Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Tính năng mới > MShopKeeper > R9

R9

I. Web
1. Tại báo cáo trên web và trên mobile, quản lý chuỗi muốn xem nhanh được doanh thu của từng chi nhánh là bao nhiêu, chiếm tỷ trong bao nhiêu trong doanh thu toàn chuỗi
2. Trên phân hệ Kho, khi lập phiếu Nhập - Xuất kho, Quản lý cửa hàng/Kế toán muốn chọn nhanh hàng hóa vào trong phiếu bằng cách quét mã vạch để không mất công chọn hoặc tìm kiếm hàng hóa bằng mã SKU/tên hàng hóa
3. Khi điều chuyển hàng giữa các chi nhánh, Quản lý cửa hàng muốn dễ dàng biết được chênh lệch hàng hóa khi điều chuyển giữa cửa hàng xuất và cửa hàng nhập để tìm hiểu nguyên nhân và xử lý
4. Khi in tem, Quản lý cửa hàng muốn dễ dàng lấy được Danh sách hàng hóa chưa in tem để không mất thời gian tìm kiếm
5. Trên trang tổng quan, khi xem tình hình hoạt động trong ngày quản lý chuỗi muốn xem được tình hình bán hàng của cả chuỗi để đánh giá được hoạt động của toàn chuỗi (hiện tại chỉ xem được theo từng cửa hàng)
6. Quản lý chuỗi cửa hàng muốn biết được tình hình tồn kho hàng hóa của tất cả chi nhánh trong chuỗi để xem xét điều chuyển hàng cho hợp lý, tránh hàng tồn quá nhiều ở 1 cửa hàng và cửa hàng khác lại hết hàng (hiện tại phải chọn xem từng chi nhánh)
7. Quản lý cửa hàng muốn xem Chi tiết mua hàng theo chứng từ và mặt hàng và xuất khẩu được thành file mềm để gửi cho nhà cung cấp đối chiếu công nợ

II. PC/POS
1. Khi tư vấn bán hàng, Thu ngân muốn tìm kiếm hàng hóa bằng mã vạch để kết quả tìm kiếm chính xác hơn và giảm thời gian tìm kiếm
2. Tại cửa hàng có chương trình khuyến mại theo hạng thẻ, Quản lý cửa hàng muốn Thu ngân chỉ được áp dụng khuyến mại cho những khách hàng có hạng thẻ quy định, tránh trường hợp Thu ngân gian lận áp dụng cho các khách hàng khác
III. Mobile
1. Khi tư vấn bán hàng, Thu ngân muốn tìm kiếm hàng hóa bằng mã vạch để kết quả tìm kiếm chính xác hơn và giảm thời gian tìm kiếm
2. Tại cửa hàng có chương trình khuyến mại theo hạng thẻ, Quản lý cửa hàng muốn Thu ngân chỉ được áp dụng khuyến mại cho những khách hàng có hạng thẻ quy định, tránh trường hợp Thu ngân gian lận áp dụng cho các khách hàng khác
3. [MSHOPKEEPER - QUẢN LÝ] Tại báo cáo trên web và trên mobile, quản lý chuỗi muốn xem nhanh được doanh thu của từng chi nhánh là bao nhiêu, chiếm tỷ trong bao nhiêu trong doanh thu toàn chuỗi

I. Web
1. Tại báo cáo trên web và trên mobile, quản lý chuỗi muốn xem nhanh được doanh thu của từng chi nhánh là bao nhiêu, chiếm tỷ trong bao nhiêu trong doanh thu toàn chuỗi
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R9, bổ sung báo cáo Tỉ trọng doanh thu theo chi nhánh (màn hình Tổng quan), giúp quản lý chuỗi dễ dàng theo dõi và so sánh được hiệu quả kinh doanh của các chi nhánh trong chuỗi

