Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Tính năng mới > MShopKeeper > R3

R3

I. Web
1. Quản lý cửa hàng muốn tùy chọn xóa bảng giá khi xóa dữ liệu dùng thử/chính thức trên phần mềm để phù hợp với nhu cầu của cửa hàng
2. Quản lý cửa hàng muốn có thể thêm nhanh các đối tượng khách hàng, nhà cung cấp, nhóm hàng hóa, nhân viên… trên trang Quản lý để không mất thời gian quay lại danh mục
3. Quản lý cửa hàng muốn in phiếu thu, chi tiền mặt để làm căn cứ luân chuyển giữa các bộ phận trong cửa hàng và lưu lại hồ sơ
4. Quản lý cửa hàng mong muốn xem được chứng từ tham chiếu đến chứng từ đang xem. Nếu có sai sót, chủ cửa hàng muốn xóa chứng từ tham chiếu và điều chỉnh ngay được chứng từ đang xem
5. Quản lý cửa hàng muốn tìm kiếm được hàng hóa trên form Nhập tồn kho hàng hóa ban đầu
6. Quản lý cửa hàng muốn tại phân hệ Quỹ tiền, khi xem phiếu chi sinh ra khi nhập hàng thì mặc định hiển thị tab Phiếu chi chứ không hiển thị tab Phiếu nhập để tránh nhầm lẫn
7. Khi nhập danh mục hàng hóa vào phần mềm, Quản lý cửa hàng muốn thực hiện nhập nhanh được nhiều hình ảnh cùng 1 lúc để không mất thời gian đi thêm hình ảnh cho từng hàng hóa
8. Quản lý cửa hàng muốn khi xem các báo cáo có thể dễ dàng mở các báo cáo chi tiết và chứng từ lên để kiểm tra ngay khi cần thiết
9. Quản lý cửa hàng muốn đồng nhất cách khai báo giá mua, giá bán, bảng giá trong danh mục hàng hóa với Tồn kho ban đầu và cho phép sao chép các thông tin trên tại từng dòng hàng hóa chi tiết
10. Quản lý cửa hàng muốn bộ khóa tìm kiếm bổ sung icon áo ba lỗ và bổ sung quy tắc khi tìm kiếm từ khóa nhận diện icon nhằm tránh nhận nhầm icon
11. Nghiệp vụ thanh toán Online: mua mới trên website MShopKeeper

II. PC/POS
1. Quản lý cửa hàng muốn có thể chọn nhanh toàn bộ hàng hóa trong mẫu mã (ri/dây) vào hóa đơn nhằm phù hợp với nghiệp vụ bán buôn
2. Bổ sung một số yêu cầu tiện dụng: tự động bôi đen nội dung khi chọn ô nhập liệu để nhập nhanh; Tự động cất khi nhấn enter trên một số chức năng
III. Mobile
1. Ở cửa hàng bán buôn, chủ cửa hàng muốn thiết lập bảng giá khác nhau để áp dụng cho từng khách hàng hoặc từng nhóm khách hàng theo chính sách giá bán của cửa hàng
2. Quản lý cửa hàng muốn có thể chọn nhanh toàn bộ hàng hóa trong mẫu mã (ri/dây) vào hóa đơn nhằm phù hợp với nghiệp vụ bán buôn

I. Web
1. Quản lý cửa hàng muốn tùy chọn xóa bảng giá khi xóa dữ liệu dùng thử/chính thức trên phần mềm để phù hợp với nhu cầu của cửa hàng
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R3, khi xóa dữ liệu dùng thử/chính thức, chương trình cho phép người dùng lựa chọn xóa hoặc giữ lại Bảng giá để phù hợp với nhu của cửa hàng.


2. Quản lý cửa hàng muốn có thể thêm nhanh các đối tượng khách hàng, nhà cung cấp, nhóm hàng hóa, nhân viên… trên trang Quản lý để không mất thời gian quay lại danh mục
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R3, chương trình cho phép quản lý thêm nhanh các đối tượng trên trang Quản lý để không mất thời gian quay lại danh mục. Chi tiết:
 • Trên Phiếu Xuất kho/Nhập kho, Phiểu thu/chi tiền mặt, Phiếu thu/chi tiền gửi, có thể thêm nhanh được Nhà cung cấp, Khách hàng, Đối tác giao hàng, Nhân viên.

