Chốt đơn livestream

 

1. Mục đích
​- Giúp cửa hàng có thể kiểm tra lại các đơn hàng chương trình đã tự động tạo ra căn cứ trên thiết lập về cú pháp và nhóm hàng hóa livestream trước đó, chọn lại hàng hóa vào đơn hàng trong trường hợp khách hàng bình luận đúng cú pháp nhưng không đúng mã rút gọn hàng hóa, chọn thêm hàng hóa khi khách hàng có nhu cầu mua thêm và gửi ngay sang đơn vị giao vận một cách nhanh nhất.

2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây

3. Các bước thực hiện

TH1: Chốt đơn tại màn hình chi tiết bình luận trong livestream
– Tại đây chương trình đang hiển thị tất cả các bình luận của khách hàng, trên mỗi bình luận đúng cú pháp chương trình đang hiển thị icon đơn hàng để nhận biết được khách hàng nào đang có đơn lưu tạm của chương trình


– Nhấn sửa đơn hàng để có thể chọn lại hàng hóa và nhập đầy đủ thông tin để giao hàng

– Sau khi nhập đầy đủ thông tin giao hàng nhấn Giao hàng để giao hàng ngay, nhấn Gửi cửa hàng để gửi đơn hàng lên PC MShopKeeper chờ thu ngân xử lý, nhấn Lưu vào sổ giao hàng để lưu đơn hàng vừa thêm vào danh sách đơn hàng OMC ở trạng thái Chờ giao hàng hoặc bấm Hủy bỏ để hủy đơn của khách hàng đang chọn. Nhấn Lưu tạm để lưu lại các thông tin đã nhập của khách hàng trên.

TH2: Chốt đơn tại màn hình danh sách đơn hàng livestream
– Tại màn hình danh sách này khi khách hàng bình luận theo cú pháp đã được thiết lập, chương trình đang tự tạo thành các đơn hàng lưu tạm có hàng hóa tương ứng nhóm hàng hóa đã thiết lập trong livestream đồng thời hiển thị số thứ tự đơn hàng được tạo tương ứng với thời gian mà khách hàng bình luận đến livestream của page để có thể dễ dàng phân biệt được những người bình luận sớm nhất khi chốt đơn

– Nhấn chọn sửa đơn hàng trên màn hình danh sách đơn hàng của livestream


– Trên màn hình sửa đơn hàng: chương trình đang tự động chọn các hàng hóa khách đã đặt vào đơn hàng dựa vào việc thiết lập nhóm hàng hóa trong livestream và bình luận của khách hàng. Khi có những bình luận vẫn đúng cú pháp nhưng không đúng mã rút gọn hàng hóa, chương trình đang hiển thị mã hàng hóa khách đặt tương ứng với 1 dòng hàng hóa trống để shop có thể chọn lại hàng hóa vào đơn hàng.

– Sau khi nhập đầy đủ thông tin của đơn hàng, nhấn chọn Lưu để lưu lại thông tin đơn hàng vào danh sách đơn trong Livestream khi vẫn chờ xác nhận lại từ phía khách hàng. Nhấn Tạo đơn để thêm mới thành công đơn hàng vào danh sách đơn hàng chờ giao hàng của OCM, nhấn Gửi cửa hàng để gửi đơn hàng lên phần mềm PC MShopKeeper để chờ thu ngân xử lý và nhấn Hủy đơn để hủy bỏ đơn đang được chọn.

– Sau khi lưu lại đơn hàng với đầy đủ thông tin, đơn hàng vừa lưu sẽ chuyển từ trạng thái chưa đầy đủ thông tin trên màn hình danh sách đơn hàng trong từng livestream. Nhấn Giao hàng ngay nếu đơn vị giao hàng là cá nhân hoặc Gửi đơn hàng nếu đối tác giao hàng là tổ chức đã kết nối để đơn hàng trên được gửi sang đối tác giao vận, chuyển thành trạng thái Đang giao hàng trong danh sách đơn hàng trên OCM. Nhấn Tạo đơn để thêm mới thành công đơn hàng vào danh sách đơn hàng trên OCM ở trạng thái Chờ giao hàng.

– Nhấn vào điều kiện lọc để lọc tìm theo nhân viên được phân công chăm sóc khách hàng trong livestream hoặc lọc tìm các đơn hàng theo số thứ tự các đơn có trong danh sách

Cập nhật 30/07/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
MISA SUPPORT