Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Tính năng mới > MShopKeeper > R6

R6

I. Web
1. Quản lý cửa hàng muốn xem báo cáo Chi tiết doanh thu theo hóa đơn và mặt hàng để đối chiếu với Nhân viên bán hàng (cộng tác viên) dễ dàng mà không phải click Chuyển khoản nhiều lớp báo cáo
2. Quản lý cửa hàng chuỗi muốn biết trong tuần/tháng đã chuyển những hàng hóa nào, số lượng bao nhiêu từ kho tổng đến cho từng cửa hàng trong chuỗi để so sánh với số lượng hàng bán ra của cửa hàng đó nhằm điều chỉnh việc sản xuất và cung ứng cho hợp lý
3. Quản lý cửa hàng muốn phiếu xuất kho có thể lấy thông tin hàng hóa từ phiếu nhập hàng/nhập kho để không mất thao tác chọn lại hàng hóa khi lập phiếu xuất kho (xuất kho toàn bộ hàng hóa của 1 phiếu nhập)
4. Quản lý cửa hàng muốn xem báo cáo Tình hình thu chi thống kê theo các mục thu, mục chi mà cửa hàng sử dụng, đồng thời xem được các báo cáo chi tiết

II. PC/POS
1. Thu ngân muốn in lại hoá đơn giao hàng khi đơn hàng chưa hoàn thành (đang đi giao) trong trường hợp tờ hóa đơn bị hỏng (ướt/rách) hoặc bị mất để sử dụng
2. Khi bán hàng bằng máy tính hoặc máy tính bảng, thu ngân muốn khi thêm nhanh khách hàng có thể chọn luôn nhóm khách hàng cho khách hàng đó để Quản lý cửa hàng không phải mất công phân nhóm khách hàng sau
3. Quản lý cửa hàng muốn file xuất khẩu Danh sách đợt giao hàng hiển thị thêm mã vận đơn, tên đơn vị vận chuyển, tên và số lượng từng hàng hóa tương ứng để làm căn cứ đối soát với đơn vị vận chuyển khi có sai sót
4. Thu ngân muốn in phiếu thông tin đơn hàng (phiếu giao hàng) để dán ngoài gói hàng giao cho khách (để không mất công tự làm bên ngoài phần mềm như hiện nay)
5. Thu ngân muốn tạo hóa đơn đổi trả cho hóa đơn giao hàng khi cửa hàng cho phép đổi trả hàng đã giao thành công (hiện nay phần mềm chưa cho phép đổi trả hóa đơn giao hàng)
III. Mobile
1. Thu ngân muốn in lại hoá đơn giao hàng khi đơn hàng chưa hoàn thành (đang đi giao) trong trường hợp tờ hóa đơn bị hỏng (ướt/rách) hoặc bị mất để sử dụng
2. Khi bán hàng bằng máy tính hoặc máy tính bảng, thu ngân muốn khi thêm nhanh khách hàng có thể chọn luôn nhóm khách hàng cho khách hàng đó để Quản lý cửa hàng không phải mất công phân nhóm khách hàng sau
3. Thu ngân muốn tạo hóa đơn đổi trả cho hóa đơn giao hàng khi cửa hàng cho phép đổi trả hàng đã giao thành công (hiện nay phần mềm chưa cho phép đổi trả hóa đơn giao hàng)
IV. Website
1. Cải tiến tốc độ website MShopKeeper
1. MISA muốn người dùng dễ dàng chọn tài khoản ngân hàng của MISA để chuyển khoản khi hình thức thanh toán online là Tiền mặt/Chuyển khoản (Hiện đang hiển thị toàn bộ danh sách ngân hàng của MISA)

I. Web
1. Quản lý cửa hàng muốn xem báo cáo Chi tiết doanh thu theo hóa đơn và mặt hàng để đối chiếu với Nhân viên bán hàng (cộng tác viên) dễ dàng mà không phải click Chuyển khoản nhiều lớp báo cáo
Chi tiết thay đổi:
Tại một số cửa hàng có bán hàng thông qua các cộng tác viên, định kỳ sẽ đối chiếu hóa đơn đã bán trên phần mềm với sổ ghi chép của cộng tác viên để trả tiền hoa hồng. Hiện tại, quản lý cửa hàng mất nhiều thời gian thao tác do phải đối chiếu từng hàng hóa trên Bảng kê hóa đơn. Kể từ phiên bản R6, để đáp ứng nhu cầu này, chương trình bổ sung báo cáo Chi tiết doanh thu theo hóa đơn và mặt hàng, giúp quản lý dễ dàng xem nhanh được danh sách hàng hóa trên từng hóa đơn.
Các bước thực hiện:
 • Nhấn Báo cáo/Bán hàng, chọn báo cáo Chi tiết doanh thu theo hóa đơn và mặt hàng.
 • Chương trình đã hiển thị danh sách hàng hóa theo từng hóa đơn.