 • Trên các màn hình Thêm hàng hóa, Thêm nhanh hàng hóa có thể thêm nhanh được Nhóm hàng hóa.

 • Trên màn hình Thêm nhà cung cấp có thể thêm nhanh được Nhóm nhà cung cấp.

 • Trên màn hình Thêm mới khách hàng, Thêm mới Bảng giá có thể thêm nhanh được Nhóm khách hàng.


3. Quản lý cửa hàng muốn in phiếu thu, chi tiền mặt để làm căn cứ luân chuyển giữa các bộ phận trong cửa hàng và lưu lại hồ sơ Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R3, chương trình cho phép quản lý cửa hàng in phiếu thu/chi tiền mặt, từ đó để làm căn cứ và lưu lại trong hồ sơ.
Các bước thực hiện:
 • Khi xem phiếu thu/chi tiền mặt, nhấn In. Chọn khổ A5 hoặc 80.

 • Chọn máy in.

 • Nhấn In.

Lưu ý: Với khổ giấy 80mm, tại màn hình In, bỏ tích chọn Vừa với trang để mẫu in ra được đẹp.


4. Quản lý cửa hàng mong muốn xem được chứng từ tham chiếu đến chứng từ đang xem. Nếu có sai sót, chủ cửa hàng muốn xóa chứng từ tham chiếu và điều chỉnh ngay được chứng từ đang xem
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R3, quản lý cửa hàng có thể xem/xóa được các chứng từ tham chiếu, để điều chỉnh đúng với thực tế.
 • Phiếu trả lại hàng mua được từ phiếu nhập hàng.
  • Khi xem phiếu trả lại hàng mua, quản lý có thể xem được phiếu nhập hàng.


 • Tương tự với các chứng từ.
  • Xuất kho điều chuyển và Nhập kho điều chuyển.
  • Phiếu kiểm kê kho và Phiếu nhập kho, xuất kho được sinh khi kiểm kê.
5. Quản lý cửa hàng muốn tìm kiếm được hàng hóa trên form Nhập tồn kho hàng hóa ban đầu
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R3, quản lý có thể tìm kiếm hàng hóa trong form Nhập tồn kho hàng hóa ban đầu để cập nhật nhanh được số lượng tồn cho đúng thực tế


6. Quản lý cửa hàng muốn tại phân hệ Quỹ tiền, khi xem phiếu chi sinh ra khi nhập hàng thì mặc định hiển thị tab Phiếu chi chứ không hiển thị tab Phiếu nhập để tránh nhầm lẫn
Chi tiết thay đổi: Với các phiếu nhập hàng thanh toán ngay với nhà cung cấp, chương trình sẽ tự động sinh phiếu chi tương ứng. Kể từ phiên bản R3, tại màn hình Quỹ tiền/Thu, chi tiền mặt  Quỹ tiền/Thu, chi tiền mặt, khi xem phiếu chi được sinh từ phiếu nhập hàng chương trình mặc định hiển thị tab Phiếu chi để người dùng dễ theo dõi và nắm bắt nội dung.


7. Khi nhập danh mục hàng hóa vào phần mềm, Quản lý cửa hàng muốn thực hiện nhập nhanh được nhiều hình ảnh cùng 1 lúc để không mất thời gian đi thêm hình ảnh cho từng hàng hóa
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R3, bổ sung tính năng Cập nhật ảnh nhanh, cho phép quản lý nhập nhanh được ảnh cho nhiều hàng hóa cũng lúc.
Các bước thực hiện:
 • Nhấn chọn Hàng hóa.
 • Nhấn Tiện ích/Cập nhật ảnh nhanh.

 • Lọc danh sách hàng hóa chưa cập nhật ảnh, nhấn Lấy dữ liệu.

 • Nhấn Tải ảnh để tải lên ảnh hàng hóa, hoặc kéo ảnh từ thư mục trên máy tính vào cột Ảnh hàng hóa để cập nhật nhanh.
8. Quản lý cửa hàng muốn khi xem các báo cáo có thể dễ dàng mở các báo cáo chi tiết và chứng từ lên để kiểm tra ngay khi cần thiết
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R3, quản lý cửa hàng có thể xem cac báo cáo chi tiết và chứng từ khi xem các báo cáo Bán hàng - báo cáo Tổng hợp bán hàng theo ngày, Bảng kê hóa đơn, Doanh thu theo mặt hàng, Doanh thu theo khách hàng, Doanh thu theo nhân viên.
Ví dụ:
 • Khi xem báo cáo Tổng hợp bán hàng theo ngày, quản lý có thể xem được chi tiết Bảng kê hóa đơn trong ngày. • Trên màn hình Bảng kê hóa đơn, nhấn vào thông tin Số hóa đơn để xem chi tiết hóa đơn.


