Đổi trả hàng mua

1. Mục đích
Giúp thu ngân lập đơn hàng xác nhận đổi, trả hàng mua cho khách theo 1 trong 2 trường hợp: Đổi trả hàng nhanh hoặc Đổi trả hàng theo hóa đơn cụ thể.

2. Các trường hợp nghiệp vụ


Trường hợp đổi trả hàng nhanh không theo hóa đơn
a. Xem/tải phim hướng dẫn


Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

b. Các bước thực hiện

Trong trường hợp cửa hàng không có yêu cầu hóa đơn khi khách đổi trả, thu ngân có thể sử dụng tính năng Đổi trả hàng nhanh để thực hiện cho khách, chi tiết như sau:

1. Nhấn biểu tượng, chọn Đổi trả hàng.

2. Nhấn chọn Đổi trả nhanh.

3. Quét mã vạch hàng hóa khách đổi trả hoặc chọn hàng hóa khách đổi trả.

Các cách thay đổi đơn giá của hàng trả lại:

  • Quản trị hệ thống, quản lý chuỗi, quản lý cửa hàng và nhân viên điều chỉnh giá bán có thể sửa nhanh đơn giá cho hàng hóa trả lại khi thực hiện đổi trả nhanh.
  • Quản lý cửa hàng cũng có thể thay đổi giá của hàng trả lại theo bảng giá bằng cách chọn bảng giá và xác nhận cập nhật lại đơn giá cho hàng trả lại


4. Trường hợp khách đổi trả hàng với đơn vị tính khác đơn vị tính cơ bản, nhấn phải chuột vào hàng hóa khách trả, chọn Thay đổi đơn vị tính, chọn đơn vị tính phù hợp.

5. Trường hợp cửa hàng có quản lý thông tin khách hàng, nhập mã khách hàng, số điện thoại hoặc tên để chọn thông tin khách.
Trường hợp cửa hàng phát hành thẻ cứng cho khách hàng, nhấn biểu tượng để quét mã cho khách.
Nếu chưa có thông tin khách hàng, nhấn để thêm nhanh thông tin khách.

6. Nếu cửa hàng có tính phí khi khách đổi trả hàng, thực hiện nhập số tiền phí tại phần Phí đổi trả.

Trường hợp tính phí đổi trả trên từng hàng hóa, nhấn chuột phải vào thông tin hàng hóa để ghi nhận.

7. Chọn hình thức thanh toán là Giảm nợ, Chuyển khoản hoặc Tiền mặt.
8. Trường hợp khách có nhu cầu mua thêm hàng khi đổi trả, tích chọn Mua thêm và quét mã vạch hàng hóa khách mua.
9. Nếu hàng hóa khách mua có giá trị lớn hơn hàng đổi trả, khách sẽ phải trả thêm 1 khoản tiền cho cửa hàng. Chương trình sẽ tự động chuyển sang màn hình Thu tiền nhanh.

10. Trường hợp khách đổi mua thêm số lượng lớn:

  • Nhấn vào ô số lượng của hàng hóa, nhập số lượng khách mua thêm hoặc nhấn
  • phải chuột vào hàng hóa khách mua thêm, chọn Thay đổi số lượng, nhập số lượng khách mua thêm

11. Nhập số tiền khách đưa. Sau đó nhấn F12 – Hoàn thành.

Trường hợp đổi trả hàng theo hóa đơn cụ thể

a. Xem/tải phim hướng dẫn


Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

b. Các bước thực hiện

Trong trường hợp cửa hàng có quy định đổi trả hàng cho khách theo hóa đơn cụ thể, thu ngân cần thực hiện trên phần mềm như sau:
1. Nhấn biểu tượng, chọn Đổi trả hàng.

2. Chọn hóa đơn của khách có hàng hóa đổi trả. Có thể sử dụng chức năng tìm kiếm hoặc lọc theo thời gian.
3. Nhấn Đổi trả tương ứng với hóa đơn.

4. Chọn hàng hóa khách đổi trả, nhập số lượng hàng hóa, nhấn Đồng ý.

=> Lưu ý: Khi khách hàng mua hàng hóa, chọn đơn vị tính nào thì đổi trả phần mềm chỉ cho phép đổi trả bằng đơn vị tính đó, không được phép chọn lại.

5. Nếu cửa hàng có tính phí khi khách đổi trả hàng, nhập số tiền phí tại ô Phí đổi trả.

Trường hợp tính phí đổi trả trên từng hàng hóa, nhấn chuột phải vào thông tin hàng hóa để ghi nhận.

6. Chọn hình thức thanh toán là Giảm nợ, Chuyển khoản hoặc Tiền mặt.
7. Trường hợp khách có nhu cầu mua thêm hàng khi đổi thực hiện quét mã vạch hàng hóa khách mua.
8. Nếu hàng hóa khách mua có giá trị lớn hơn hàng đổi trả, khách sẽ phải trả thêm 1 khoản tiền cho cửa hàng. Chương trình sẽ tự động chuyển sang màn hình Thu tiền nhanh.

9. Nhập số tiền khách đưa. Sau đó nhấn F12 – Hoàn thành.

3. Lưu ý:
1. Khi lập hóa đơn trả hàng, hệ thống sẽ tự động sinh phiếu nhập kho hàng trả lại để theo dõi chính xác số lượng hàng hóa tồn kho.
Đơn giá hàng hóa trên phiếu nhập kho sẽ được tính theo đơn giá xuất kho lần gần nhất.

2. Phần mềm không cho phép đổi trả nhanh đối với những hàng hóa bán buôn.
3. Khi tìm kiếm hóa đơn, bắt buộc phải nhập đầy đủ, chính xác số hóa đơn.
Trường hợp không tìm thấy hóa đơn, có thể do hóa đơn được lập trên 1 thiết bị khác hoặc thiết bị hiện tại đã thực hiện xóa dữ liệu. Khi đó, có thể sử dụng chức năng Tìm kiếm trực tuyến.

Cập nhật 04/07/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
MISA SUPPORT