 • Nhấn Chọn báo cáo để lọc danh sách theo các tiêu chí khác nhau: Kỳ báo cáo, nhân viên thu ngân, nhân viên bán hàng, khách hàng.


2. Quản lý cửa hàng chuỗi muốn biết trong tuần/tháng đã chuyển những hàng hóa nào, số lượng bao nhiêu từ kho tổng đến cho từng cửa hàng trong chuỗi để so sánh với số lượng hàng bán ra của cửa hàng đó nhằm điều chỉnh việc sản xuất và cung ứng cho hợp lý
Chi tiết thay đổi:
 Tại một số chuỗi cửa hàng kinh doanh theo hình thức tự sản xuất, hàng hóa sẽ được sản xuất tại xưởng và chuyển đến các cửa hàng trong chuỗi. Tuy nhiên, chủ cửa hàng, quản lý chuỗi đang gặp khó khăn khi tổng hợp số lượng, so sánh hàng hóa đã bán ra so với số lượng được điều chuyển đến tại các cửa hàng. Kể từ phiên bản R6, chương tình bổ sung báo cáo Tổng hợp hàng hóa điều chuyển theo cửa hàng, giúp quản lý nắm được chính xác số lượng hàng hóa điều chuyển đến từng cửa hàng, từ đó dễ dàng so sánh với lượng hàng hóa bán ra để có kế hoạch điều chỉnh sản xuất và cung ứng hợp lý.
Các bước thực hiện:
 • Nhấn Báo cáo/Kho, chọn báo cáo Tổng hợp hàng hóa điều chuyển theo cửa hàng.
 • Chương trình đã hiển thị danh sách hàng hóa, số lượng được điều chuyển đến các cửa hàng.

 • Nhấn Chọn báo cáo để lọc danh sách theo từng cửa hàng nhận điều chuyển.


3. Quản lý cửa hàng muốn phiếu xuất kho có thể lấy thông tin hàng hóa từ phiếu nhập hàng/nhập kho để không mất thao tác chọn lại hàng hóa khi lập phiếu xuất kho (xuất kho toàn bộ hàng hóa của 1 phiếu nhập)
Chi tiết thay đổi:
Tại các chuỗi cửa hàng, hàng hóa chỉ nhập về kho tổng, sau đó điều chuyển đến các cửa hàng trong chuỗi. Để giảm thao tác khi kế toán, quản lý cửa hàng lập phiếu xuất kho điều chuyển từ kho tổng, kể từ phiên bản R6, khi lập phiếu xuất kho điều chuyển, chương trình cho phép lấy thông tin hàng hóa từ phiếu nhập hàng/nhập kho.
 • Trên phiếu xuất kho, nhấn chọn Tiện ích/Chọn từ phiếu nhập hàng.

 • Chọn thông tin cửa hàng cung cấp, phiếu nhập hàng, nhấn Lấy dữ liệu.
 • Tích chọn các hàng hóa xuất kho điều chuyển, nhập số lượng xuất hàng hóa.

 • Nhấn Đồng ý.


4. Quản lý cửa hàng muốn xem báo cáo Tình hình thu chi thống kê theo các mục thu, mục chi mà cửa hàng sử dụng, đồng thời xem được các báo cáo chi tiết
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R6, trên báo cáo Tình hình thu chi, chương trình thống kê theo các mục thu, mục chi cửa hàng sử dụng (trong Danh mục/Mục thu, Mục chi), đồng thời cho phép quản lý xem được chi tiết các chứng từ thu, chi khi xem báo cáo.
Các bước thực hiện:
 • Nhấn Báo cáo/Quỹ tiền.
 • Chương trình đã hiển thị danh sách các khoản thu chi theo các mục thu, mục chi thiết lập trong danh mục.

 • Nhấn mục Tiền cuối kì để xem chi tiết các khoản thu, chi theo khoản mục Tiền mặt, Tiền gửi trong kỳ báo cáo.
II. PC/POS
1. Thu ngân muốn in lại hoá đơn giao hàng khi đơn hàng chưa hoàn thành (đang đi giao) trong trường hợp tờ hóa đơn bị hỏng (ướt/rách) hoặc bị mất để sử dụng
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R6, chương trình cho phép thu ngân in lại hóa đơn giao hàng khi đơn hàng chưa hoàn thành.
Các bước thực hiện:
 • Nhấn chọn Sổ giao hàng.
 • Chọn đơn hàng đang giao, nhấn biểu tượng , chọn In hóa đơn.


