Đơn hàng gửi về PC MISA eSHOP xử lý


1. Mục đích
Nhân viên thu ngân tiếp nhận và xử lý các đơn hàng từ nhân viên bán hàng online và chuyển cho đối tác giao hàng.
2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây

3. Các bước thực hiện

Khi tạo đơn trên OCM, nhân viên nhấn nút Gửi cửa hàng để thực hiện gửi đơn về PC để xử lý. Thu ngân sẽ ngay lập tức nhận được thông tin đơn hàng trên MISA eShop. Thu ngân thực hiện tiếp nhận và xử lý đơn hàng theo các bước sau:
1. Thu ngân sẽ nhận được thông báo về đơn hàng trên phần mềm MISA eShop

– Hoặc nhấn vào biểu tượng OCM trên thanh chức năng để xác nhận đơn hàng.

2. Nhấn Nhận xử lý để ghi nhận đơn hàng vào chương trình.
– TH khi chọn đơn hàng cần xác nhận từ thông báo, chương trình đang hiển thị màn hình đơn hàng chi tiết, nhấn Nhận xử lý để lập hóa đơn giao hàng

– TH nhấn chọn biểu tượng OCM để xác nhận đơn hàng thì chương trình đang hiển thị danh sách đơn hàng được lập từ kênh bán hàng Facebook, nhấn Nhận xử lý để lập hóa đơn giao hàng

3. Xử lý đơn hàng cho khách:

  • Trường hợp chưa giao hàng, nhấn Lưu vào Sổ GH.
  • Trường hợp giao hàng ngay, nhấn Gửi đơn hàng.

3. Lưu ý
1. Ngày giao hàng sẽ được mặc định theo chính sách của đối tác giao hàng. (Đối với Giao hàng nhanh và Giao hàng tiết kiệm, các đơn hàng gửi trước 19h sẽ có ngày giao hàng mặc định là ngày gửi đơn, các đơn hàng gửi sau 19h sẽ có ngày giao hàng mặc định là ngày hôm sau).
2. Sau khi thu ngân tiếp nhận và xử lý đơn hàng, trạng thái đơn hàng sẽ được cập nhật sang OCM để nhân viên bán hàng online nắm được để trả lời khách hàng khi khách hỏi.
3. Trường hợp đơn hàng được chuyển cho đối tác Giao hàng nhanh hoặc Giao hàng tiết kiệm, đơn hàng sau khi gửi sẽ được tự động chuyển sang đối tác giao hàng và sẽ tự động được lập đơn trên trang web của đối tác giao hàng. Trạng thái giao thành công/thất bại cũng sẽ được cập nhật tự động từ Giao hàng nhanh/Giao hàng tiết kiệm về MISA eShop và OCM để thu ngân và nhân viên bán hàng online đều nắm được.
4. Đơn hàng sẽ được ghi nhận vào doanh thu bán hàng của cửa hàng sau khi được chuyển sang trạng thái Hoàn thành hoặc Chờ thu COD đối với các đơn hàng có thu COD.

Cập nhật 30/07/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
MISA SUPPORT