Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Câu hỏi thường gặp > Mua hàng/Kho > Trường hợp mua hàng trả 1 phần tiền hàng thì ghi nhận thế nào?

Trường hợp mua hàng trả 1 phần tiền hàng thì ghi nhận thế nào?

Trường hợp cửa hàng mua hàng nhưng chỉ trả 1 phần tiền hàng với nhà cung cấp, có thể ghi nhận trên phần mềm như sau:

Bước 1: Lập phiếu mua hàng ghi nợ nhà cung cấp. Xem hướng dẫn tại đây.
Bước 2: Lập phiếu Trả nợ 1 phần với nhà cung cấp. 
Xem hướng dẫn Lập phiếu trả nợ bằng tiền mặt tại đây.
Xem hướng dẫn Lập phiếu trả nợ bằng tiền gửi tại đây.

Xem thêm