Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Tính năng mới > MShopKeeper > R22.2

R22.2

I. WEB
1. Bổ sung tính năng mua mới, gia hạn giấy phép sử dụng nghiệp vụ OCM ngay trên phần mềm, cho phép chủ cửa hàng thanh toán online nhanh chóng, tiện ích.
II. PC

1. Phần mềm cho phép thu ngân áp dụng chương trình khuyến mại đối với cả hàng mua thêm và hàng trả lại khi đổi trả hàng.


I. WEB
1. Bổ sung tính năng mua mới, gia hạn nghiệp vụ OCM ngay trên phần mềm, cho phép chủ cửa hàng thanh toán online nhanh chóng, tiện ích.
Chi tiết thay đổi: 
Kể từ phiên bản R22.2, chương trình cho phép thực hiện mua mới và gia hạn giấy phép sử dụng nghiệp vụ OCM, giúp cửa hàng mua mới và gia hạn giấy phép sử dụng nghiệp vụ OCM một cách nhanh chóng, dễ dàng.

Các bước thực hiện: chi tiết xem tại đây.

 

II. PC

1. Phần mềm cho phép thu ngân áp dụng chương trình khuyến mại đối với cả hàng mua thêm và hàng trả lại khi đổi trả hàng.
Chi tiết thay đổi: Trước đây, phần mềm chưa đáp ứng nghiệp vụ áp dụng chương trình khuyến mại cho hóa đơn đổi trả hàng, thu ngân chỉ có thể thêm mới thủ công khuyến mại cho từng hàng hóa mua thêm. Kể từ R22.2, phần mềm cho phép thu ngân áp dụng chương trình khuyến mại đối với cả hàng mua thêm và hàng trả lại khi đổi trả hàng.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Truy cập màn hình thiết lập, mua hàng/bán hàng, tại phần bán hàng, quản lý cửa hàng thực hiện tích chọn thiết lập "Cho phép thu ngân áp dụng chương trình khuyến mại khi đổi trả", sau đó lưu thiết lập

Sau thiết lập, trên màn hình đổi trả hàng sẽ có thêm tính năng chương trình khuyến mại

Bước 2: Thu ngân thực hiện đổi trả hàng
Trường hợp 1: Đổi trả theo hóa đơn, phần mềm chỉ cho phép áp dụng các chương trình khuyến mại cho hàng mua thêm.
Trường hợp 2: Đổi trả nhanh, khi thu ngân chọn áp dụng chương trình khuyến mại, phần mềm sẽ hiển thị thông báo xác nhận có áp dụng khuyến mại cho hàng hóa trả lại hay không. 

  • Nếu thu ngân muốn áp dụng khuyến mại cho hàng trả lại thì nhấn "Có", không muốn áp dụng khuyến mại cho hàng trả lại thì nhấn "Không".
Bước 3: Hoàn thành hóa đơn
Lưu ý:

  • Phần mềm chỉ áp dụng chương trình khuyến mại giảm giá hóa đơn, tặng hàng hóa, mua m tặng n cho hàng hóa mua thêm
  • Thông báo xác nhận có áp dụng khuyến mại cho hàng hóa trả lại hay không chỉ hiển thị một lần cho mỗi hóa đơn đổi trả.


Xem thêm