Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Tính năng mới > MShopKeeper > R4

R4

I. Web
1. Cửa hàng đã có sẵn mã SKU theo quy tắc đánh mã riêng của cửa hàng, khi sử dụng phần mềm MShopKeeper, Quản lý cửa hàng vẫn muốn giữ lại các mã SKU đó
2. Ở chuỗi cửa hàng, mỗi cửa hàng kinh doanh các mặt hàng khác nhau, Quản lý chuỗi/Quản lý cửa hàng muốn có thể thiết lập danh mục hàng hóa riêng ở từng cửa hàng mà các cửa hàng khác trong chuỗi không nhìn thấy để tránh việc phải nhìn cả những hàng hóa mà cửa hàng mình không có
3. Quản lý muốn xuất khẩu các báo cáo chi tiết để gửi báo cáo cho chủ cửa hàng
4. Quản lý cửa hàng muốn xem chi tiết các báo cáo để truy vết lại dữ liệu phát sinh
5. Tại cửa hàng chuyên bán buôn, khách đặt hàng trước khi đến lấy, Quản lý cửa hàng muốn xem số lượng hàng hóa tồn kho sau khi đã trừ đi hàng hóa khách đặt trước để tính toán số hàng cần nhập thêm
6. Quản lý cửa hàng muốn khi thực hiện chức năng Quên mật khẩu, thì phần mềm hiển thị thông tin email cấp lại mật khẩu để không phải liên hệ MISA hỗ trợ
7. Quản lý cửa hàng muốn theo dõi hàng hóa theo set/combo để phục vụ nghiệp vụ bán hàng thực tế tại cửa hàng

II. PC/POS
1. Sau khi cài lại máy, Quản lý cửa hàng muốn không bị mất các hóa đơn chưa hoàn thành (chưa giao, chưa thanh toán, đang giao, thất bại chưa chuyển hoàn) để thu ngân có thể tiếp tục theo dõi các hóa đơn này (hiện nay khi cài lại máy thì bị mất)
2. Quản lý cửa hàng muốn giảm trừ công nợ khi khách sỉ trả lại hàng để phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ của cửa hàng
III. Mobile
1. Quản lý cửa hàng muốn cập nhật thông tin lấy lại mật khẩu ngay trên ứng dụng khi bấm Quên mật khẩu tại màn hình đăng nhập để không phải chuyển đổi qua lại giữa ứng dụng và trình duyệt
2. Sau khi cài lại máy, Quản lý cửa hàng muốn không bị mất các hóa đơn chưa hoàn thành (chưa giao, chưa thanh toán, đang giao, thất bại chưa chuyển hoàn) để thu ngân có thể tiếp tục theo dõi các hóa đơn này (hiện nay khi cài lại máy thì bị mất)
3. Quản lý cửa hàng muốn giảm trừ công nợ khi khách sỉ trả lại hàng để phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ của cửa hàng

I. Web
1. Cửa hàng đã có sẵn mã SKU theo quy tắc đánh mã riêng của cửa hàng, khi sử dụng phần mềm MShopKeeper, Quản lý cửa hàng vẫn muốn giữ lại các mã SKU đó
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R4, phần mềm cho phép người dùng nhập mã SKU cho hàng hóa chi tiết khi khai báo và nhập khẩu.
 • Khi khai báo, với những hàng hóa có nhiều màu sắc và size, phần mềm cho phép người dùng có thể nhập mã SKU cho những hàng hóa chi tiết.

 • Khi nhập khẩu, nhập mã SKU cho hàng hóa chi tiết tại cột mã SKU trên file excel.


2. Ở chuỗi cửa hàng, mỗi cửa hàng kinh doanh các mặt hàng khác nhau, Quản lý chuỗi/Quản lý cửa hàng muốn có thể thiết lập danh mục hàng hóa riêng ở từng cửa hàng mà các cửa hàng khác trong chuỗi không nhìn thấy để tránh việc phải nhìn cả những hàng hóa mà cửa hàng mình không có
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R4, với các cửa hàng hoạt động theo mô hình dạng chuỗi, chương trình cho phép người dùng lựa chọn danh mục hàng hóa dùng chung hoặc dùng riêng cho các cửa hàng.
 • Khi thiết lập thông tin cửa hàng, quản lý lựa chọn Thiết lập danh mục dùng chung cho chuỗi hoặc dùng riêng từng cửa hàng.

