Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Các thiết lập khác > Thiết lập thiết bị tính tiền cho thu ngân

Thiết lập thiết bị tính tiền cho thu ngân

Đối với lần đầu thu ngân đăng nhập và sử dụng phần mềm bán hàng MShopKeeper trên máy PC/POS hoặc máy tính bảng sẽ cần thực hiện đăng ký thiết bị tính tiền.
Trong quá trình sử dụng, trường hợp cửa hàng thay đối thiết bị tính tiền cho thu ngân, cần thực hiện đăng ký lại thiết bị sử dụng.
Xem hướng dẫn chi tiết tại đây:Xem thêm