Ghép hàng hóa giữa sàn và MISA OCM

1. Mục đích

Giúp người dùng kiểm tra được chi tiết hàng hóa nào đã liên kết, hàng hóa nào chưa.
2. Các bước thực hiện:
TH1:
 Sàn đã có hàng hóa, OCM chưa có hàng hóa.

Danh sách hàng hóa khi được đồng bộ từ sàn về OCM sẽ nằm trong tab Hàng hóa chưa liên kết. Để thực hiện liên kết hàng hóa thực hiện như sau:
Bước 1: Trên OCM, chọn Thiết lập\ Đồng bộ hàng hóa từ sàn về OCM.

Bước 2: Tích chọn Tạo mới hàng hóa chưa liên kết để đăng hàng hóa tương ứng lên OCM.

Bước 3: Sau đó nhấn Bắt đầu đồng bộ để thực hiện liên kết hàng hóa giữa sàn và OCM.

TH2: Sàn chưa có hàng hóa, OCM đã có hàng hóa.
Trong trường hợp này, người dùng cần thực hiện đăng hàng hóa lên sàn, sau đó, quay lại OCM và tiến hành liên kết theo các bước giống trường hợp 3.

TH3: Sàn và OCM đều có hàng hóa.
Trong trường hợp trên sàn và OCM đều có hàng hóa, cửa hàng thực hiện liên kết theo các trường hợp dưới đây:

+ Hàng hóa trùng mã SKU:
Rule liên kết:
Khi hàng hóa cha trên sàn trùng mã SKU với hàng hóa cha trên OCM.

  • Phần mềm sẽ tự động liên kết các hàng hóa chi tiết với nhau.
  • Nếu hàng hóa chi tiết trên OCM không trùng mã với bất kỳ hàng hóa chi tiết nào trên sàn thì chương trình sẽ tự động tìm 1 hàng hóa đơn hoặc hàng hóa chi tiết khác trùng mã để liên kết.

Lưu ý: Để liên kết hàng hóa cha trên sàn và hàng hóa cha trên OCM thì trong đó phải có ít nhất 1 hàng hóa chi tiết trùng mã SKU với nhau.
Ví dụ:
Trên sàn: Áo sơ mi (AO01)                           -> Trên OCM: Áo sơ mi dài tay (AO01)
                       + Áo sơ mi Trắng (AO011)             ->                  + Áo dài tay trắng (AO011)
+ Áo sơ mi Xanh (AO012)                                   + Áo sơ mi Xanh (AO013)                          

Các bước thực hiện:
Bước 1: Để xem hàng hóa trùng mã SKU, trên OCM, chọn Thiết lập\ Đồng bộ hàng hóa từ sàn về OCM\ Hàng hóa trùng mã SKU.
Tại đây, màn hình hiển thị danh sách gợi ý những hàng hóa trùng mã SKU liên kết với nhau.

Bước 2: Trong trường hợp muốn liên kết với hàng hóa khác trên OCM, nhấn Sửa và nhập Tên/ Mã SKU của hàng hóa liên kết.

Bước 3: Sau khi đã kiểm tra danh sách hàng hóa liên kết, nhấn Bắt đầu đồng bộ để thực hiện liên kết hàng hóa giữa sàn và OCM.

+ Hàng hóa trùng Tên:
Rule liên kết: Khi hàng hóa trên sàn trùng Tên với hàng hóa trên OCM.

  • Phần mềm sẽ tự động liên kết (theo thuộc tính) các hàng hóa chi tiết với nhau.
  • Nếu hàng hóa chi tiết trên OCM không trùng mã với bất kỳ hàng hóa chi tiết nào trên sàn thì chương trình sẽ tự động tìm 1 hàng hóa đơn hoặc hàng hóa chi tiết khác trùng mã để liên kết.

Lưu ý: Nếu hàng hóa trên sàn có ít nhất 1 hàng hóa con chưa được liên kết thì hàng hóa đó hiển thị ở tab Hàng hóa chưa liên kết.                  
Các bước thực hiện:
Bước 1: Để xem hàng hóa trùng mã SKU, trên OCM, chọn Thiết lập\ Đồng bộ hàng hóa từ sàn về OCM\ Hàng hóa trùng Tên.
Tại đây, màn hình hiển thị danh sách gợi ý những hàng hóa trùng tên và có thuộc tính giống nhau.

Bước 2: Trong trường hợp muốn liên kết với hàng hóa khác trên OCM, nhấn Sửa và nhập Tên/ Mã SKU của hàng hóa liên kết.
     

Bước 3: Sau khi đã kiểm tra danh sách hàng hóa liên kết, nhấn Bắt đầu đồng bộ để thực hiện liên kết hàng hóa giữa sàn và OCM.

+ Hàng hóa chưa liên kết: 

Nếu hàng hóa trên sàn chưa được liên kết với hàng hóa nào trên OCM, nhấn tab Hàng hóa chưa liên kết để xem danh sách và thực hiện liên kết hàng hóa theo các bước:
Bước 1: Nhập Tên/ Mã SKU hàng hóa cần liên kết.


Bước 2: Nhấn Bắt đầu đồng bộ để thực hiện liên kết hàng hóa.

Cập nhật 12/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
MISA SUPPORT