Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Tính năng mới > MShopKeeper > R2.1

R2.1

I. Web
1. Ở cửa hàng bán buôn, chủ cửa hàng muốn thiết lập bảng giá khác nhau để áp dụng cho từng khách hàng hoặc từng nhóm khách hàng theo chính sách giá bán của cửa hàng
II. Mobile
1. Lập hóa đơn giao hàng
2. Lập danh sách đợt giao hàng


I. Web
1. Ở cửa hàng bán buôn, chủ cửa hàng muốn thiết lập bảng giá khác nhau để áp dụng cho từng khách hàng hoặc từng nhóm khách hàng theo chính sách giá bán của cửa hàng
Chi tiết thay đổi:
Tại một số cửa hàng bán buôn, quản lý cửa hàng sẽ áp dụng những bảng giá thấp hơn dành cho khách hàng mua buôn tùy theo số lượng hàng hóa bán. Kể từ phiên bản R2.1, để đáp ứng nhu cầu này, phần mềm cho phép người dùng khai báo bảng giá bán buôn và áp dụng bảng giá khi tính tiền.
  • Lập bảng giá bán buôn. Xem chi tiết tại đây.
  • Lập hóa đơn cho khách mua buôn. Xem chi tiết tại đây.
II. Mobile
1. Lập hóa đơn giao hàng
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R2.1, MShopKeeper phát triển tính năng Sổ giao hàng trên ứng dụng Bán hàng - Mobile, cho phép thu ngân lập đơn giao hàng và theo dõi quá trình giao hàng cho khách.
Xem chi tiết các bước lập hóa đơn giao hàng tại đây.

2. Lập danh sách đợt giao hàng
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R2.1, MShopKeeper phát triển tính năng Lập danh sách đợt giao hàng trên ứng dụng Bán hàng - Mobile, cho phép thu ngân lập các danh sách giao hàng theo từng đối tác hoặc theo từng khu vực, từ đó dễ dàng theo dõi và quản lý đơn giao hàng của khách.
Xem chi tiết các bước lập danh sách đợt giao hàng tại đây.

Xem thêm