2. Khi bán hàng bằng máy tính hoặc máy tính bảng, thu ngân muốn khi thêm nhanh khách hàng có thể chọn luôn nhóm khách hàng cho khách hàng đó để Quản lý cửa hàng không phải mất công phân nhóm khách hàng sau
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R6, chương trình cho phép thu ngân phân nhóm khi thêm nhanh khách hàng trên máy tính, máy tính bảng để không mất thời gian của quản lý phải thực hiện lại trên trang Quản lý.

Nhấn biểu tượng  nếu muốn thêm nhanh nhóm khách hàng mới.

3. Quản lý cửa hàng muốn file xuất khẩu Danh sách đợt giao hàng hiển thị thêm mã vận đơn, tên đơn vị vận chuyển, tên và số lượng từng hàng hóa tương ứng để làm căn cứ đối soát với đơn vị vận chuyển khi có sai sót
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R6, khi xuất khẩu Danh sách đợt giao hàng, trên file excel hiển thị thêm các thông tin: Mã vận đơn, tên đơn vị vận chuyển, tên và số lượng hàng hóa tương ứng để làm căn cứ đổi soát khi có sai sót.
Các bước thực hiện: 
 • Trên danh sách đợt giao hàng, nhấn Cập nhật tương ứng với đợt giao hàng.

 • Nhấn Xuất khẩu để xuất khẩu file excel danh sách đợt giao hàng.
4. Thu ngân muốn in phiếu thông tin đơn hàng (phiếu giao hàng) để dán ngoài gói hàng giao cho khách (để không mất công tự làm bên ngoài phần mềm như hiện nay)
Chi tiết thay đổi:
Tại một số cửa hàng, khi giao hàng cho khách, nhân viên sẽ dán thông tin phiếu giao trên gói hàng sau đó chuyển cho đối tác để thực hiện giao cho khách. Kể từ phiên bản R6, phần mềm hỗ trợ mẫu in phiếu giao hàng để đáp ứng nhu cầu này. Xem chi tiết tại đây.

5. Thu ngân muốn tạo hóa đơn đổi trả cho hóa đơn giao hàng khi cửa hàng cho phép đổi trả hàng đã giao thành công (hiện nay phần mềm chưa cho phép đổi trả hóa đơn giao hàng)
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R6, phần mềm cho phép thu ngân thực hiện đổi trả hàng hóa cho các hóa đơn giao hàng.


III. Mobile
1. Thu ngân muốn in lại hoá đơn giao hàng khi đơn hàng chưa hoàn thành (đang đi giao) trong trường hợp tờ hóa đơn bị hỏng (ướt/rách) hoặc bị mất để sử dụng
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R6, chương trình cho phép thu ngân in lại hóa đơn giao hàng khi đơn hàng chưa hoàn thành.
Các bước thực hiện:
 • Nhấn chọn Sổ giao hàng.
 • Chọn đơn hàng đang giao, nhấn biểu tượng , chọn In hóa đơn.


2. Khi bán hàng bằng máy tính hoặc máy tính bảng, thu ngân muốn khi thêm nhanh khách hàng có thể chọn luôn nhóm khách hàng cho khách hàng đó để Quản lý cửa hàng không phải mất công phân nhóm khách hàng sau
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R6, chương trình cho phép thu ngân phân nhóm khi thêm nhanh khách hàng trên máy tính, máy tính bảng để không mất thời gian của quản lý phải thực hiện lại trên trang Quản lý.Nhấn biểu tượng  nếu muốn thêm nhanh nhóm khách hàng mới.

3. Thu ngân muốn tạo hóa đơn đổi trả cho hóa đơn giao hàng khi cửa hàng cho phép đổi trả hàng đã giao thành công (hiện nay phần mềm chưa cho phép đổi trả hóa đơn giao hàng)
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R6, phần mềm cho phép thu ngân thực hiện đổi trả hàng hóa cho các hóa đơn giao hàng.


IV. Website
1. MISA muốn người dùng dễ dàng chọn tài khoản ngân hàng của MISA để chuyển khoản khi hình thức thanh toán online là Tiền mặt/Chuyển khoản (Hiện đang hiển thị toàn bộ danh sách ngân hàng của MISA)
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R6, khi khách hàng đăng ký mua giấy phép sử dụng phần mềm quản lý cửa hàng thời trang MShopKeeper thông hình thức thanh toán là Tiền mặt/Chuyển khoản, chương trình sẽ hiển thị đúng thông tin tài khoản ngân hàng của MISA theo từng tỉnh/thành phố.


Xem thêm