Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Câu hỏi thường gặp > Bán hàng > Thu ngân muốn nhập bù hóa đơn thì thực hiện thế nào?

Thu ngân muốn nhập bù hóa đơn thì thực hiện thế nào?

Trong một số trường hợp, thu ngân chưa nhập được hóa đơn vào phần mềm (Ví dụ: cửa hàng mất điện hay thu ngân chưa kịp nhập hóa đơn,...), thì sau đó thu ngân có thể nhập bù hóa đơn vào phần mềm theo 1 trong 2 trường hợp: Khách mua hàng tại cửa hàng Khách mua hàng Online, yêu cầu giao hàng tận nơi. Chi tiết như sau:
Trường hợp khách mua hàng tại cửa hàng
 • Nhấn vào , chọn Nhập bù hóa đơn.
 • Nhấn Thêm hóa đơn.

 • Tìm kiếm và chọn hàng hóa trên hóa đơn.

Trong trường hợp chọn sai hàng hóa, nhấn chuột phải vào thông tin hàng hóa và chọn Hủy.

 • Trường hợp cửa hàng có quản lý thông tin khách hàng, nhập mã khách hàng, số điện thoại hoặc tên để chọn thông tin khách. Nếu chưa có thông tin khách hàng, nhấn  để thêm nhanh thông tin khách.

 • Nếu khách hàng được hưởng các chương trình khuyến mại của cửa hàng, nhấn biểu tượng  để ghi nhận.
 • Trường hợp khách thanh toán bằng thẻ Voucher, nhấn biểu tượng , chọn  để ghi nhận.
 • Nếu hóa đơn có thông tin cần ghi chú, nhấn biểu tượng , chọn  để ghi nhận.
 • Nhập số tiền khách thanh toán và chọn hình thức thanh toán tương ứng.

 • Nhấn Hoàn thành.
Trường hợp khách nợ, nhấn biểu tượng  bên cạnh số tiền khách phải thanh toán.
Tích chọn Khách nợ và khai báo thông tin khách hàng nợ.


Trường hợp khách mua hàng Online và giao hàng tận nơi
 • Nhấn vào , chọn Nhập bù hóa đơn.
 • Nhấn Thêm hóa đơn.

 • Tìm kiếm và chọn hàng hóa trên hóa đơn.

Trong trường hợp chọn sai hàng hóa, nhấn chuột phải vào thông tin hàng hóa và chọn Hủy.

 • Trường hợp cửa hàng có quản lý thông tin khách hàng, nhập mã khách hàng, số điện thoại hoặc tên để chọn thông tin khách. Nếu chưa có thông tin khách hàng, nhấn  để thêm nhanh thông tin khách.

 • Nếu khách hàng được hưởng các chương trình khuyến mại của cửa hàng, nhấn biểu tượng  để ghi nhận.
 • Trường hợp khách thanh toán bằng thẻ Voucher, nhấn biểu tượng  để ghi nhận.
 • Nếu hóa đơn có thông tin cần ghi chú, nhấn biểu tượng  để ghi nhận.
 • Nhấn biểu tượng  để ghi nhận thông tin giao hàng
  • Khai báo Thông tin người nhận.
  • Trường hợp đối tác giao hàng thu tiền khách rồi chuyển về cho cửa hàng, tích chọn thông tin Thu hộ (COD)
  • Trường hợp khách đã trả đủ tiền hàng, nhập số tiền vào ô Số tiền đặt cọc và chọn hình thức khách trả.
  • Khai báo thông tin Đối tác giao hàng. Chọn loại đối tác và khai báo các thông tin.

  • Nhấn Đồng ý.

 • Nhấn Hoàn thành.

Xem thêm