Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Tính năng mới > MShopKeeper > R5

R5

I. Web
1. Quản lý cửa hàng muốn xem danh sách các hóa đơn giao hàng có hiển thị toàn bộ hóa đơn giao hàng để kiểm soát chung tình hình giao hàng tại cửa hàng (hiện nay phải vào từng máy thu ngân để xem)
2. Quản lý cửa hàng muốn xem báo cáo hàng hóa tồn kho dưới mức tối thiểu trên phần mềm để biết số lượng hàng hóa cần nhập thêm
3. Trên báo cáo Tổng hợp tồn kho (trong phân hệ kho), Đối với các hàng hóa không có thuộc tính (màu sắc, size), Quản lý cửa hàng muốn dễ dàng xem được chi tiết tồn kho hàng hóa mà không phải mất nhiều thao tác như hiện nay (hiện nay mất 2 thao tác)
4. Quản lý cửa hàng muốn in tem nhãn hàng hóa trên mẫu tem chữ T để phù hợp dán lên các hàng hóa như kính mắt, nhẫn, đồ trang sức....
5. Chủ cửa hàng/Quản lý cửa hàng muốn phân quyền cho nhân viên thu ngân in tem mã nhưng không muốn cho nhân viên biết giá mua (giá gốc) của hàng hóa
6. Thanh toán online (MISA muốn khách hàng có thể thanh toán online khi mua phần mềm nhằm tiện dụng cho người sử dụng)
7. Quản lý cửa hàng muốn góp ý với MISA về các tính năng trên các ứng dụng của phần mềm
8. Quản lý cửa hàng/kế toán muốn khi nhập tồn kho ban đầu hoặc nhập hàng/nhập kho..., với các hàng hóa thuộc cùng 1 mẫu mã và đơn giá giống nhau thì có thể chỉ nhập 1 lần cho tất cả hàng hóa trong mẫu mã để thao tác nhập được nhanh hơn
9. Khi thiết lập chương trình khuyến mại Tặng hàng hóa/Giảm giá hàng hóa, Quản lý cửa hàng muốn xem được giá bán của hàng hóa để dễ dàng chọn hàng hóa khuyến mại và nếu giá đồng giá cao hơn giá bán thì có cảnh báo để tránh nhập nhầm
II. PC/POS
1. Quản lý cửa hàng muốn góp ý với MISA về các tính năng trên các ứng dụng của phần mềm
III. Mobile
1. Quản lý cửa hàng muốn góp ý với MISA về các tính năng trên các ứng dụng của phần mềm


I. Web
1. Quản lý cửa hàng muốn xem danh sách các hóa đơn giao hàng có hiển thị toàn bộ hóa đơn giao hàng để kiểm soát chung tình hình giao hàng tại cửa hàng (hiện nay phải vào từng máy thu ngân để xem)
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R5, chương trình bổ sung báo cáo Bán hàng/Sổ giao hàng, giúp quản lý cửa hàng dễ dàng kiểm soát được hoạt động giao hàng của cửa hàng, biết được đơn hàng nào đang được giao, giao thành công, giao thất bại.
 • Tại báo cáo Bán hàng/Số giao hàng, quản lý có thể xem được danh sách các hóa đơn giao hàng của cửa hàng.

 • Nhấn Chọn báo cáo để xem theo nhiều tiêu chí khác.


2. Quản lý cửa hàng muốn xem báo cáo hàng hóa tồn kho dưới mức tối thiểu trên phần mềm để biết số lượng hàng hóa cần nhập thêm
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R5, chương trình bổ sung báo cáo Kho/Tồn kho hàng hóa dưới mức tối thiểu, giúp quản lý cửa hàng biết được hàng hóa nào đang còn tồn kho dưới mức tối thiểu để lập kế hoạch nhập thêm.
 • Tại báo cáo Kho/Tồn kho hàng hóa dưới mức tối thiểu, quản lý có thể biết được danh sách các hàng hóa đang tồn kho dưới mức tối thiểu.

 • Có thể thiết lập để xem số lượng hàng hóa tồn kho theo từng nhóm hàng hóa.


3. Trên báo cáo Tổng hợp tồn kho (trong phân hệ kho), Đối với các hàng hóa không có thuộc tính (màu sắc, size), Quản lý cửa hàng muốn dễ dàng xem được chi tiết tồn kho hàng hóa mà không phải mất nhiều thao tác như hiện nay (hiện nay mất 2 thao tác)
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R5, khi xem báo cáo Tổng hợp tồn kho, khi nhấn vào dòng hàng hóa không có thuộc tính, chương trình sẽ tự động mở màn hình Chi tiết tồn kho của hàng hóa để giảm thao tác cho quản lý khi xem báo cáo.


4. Quản lý cửa hàng muốn in tem nhãn hàng hóa trên mẫu tem chữ T để phù hợp dán lên các hàng hóa như kính mắt, nhẫn, đồ trang sức....
Chi tiết thay đổi: Với các hàng hóa như kính mắt, nhẫn, đồ trang sức,... các cửa hàng sẽ sử dụng mẫu tem chữ T dán lên hàng hóa và quét mã vạch để thanh toán cho khách. Kể từ phiên bản R5, để đáp ứng nhu cầu này, chương trình đáp ứng in tem mã chữ T khổ 40 x 11 mm và hỗ trợ xuất khẩu file excel hàng hóa để in tem trên các phần mềm chuyên nghiệp.
Xem hướng dẫn chi tiết cách in tem mã chữ T khổ 40 x 11 mm tại đây.
Xem hướng dẫn cách in tem mã chữ T bằng phần mềm BarTender tại đây.