 • Hoặc chọn Chuỗi cửa hàng, thiết lập trong mục Thiết lập/Thiết lập chung.

 • Trường hợp thiết lập danh mục dùng riêng.
  • Bổ sung chức năng Sao chép hàng hóa, cho phép sao chép danh mục từ cửa hàng này sang cửa hàng khác. Xem chi tiết tại đây.
  • Hàng hóa sao chép được coi như danh mục dùng chung. Quản lý có thể thực hiện các nghiệp vụ quản lý chuỗi với các hàng hóa này: Quản lý kho, mua hàng toàn chuỗi, điều chuyển hàng hóa giữa các chi nhánh trong chuỗi và xem báo cáo chuỗi.
  • Lưu ý: Sau khi phát sinh dữ liệu (nhập hàng, nhập kho, bán hàng,...) sẽ không thể thiết lập lại.

3. Quản lý muốn xuất khẩu các báo cáo chi tiết để gửi báo cáo cho chủ cửa hàng
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R4, chương trình cho phép quản lý xuất khẩu các báo cáo chi tiết (báo cáo cấp 2) để tiện đối chiếu và gửi cho chủ cửa hàng. 
Ví dụ: Quản lý có thể xuất khẩu trực tiếp báo cáo Bảng kê hóa đơn khi xem từ báo cáo Tổng hợp bán hàng theo ngày.


4. Quản lý cửa hàng muốn xem chi tiết các báo cáo để truy vết lại dữ liệu phát sinh
Chi tiết thay đổi:
Phiên bản R4 hoàn thiện tính năng xem chi tiết báo cáo trên các phân hệ Mua hàng, Kho, Công nợ, Quỹ Tiền. (Chưa làm trên báo cáo Lợi nhuận)

5. Tại cửa hàng chuyên bán buôn, khách đặt hàng trước khi đến lấy, Quản lý cửa hàng muốn xem số lượng hàng hóa tồn kho sau khi đã trừ đi hàng hóa khách đặt trước để tính toán số hàng cần nhập thêm
Chi tiết thay đổi:
Tại các cửa hàng bán buôn, sau khi khách đặt hàng, cửa hàng sẽ xem số lượng hàng còn trong kho để chốt đơn đặt hàng cho khách. Tuy nhiên, do đơn đặt chưa được thanh toán nên quản lý khó theo dõi được chính xác số lượng hàng tồn kho thực tế. Kể từ phiên bản R4, bổ sung tính năng Trừ số lượng hàng đặt vào tồn kho, cho phép quản lý biết được số lượng hàng tồn đã trừ đi số lượng hàng khách đặt(*) để tính toán số lượng hàng cần nhập thêm.
Trên Web
 • Khi xemTổng hợp tồn kho, tích chọn Trừ số lượng hàng đặt vào tồn kho.
 • Chương trình sẽ bổ sung cột Số lượng khách đặt và tính lại số lượng hàng tồn kho.Trên PC/Mobile
 • Tại màn hình Tư vấn bán hàng, chương trình bổ sung tính năng Trừ số lượng hàng đặt vào tồn kho. Khi tích chọn, chương trình cũng sẽ tính lại số lượng hàng tồn kho trừ đi số lượng hàng khách đã đặt trước.(*) Hàng đặt được tính trên số lượng hàng hóa trên hóa đơn được lưu tạm.

6. Quản lý cửa hàng muốn khi thực hiện chức năng Quên mật khẩu, thì phần mềm hiển thị thông tin email cấp lại mật khẩu để không phải liên hệ MISA hỗ trợ
Chi tiết thay đổi:

 • Sử dụng chức năng Quên mật khẩu: Nhập tên đăng nhập, Mã xác nhận, nhấn Lấy lại mật khẩu. • Chương trình sẽ hiển thị thông tin email, giúp chủ cửa hàng nhanh chóng truy cập và lấy lại mật khẩu.