2. Trên phân hệ Kho, khi lập phiếu Nhập - Xuất kho, Quản lý cửa hàng/Kế toán muốn chọn nhanh hàng hóa vào trong phiếu bằng cách quét mã vạch để không mất công chọn hoặc tìm kiếm hàng hóa bằng mã SKU/tên hàng hóa
Chi tiết thay đổi:
Tại các cửa hàng, với một số mẫu hàng bán chạy, cửa hàng sẽ nhập thêm hàng về để bán. Để giảm thời gian chọn hàng hóa thủ công, kể từ phiên bản R9, chương trình đáp ứng, cho phép quản lý/kế toán quét mã vạch hàng hóa để chọn nhanh trên các phiếu Nhập - Xuất kho.
Các bước thực hiện:
Quét mã vạch trên phiếu nhập kho
 • Trên màn hình Thêm mới phiếu nhập kho, tích chọn Quét mã vạch.

 • Thực hiện quét mã các hàng hóa nhập kho.

 • Với các hàng hóa cùng mã vạch, chương trình sẽ tự tăng số lượng kiểm kê tương ứng với số lần quét.

 • Trường hợp hàng hóa có số lượng nhập kho lớn, thực hiện đếm số hàng hóa còn lại, sau đó nhập vào ô số lượng và nhấn Enter. 
 • Chương trình sẽ tính tổng hàng hóa kiểm kê bằng số lượng hàng hóa đã quét cộng số lượng vừa nhập.Lưu ý: Chương trình chỉ hỗ trợ máy quét mã dùng cổng kết nối USB.
Trên các phiếu Nhập hàng, Trả lại hàng mua, Xuất kho, Lệnh điều chuyển thực hiện tương tự.

3. Khi điều chuyển hàng giữa các chi nhánh, Quản lý cửa hàng muốn dễ dàng biết được chênh lệch hàng hóa khi điều chuyển giữa cửa hàng xuất và cửa hàng nhập để tìm hiểu nguyên nhân và xử lý
Chi tiết thay đổi:
Tại một số chuỗi cửa hàng, khi phát sinh điều chuyển, quản lý chuỗi sẽ đối chiếu số lượng điều chuyển giữa các chi nhánh xem có chênh lệch hay không để tìm hiểu nguyên nhân và xử lý. Tuy nhiên, hiện tại quản lý phải kiểm tra theo từng chứng từ nhập, xuất, gây mất thời gian và dễ nhầm lẫn. Kể từ phiên bản R9, chương trình bổ sung thông tin số lượng xuất/nhập và chênh lệch xuất nhập điều chuyển trên báo cáo Tổng hợp hàng hóa điều chuyển theo cửa hàng để đáp ứng nhu cầu trên.
4. Khi in tem, Quản lý cửa hàng muốn dễ dàng lấy được Danh sách hàng hóa chưa in tem để không mất thời gian tìm kiếm
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R9, khi in tem, chương trình cho phép quản lý chọn nhanh danh sách hàng hóa chưa in tem để không mất thời gian tìm kiếm
Các bước thực hiện:
 • Tại màn hình In tem mã, nhấn Tiện ích/Chọn hàng hóa chưa in tem.
5. Trên trang tổng quan, khi xem tình hình hoạt động trong ngày quản lý chuỗi muốn xem được tình hình bán hàng của cả chuỗi để đánh giá được hoạt động của toàn chuỗi (hiện tại chỉ xem được theo từng cửa hàng)
Chi tiết thay đổi:
Tại một số chuỗi cửa hàng, hàng ngày, quản lý chuỗi sẽ xem tình hình hoạt động kinh doanh trong ngày trong toàn chuỗi để đánh giá hoạt động. Tuy nhiên hiện tại, khi xem báo cáo Tổng quan, quản lý chuỗi chỉ có thể xem theo từng cửa hàng mà không xem toàn chuỗi, gây khó khăn khi theo dõi. Kể từ phiên bản R9, chương trình bổ sung tham số Chuỗi cửa hàng, giúp quản lý chuỗi có thể xem được tình hình kinh doanh toàn chuỗi trên báo cáo Tổng quan
Các bước thực hiện:
 • Tại báo cáo Hoạt động trong ngày, màn hình Tổng quan, nhấn chọn biểu tượng .