5. Chủ cửa hàng/Quản lý cửa hàng muốn phân quyền cho nhân viên thu ngân in tem mã nhưng không muốn cho nhân viên biết giá mua (giá gốc) của hàng hóa
Chi tiết thay đổi:
Tại một số cửa hàng, chủ cửa hàng giao quyền in tem mã cho nhân viên thực hiện, tuy nhiên lại không muốn cho nhân viên biết giá mua của hàng hóa. Kể từ phiên bản R5, chương trình bổ sung vai trò Quản lý tem mã, giúp quản lý có thể thực hiện phân quyền in tem mã cho nhân viên.
 • Khi khai báo nhân viên, chọn vai trò Quản lý tem mã cho nhân viên.

 • Hoặc nhấn Thiết lập/Quản lý vai trò để phân quyền cho nhân viên.

 • Khi đăng nhập vào chương trình dưới tài khoản Quản lý tem mã, nhân viên chỉ có thể thực hiện nghiệp vụ In tem mã.
 

6. Thanh toán online (MISA muốn khách hàng có thể thanh toán online khi mua phần mềm nhằm tiện dụng cho người sử dụng)
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R5, chương trình hỗ trợ người dùng tự gia hạn, nâng cấp, mua thêm gói thuê bao. Xem chi tiết tại đây.

7. Quản lý cửa hàng muốn góp ý với MISA về các tính năng trên các ứng dụng của phần mềm
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R5, người dùng có thể gửi phản hồi, góp ý về tính năng với MISA ngay trên chương trình.
Các bước thực hiện:
 • Nhấn thông tin tên đăng nhập, nhấn chọn Góp ý với nhà phát triển.
 • Nhập thông tin liên hệ, nội dung góp ý, nhấn Gửi.


8. Quản lý cửa hàng/kế toán muốn khi nhập tồn kho ban đầu hoặc nhập hàng/nhập kho..., với các hàng hóa thuộc cùng 1 mẫu mã và đơn giá giống nhau thì có thể chỉ nhập 1 lần cho tất cả hàng hóa trong mẫu mã để thao tác nhập được nhanh hơn
Chi tiết thay đổi:
 Với các hàng hóa có nhiều màu sắc và size, thông thường đơn giá của các hàng hóa chi tiết sẽ giống nhau, tuy nhiên hiện tại, khi lập phiếu nhập hàng/nhập kho,... chương trình chưa đáp ứng tính năng cho phép quản lý/kế toán khai báo nhanh được đơn giá cho hàng hóa. Kể từ phiên bản R5, chương trình bổ sung chức năng nhập nhanh giá bán cho hàng hóa chi tiết trên các phiếu nhập hàng, nhập kho, nhập tồn kho,... để đáp ứng nhu cầu này.
Các bước thực hiện:
 • Trên các màn hình Nhập hàng, Nhập kho, Nhập tồn kho ban đầu,... nhấn biểu tượng  để mở form Chọn hàng hóa.
 • Nhấn Nhập nhanh để nhập nhanh số lượng, đơn giá cho hàng hóa được chọn.
9. Khi thiết lập chương trình khuyến mại Tặng hàng hóa/Giảm giá hàng hóa, Quản lý cửa hàng muốn xem được giá bán của hàng hóa để dễ dàng chọn hàng hóa khuyến mại và nếu giá đồng giá cao hơn giá bán thì có cảnh báo để tránh nhập nhầm
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R5, chương trình thêm cột Giá bán trên các màn hình chương trình khuyến mại Tặng hàng hóa/Giảm giá hàng hóa, giúp quản lý căn cứ được vào giá bán của hàng hóa để thiết lập chương trình phù hợp.
 • Chương trình khuyến mại Tặng hàng hóa.

 • Chương trình khuyến mại Giảm giá hàng hóa.


II. PC/POS
1. Quản lý cửa hàng muốn góp ý với MISA về các tính năng trên các ứng dụng của phần mềm
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R5, người dùng có thể gửi phản hồi, góp ý về tính năng với MISA ngay trên phần mềm.
Các bước thực hiện:
 • Nhấn biểu tượng , nhấn chọn Góp ý với nhà phát triển.
 • Nhập thông tin liên hệ, nội dung góp ý, nhấn Gửi.


III. Mobile
1. Quản lý cửa hàng muốn góp ý với MISA về các tính năng trên các ứng dụng của phần mềm
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R5, người dùng có thể gửi phản hồi, góp ý về tính năng với MISA ngay trên ứng dụng.
Các bước thực hiện:
Trên ứng dụng MShopKeeper Bán hàng
 • Nhấn biểu tượng , nhấn chọn Góp ý với nhà phát triển.

 • Nhập thông tin liên hệ, nội dung góp ý, nhấn Gửi.

Trên ứng dụng MShopKeeper Tư vấn, MShopKeeper Quản lý
 • Nhấn biểu tượng , nhấn chọn Góp ý với nhà phát triển.

 • Nhập thông tin liên hệ, nội dung góp ý, nhấn Gửi.
Xem thêm