7. Quản lý cửa hàng muốn theo dõi hàng hóa theo set/combo để phục vụ nghiệp vụ bán hàng thực tế tại cửa hàng
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R4, phần mềm cho phép quản lý khai báo hàng hóa theo set/combo để phục vụ nhu cầu bán hàng của cửa hàng. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

II. PC/POS
1. Sau khi cài lại máy, Quản lý cửa hàng muốn không bị mất các hóa đơn chưa hoàn thành (chưa giao, chưa thanh toán, đang giao, thất bại chưa chuyển hoàn) để thu ngân có thể tiếp tục theo dõi các hóa đơn này (hiện nay khi cài lại máy thì bị mất)
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R4, trong các trường hợp xóa dữ liệu cửa hàng (trên PC/POS), cài lại phần mềm, cài lại máy, sau khi đăng nhập lại, chương trình vẫn sẽ trả về những hóa đơn chưa hoàn thành (hóa đơn lưu tạm, chưa giao, đang giao, thất bại chưa chuyển hoàn).

2. Quản lý cửa hàng muốn giảm trừ công nợ khi khách sỉ trả lại hàng để phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ của cửa hàng
Chi tiết thay đổi:
Tại một số cửa hàng bán buôn, khi khách trả lại hàng, cửa hàng sẽ tính vào công nợ với khách hàng, không cần thanh toán ngay. Kể từ phiên bản R4, bổ sung tính Giảm nợ khi lập hóa đơn đổi trả hàng để đáp ứng nghiệp vụ trên.
Các bước thực hiện:
 • Tại màn hình Đổi trả hàng, sau khi ghi nhận hàng hóa khách trả lại, nhấn Giảm nợ.

 • Nhập thông tin khách hàng, nhấn Đồng ý.

 • Số tiền Giảm nợ sẽ được ghi nhận vào thông tin Ghi nợ trên Báo cáo hoạt động trong ca.


III. Mobile

1. Quản lý cửa hàng muốn cập nhật thông tin lấy lại mật khẩu ngay trên ứng dụng khi bấm Quên mật khẩu tại màn hình đăng nhập để không phải chuyển đổi qua lại giữa ứng dụng và trình duyệt
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R4, khi sử dụng ứng dụng MShopKeeper Bán hàng, Tư vấn bán hàng, Quản lý, người dùng có thể lấy lại mật khẩu ngay trên ứng dụng mà không cần truy cập vào trình duyệt web.
Các bước thực hiện:
 • Tại màn hình Đăng nhập, nhấn Quên mật khẩu.

 • Nhập thông tin tài khoản đăng nhập, nhấn Lấy lại mật khẩu. • MISA sẽ gửi hướng dẫn khôi phục mật khẩu đến email tài khoản.
  • Truy cập email cá nhân, nhấn vào liên kết xác nhận đổi mật khẩu.

  • Hệ thống sẽ gửi mật khẩu mới đến email tài khoản.


2. Sau khi cài lại máy, Quản lý cửa hàng muốn không bị mất các hóa đơn chưa hoàn thành (chưa giao, chưa thanh toán, đang giao, thất bại chưa chuyển hoàn) để thu ngân có thể tiếp tục theo dõi các hóa đơn này (hiện nay khi cài lại máy thì bị mất)
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R4, trong các trường hợp xóa dữ liệu cửa hàng (trên PC/POS), cài lại phần mềm, cài lại máy, sau khi đăng nhập lại, chương trình vẫn sẽ trả về những hóa đơn chưa hoàn thành (hóa đơn lưu tạm, chưa giao, đang giao, thất bại chưa chuyển hoàn).

3. Quản lý cửa hàng muốn giảm trừ công nợ khi khách sỉ trả lại hàng để phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ của cửa hàng
Chi tiết thay đổi:
Tại một số cửa hàng bán buôn, khi khách trả lại hàng, cửa hàng sẽ tính vào công nợ với khách hàng, không cần thanh toán ngay. Kể từ phiên bản R4, bổ sung tính Giảm nợ khi lập hóa đơn đổi trả hàng để đáp ứng nghiệp vụ trên.
Các bước thực hiện:
 • Tại màn hình Đổi trả hàng, sau khi ghi nhận hàng hóa khách trả lại, nhấn Giảm nợ.

 • Nhập thông tin khách hàng, nhấn Đồng ý.

 • Số tiền Giảm nợ sẽ được ghi nhận vào thông tin Ghi nợ trên Báo cáo hoạt động trong ca.


Xem thêm