9. Quản lý cửa hàng muốn đồng nhất cách khai báo giá mua, giá bán, bảng giá trong danh mục hàng hóa với Tồn kho ban đầu và cho phép sao chép các thông tin trên tại từng dòng hàng hóa chi tiết
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R3, cải tiến chức năng khai báo hàng hóa:
 • Không cho phép nhập giá mua, giá bán chung cho hàng hóa đối với những hàng hóa có nhiều thuộc tính màu sắc và size. • Bổ sung tính năng sao chép giá đối với những hàng hóa chi tiết.


10. Quản lý cửa hàng muốn bộ khóa tìm kiếm bổ sung icon áo ba lỗ và bổ sung quy tắc khi tìm kiếm từ khóa nhận diện icon nhằm tránh nhận nhầm icon
Chi tiết thay đổi:
 • Khi thêm hàng hóa là Áo ba lỗ, áo tank top, áo sát nách,... chương trình sẽ tự động lựa chọn icon áo ba lỗ cho hàng hóa. • Ngoài ra, chương trình cũng bổ sung thêm các quy tắc để nhận diện icon cho hàng hóa chính xác hơn.
11. Nghiệp vụ thanh toán Online: mua mới trên website MShopKeeper
Xem chi tiết cách mua phần mềm Quản lý cửa hàng thời trang MShopKeeper tại đây.

II. PC/POS
1. Quản lý cửa hàng muốn có thể chọn nhanh toàn bộ hàng hóa trong mẫu mã (ri/dây) vào hóa đơn nhằm phù hợp với nghiệp vụ bán buôn
Chi tiết thay đổi:
Tại các cửa hàng bán buôn, khách thường mua hàng theo ri/dây. Hiện tại chương trình chỉ cho phép người dùng chọn từng hàng hóa, khá mất thời gian. Kể từ phiên bản R3, chương trình cho phép người dùng lựa chọn toàn bộ hàng hóa trong mẫu hoặc chọn toàn bộ size/màu để đáp ứng nghiệp vụ này.
Các bước thực hiện:
 • Khi chọn hàng hóa từ danh sách, tích chọn Chọn tất cả ... hàng hóa.
 • Nhập số lượng mua mỗi hàng hóa.

 • Nhấn Đồng ý.


2. Bổ sung một số yêu cầu tiện dụng: tự động bôi đen nội dung khi chọn ô nhập liệu để nhập nhanh; Tự động cất khi nhấn enter trên một số chức năng
Chi tiết thay đổi: 

 • Tự động bôi đen nội dung khi chọn ô nhập liệu trên tất cả các màn hình.

 • Trên các màn hình Thông tin giao hàng, Chọn hàng hóa, Khuyến mại, người dùng có thể nhấn Enter để cất nhanh (bằng thao tác nhấn nút Đồng ý).
III. Mobile
1. Ở cửa hàng bán buôn, chủ cửa hàng muốn thiết lập bảng giá khác nhau để áp dụng cho từng khách hàng hoặc từng nhóm khách hàng theo chính sách giá bán của cửa hàng
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R3, thu ngân có thể lựa chọn bảng giá áp dụng với khách hàng mua buôn thay vì phải thực hiện khuyến mại như hiện tại. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2. Quản lý cửa hàng muốn có thể chọn nhanh toàn bộ hàng hóa trong mẫu mã (ri/dây) vào hóa đơn nhằm phù hợp với nghiệp vụ bán buôn
Chi tiết thay đổi: Tại các cửa hàng bán buôn, khách thường mua hàng theo ri/dây. Hiện tại chương trình chỉ cho phép người dùng chọn từng hàng hóa, khá mất thời gian. Kể từ phiên bản R3, chương trình cho phép người dùng lựa chọn toàn bộ hàng hóa trong mẫu hoặc chọn toàn bộ size/màu để đáp ứng nghiệp vụ này.
Các bước thực hiện:
 • Khi chọn hàng hóa từ danh sách, tích chọn Chọn tất cả ... hàng hóa.
 • Nhập số lượng mua mỗi hàng hóa.


Xem thêm