Đơn hàng xử lý trên OCM

1. Mục đích
Quản lý cửa hàng/Nhân viên bán hàng Online có thể trực tiếp xử lý đơn hàng trên phần mềm OCM mà không cần thông qua phần mềm MISA eShop để xử lý.
2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây

3. Các bước thực hiện

Sau khi tạo đơn hàng Online, nhân viên nhấn nút Lưu vào sổ GH, thông tin đơn hàng sẽ ngay lập tức được gửi sang phần quản lý đơn hàng của OCM. Quản lý cửa hàng/Thu ngân/Nhân viên bán hàng thực hiện tiếp nhận và xử lý đơn hàng theo các bước sau:


1.
Nhấn chọn Đơn hàng trên thanh menu, chương trình đã hiển thị toàn bộ đơn giao hàng cho khách được tạo trên OCM trong tab Tất cả

– Nhấn từng dòng đơn hàng có trong danh sách để xem chi tiết đơn hàng

Đối với các đơn hàng ở trạng thái Chờ giao hàng:
+ Chọn Gửi đơn hàng để gửi sang đơn vị giao vận đã kết nối nếu đơn vị vận chuyển là các đối tác giao hàng: Viettel post, Giao hàng nhanh, Giao hàng tiết kiệm, Ahamove
+ Chọn Giao hàng ngay nếu đối tác giao hàng là Cá nhân.
+ Chọn Sửa đơn hàng để sửa lại các thông tin của đơn hàng đã tạo trước khi giao hàng.
+ Chọn In hóa đơn hoặc nhấn In phiếu giao hàng để in hóa đơn và phiếu giao hàng.
+ Chọn Hủy đơn để hủy đơn hàng đang chọn.

– Đối với các đơn ở trạng thái Đang giao hàng
+ TH đơn hàng có đơn vị giao vận là tổ chức gồm Viettel post, Giao hàng nhanh, Giao hàng tiết kiệm, Ahamove: Sau khi gửi đơn hàng sang đơn vị giao vận, OCM sẽ cập nhật trạng thái của đơn hàng từ đơn vị giao vận về OCM để shop có thể quản lý được tình trạng đơn hàng. Tuy nhiên shop vẫn có thể tự xử lý đơn hàng trên OCM bằng cách sử dụng các chức năng cập nhật trạng thái đơn hàng trên chương trình như sau:

  • Nhấn Hoàn thành khi giao hàng thành công.
  • Nhấn In hóa đơn hoặc nhấn in phiếu giao hàng để in hóa đơn và phiếu giao hàng.
  • Nhấn Hủy đơn để hủy đơn hàng đang chọn hoặc nhấn Giao hàng thất bại khi đơn vị vận chuyển không giao được hàng cho khách hàng.

Lưu ý: Sau khi dùng chức năng cập nhật trạng thái đơn hàng bằng tay thì chương trình sẽ không tự động cập nhật trạng thái đơn hàng từ đơn vị giao vận về OCM nữa


+ TH đơn vị giao vận là cá nhân:

  • Nhấn Hoàn thành khi giao hàng thành công.
  • Nhấn in hóa đơn và phiếu giao hàng để in hóa đơn và phiếu giao hàng
  • Nhấn Giao hàng thất bại khi không giao được hàng cho khách hàng


– Đối với các đơn ở trạng thái Chờ thu COD:

  • Sau khi nhấn Hoàn thành đối với các đơn hàng không tích chọn thu cod thì trạng thái đơn hàng sẽ chuyển từ Đang giao hàng về Hoàn thành, các đơn hàng có tích chọn thu cod thì đơn hàng sẽ chuyển trạng thái từ Đang giao hàng về Chờ thu COD.
  • Nhấn Thu COD khi thu được tiền hàng từ đối tác giao vận, khi đó đơn hàng sẽ được cập nhật trạng thái từ Chờ thu cod sang Hoàn thành và giảm công nợ đối tác giao hàng đã nợ shop.


– Đối với các đơn ở trạng thái Thất bại:

  • Sau khi nhấn Giao hàng thất bại trạng thái đơn hàng sẽ chuyển từ Đang giao hàng về Thất bại. Khi đơn vị giao vận đến hoàn trả lại hàng cho shop nhấn Chuyển hoàn để nhận lại hàng nhập kho.

Cập nhật 30/07/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
MISA SUPPORT