1. Trang chủ
 2. Bán hàng tại cửa hàng
 3. Vai trò Thu ngân
 4. PC/POS
 5. Lập yêu cầu điều chuyển xin hàng từ chi nhánh khác trong chuỗi thế nào?

Lập yêu cầu điều chuyển xin hàng từ chi nhánh khác trong chuỗi thế nào?

Thực tế tại một số chuỗi cửa hàng, khi khách hỏi mua hàng hóa và chi nhánh hiện tại đang hết hàng, thu ngân sẽ kiểm tra trên hệ thống xem chi nhánh nào còn hàng để chuyển về cho khách. Trước khi lấy hàng từ chi nhánh khác, thu ngân được quản lý phân quyền lập phiếu điều chuyển để xin hàng từ chi nhánh khác, thao tác thực hiện trên chương trình như sau:

Tình huống: Cửa hàng 1 đang hết hàng, thu ngân tại cửa hàng 1 sẽ gửi yêu cầu điều chuyển sang Cửa hàng 2 để lấy hàng.

Thu ngân Cửa hàng 1:

 • Nhấn biểu tượng , chọn Yêu cầu điều chuyển.
 • Nhấn Thêm yêu cầu điều chuyển.

 • Chọn cửa hàng muốn lấy hàng trên mục Điều chuyển từ.
 • Chọn danh sách hàng hóa, số lượng hàng hóa muốn yêu cầu.

 • Nhấn Gửi yêu cầu. Chương trình sẽ tự động sinh Lệnh điều chuyển trên trang web Quản lý cửa hàng 2.

Lưu ý: Có thể lập nhanh phiếu Yêu cầu điều chuyển khi kiểm tra số lượng hàng tồn kho bằng cách:

 • Trên danh sách chuỗi cửa hàng, chọn cửa hàng muốn lấy hàng.
 • Nhấn biểu tượng  và chọn Yêu cầu điều chuyển. Chương trình sẽ tự động chọn cửa hàng điều chuyển và chọn hàng hóa muốn lấy hàng.

Thu ngân Cửa hàng 2:

Thu ngân Cửa hàng 2 sẽ nhận được Yêu cầu điều chuyển từ Cửa hàng 1, thực hiện xác nhận đồng ý điều chuyển như sau:

 • Nhấn biểu tượng , chọn Yêu cầu điều chuyển.
 • Tại tab Yêu cầu đã nhận, nhấn chọn yêu cầu điều chuyển từ Cửa hàng 1.

 • Nhấn Đồng ý để xác nhận.

 • Chương trình sẽ tự động sinh phiếu xuất kho hàng hóa điều chuyển trên trang web Quản lý.

Thu ngân Cửa hàng 1:

 • Sau khi thu ngân Cửa hàng 2 xác nhận đồng ý điều chuyển, thực hiện:
 • Nhấn biểu tượng , chọn Yêu cầu điều chuyển.
 • Tại tab Yêu cầu gửi đi, nhấn chọn Yêu cầu điều chuyển đã lập trước đó.

 • Nhấn Nhập kho trên yêu cầu điều chuyển để xác nhận.

 • Chương trình sẽ tự động sinh phiếu nhập kho trên trang web Quản lý.

Lưu ý: Chỉ có thu ngân được quản lý phân quyền Thu ngân kiêm điều chuyển mới thực hiện được chức năng này.

Cập nhật 10/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA