Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Các thiết lập khác > Thẻ ngân hàng/Ví điện tử

Thẻ ngân hàng/Ví điện tử

Thẻ ngân hàng/Ví điện tử trong phân hệ Danh mục giúp khai báo danh sách các thẻ ngân hàng và ví điện tử mà cửa hàng chấp nhận thanh toán. Chức năng này giúp thu ngân có thể thực hiện thu tiền cho khách qua thẻ hoặc ví điện tử và quản lý cửa hàng có thể đối chiếu giao dịch nào tiền đã về tài khoản của cửa hàng.

Xem thêm