 • Chọn tham số Chuỗi cửa hàng, nhấn Đồng ý.

 • Chương trình hiển thị tình hình hoạt động toàn chuỗi.


6. Quản lý chuỗi cửa hàng muốn biết được tình hình tồn kho hàng hóa của tất cả chi nhánh trong chuỗi để xem xét điều chuyển hàng cho hợp lý, tránh hàng tồn quá nhiều ở 1 cửa hàng và cửa hàng khác lại hết hàng (hiện tại phải chọn xem từng chi nhánh)
Chi tiết thay đổi:
Thực tế tại các chuỗi cửa hàng có những mặt hàng bán chạy tại chi nhánh này nhưng không bán chạy ở chi nhánh khác. Tuy nhiên, khi xem báo cáo Tổng hợp nhập xuất tồn kho, quản lý chỉ biết được tổng số lượng tồn của hàng hóa trên tất cả chi nhánh, hoặc phải tra cứu tồn kho của từng hàng hóa trên từng chi nhánh, gây mất thời gian. Kể từ phiên bản R9, chương trình bổ sung báo cáo Tổng hợp nhập xuất tồn kho theo cửa hàng, giúp quản lý theo dõi nhanh được hàng hóa tồn kho trên tất cả các chi nhánh trong chuỗi.
Các bước thực hiện:
 • Tại Chuỗi cửa hàng, nhấn chọn Báo cáo/Kho.
 • Nhấn Chọn báo cáo, chọn báo cáo Tổng hợp nhập xuất tồn kho theo cửa hàng.
 • Chọn các tham số muốn xem báo cáo, nhấn Đồng ý.

 • Chương trình đã hiển thị tình hình nhập/xuất/tồn hàng hóa tại các cửa hàng.
7. Quản lý cửa hàng muốn xem Chi tiết mua hàng theo chứng từ và mặt hàng và xuất khẩu được thành file mềm để gửi cho nhà cung cấp đối chiếu công nợ
Chi tiết thay đổi:
Thực tế tại một số cửa hàng, hàng nhập thường được ghi nợ với nhà cung cấp và thanh toán định kỳ theo tuần/tháng. Khi đến kỳ thanh toán, quản lý sẽ lập bảng kê danh sách hàng hóa nhập để đối chiếu với phiếu xuất từ nhà cung cấp. Tuy nhiên, để lập bảng kê, quản lý phải xem lại từng chứng từ với nhà cung cấp, gây mất thời gian. Kể từ phiên bản R9, chương trình bổ sung báo cáo Sổ chi tiết mua hàng, giúp quản lý theo dõi nhanh số lượng hàng hóa nhập theo từng chứng từ từ các nhà cung cấp.
Các bước thực hiện:
 • Nhấn Báo cáo/Mua hàng.
 • Nhấn Chọn báo cáo, chọn báo cáo Sổ chi tiết mua hàng.
 • Lựa chọn các tham số xem báo cáo, nhấn Đồng ý.

 • Chương trình đã hiển thị danh sách hàng hóa theo từng chứng từ chi tiết.


II. PC/POS
1. Khi tư vấn bán hàng, Thu ngân muốn tìm kiếm hàng hóa bằng mã vạch để kết quả tìm kiếm chính xác hơn và giảm thời gian tìm kiếm
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R9, chương trình đáp ứng tính năng quét mã vạch để tìm kiếm hàng hóa trên màn hình Tư vấn bán hàng
 • Trên màn hình Tư vấn bán hàng, thu ngân có thể thực hiện quét mã vạch hàng hóa tại bất kỳ vị trí nào trên màn hình.


2. Tại cửa hàng có chương trình khuyến mại theo hạng thẻ, Quản lý cửa hàng muốn Thu ngân chỉ được áp dụng khuyến mại cho những khách hàng có hạng thẻ quy định, tránh trường hợp Thu ngân gian lận áp dụng cho các khách hàng khác
Chi tiết thay đổi: Để tránh xảy ra tình trạng thu ngân gian lận, áp dụng khuyến mại cho khách sai quy định, kể từ phiên bản R9, chương trình thay đổi quy tắc khi áp dung khuyến mại cho khách hàng.
Với các chương trình khuyến mại áp dụng cho 1 nhóm khách hàng cụ thể, bao gồm Nhóm khách hàng, Khách hàng có ngày sinh nhật, Khách hàng có hạng thẻ, thu ngân không được áp dụng chương trình khuyến mại trong trường hợp khách hàng không đủ điều kiện.
Ví dụ: Với Chương trình khuyến mại Giảm giá hàng hóa cho khách hàng thân thiết.
Thu ngân sẽ không được phép áp dụng cho các khách hàng không phải là khách hàng thân thiết của cửa hàng.
III. Mobile
1. Khi tư vấn bán hàng, Thu ngân muốn tìm kiếm hàng hóa bằng mã vạch để kết quả tìm kiếm chính xác hơn và giảm thời gian tìm kiếm
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R9, chương trình đáp ứng tính năng quét mã vạch để tìm kiếm hàng hóa trên màn hình Tư vấn bán hàng 
 • Nhấn biểu tượng .

 • Thực hiện quét mã vạch hàng hóa.
 • Chương trình đã hiển thị số lượng hàng hóa còn trong kho.


2. Tại cửa hàng có chương trình khuyến mại theo hạng thẻ, Quản lý cửa hàng muốn Thu ngân chỉ được áp dụng khuyến mại cho những khách hàng có hạng thẻ quy định, tránh trường hợp Thu ngân gian lận áp dụng cho các khách hàng khác
Chi tiết thay đổi: Để tránh xảy ra tình trạng thu ngân gian lận, áp dụng khuyến mại cho khách sai quy định, kể từ phiên bản R9, chương trình thay đổi quy tắc khi áp dung khuyến mại cho khách hàng.
Với các chương trình khuyến mại áp dụng cho 1 nhóm khách hàng cụ thể, bao gồm Nhóm khách hàng, Khách hàng có ngày sinh nhật, Khách hàng có hạng thẻ, thu ngân không được áp dụng chương trình khuyến mại trong trường hợp khách hàng không đủ điều kiện.
Ví dụ: Với Chương trình khuyến mại Giảm giá hàng hóa cho khách hàng thân thiết.

Thu ngân sẽ không được phép áp dụng cho các khách hàng không phải là khách hàng thân thiết của cửa hàng.


3. [MSHOPKEEPER - QUẢN LÝ] Tại báo cáo trên web và trên mobile, quản lý chuỗi muốn xem nhanh được doanh thu của từng chi nhánh là bao nhiêu, chiếm tỷ trong bao nhiêu trong doanh thu toàn chuỗi
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R9, bổ sung báo cáo Chuỗi cửa hàng, giúp quản lý chuỗi dễ dàng theo dõi và so sánh được hiệu quả kinh doanh của các chi nhánh trong chuỗi
Các bước thực hiện:
 • Nhấn biểu tượng , chọn Chuỗi cửa hàng.

 • Tại đây, quản lý chuỗi có thể xem được tình hình hoạt động kinh doanh tại từng cửa hàng hàng hoặc toàn chuỗi. • Để xem Tỉ trọng doanh thu theo chi nhánh, nhấn chọn thông tin Doanh thu toàn chuỗi.


 • Để xem báo cáo theo các kỳ khác: quý, năm; nhấn chọn biểu tượng  để thiết lập.Xem thêm