Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Tính năng mới > MShopKeeper > R20.2

R20.2

I. WEB
1. Cải tiến meInvoice dễ hiểu hơn với người dùng
2. Quản lý cửa hàng muốn tích hợp thẻ thành viên dạng cứng sẵn có của cửa hàng với thẻ thành viên của 5Shop để khách hàng sử dụng và tích điểm.
3. Cải tiến một số tính năng 5Shop để tiện ích và dễ hiểu hơn với người dùng (thêm hướng dẫn sử dụng, thông báo rõ ràng khi có lỗi)
4. Phân quyền chi tiết cho chức năng xuất khẩu dữ liệu
5. Khi gia hạn/mua thêm ChainStore, khách hàng muốn có mô tả rõ ràng hơn để không bị xóa nhầm gói ChainStore, dẫn đến không sử dụng được nghiệp vụ

II. PC

1. Khi đổi trả nhanh cho khách, thu ngân muốn sửa được giá đổi trả để đổi được cho khách theo đúng giá khách đã mua.
2. Quản lý cửa hàng muốn tích hợp thẻ thành viên dạng cứng sẵn có của cửa hàng với thẻ thành viên của 5Shop để khách hàng sử dụng và tích điểm.
3. Cải tiến một số tính năng 5Shop để tiện ích và dễ hiểu hơn với người dùng (thêm hướng dẫn sử dụng, thông báo rõ ràng khi có lỗi)


I. WEB
1. Cải tiến meInvoice dễ hiểu hơn với người dùng
Chi tiết thay đổi: Kể từ R20.2, chương trình cải tiến chia danh sách hóa đơn đã phát hành và hóa đơn chưa phát hành, đồng thời bổ sung trang giới thiệu chức năng cho người dùng giúp cửa hàng dễ hiểu hơn.
Các cải tiến chi tiết:
 • Lần đầu tiên truy cập phân hệ Hóa đơn điện tử, chương trình sẽ hiển thị trang giới thiệu. Trang giới thiệu sẽ không hiển thị lại sau khi ấn Tiếp tục.

 • Trong màn hình danh sách có 2 tab hóa đơn chưa phát hành và hóa đơn đã phát hành

Xem chi tiết thay đổi tại đây.
2. Quản lý cửa hàng muốn tích hợp thẻ thành viên dạng cứng sẵn có của cửa hàng với thẻ thành viên của 5Shop để khách hàng sử dụng và tích điểm.
Chi tiết thay đổi: Trước đây, phần mềm khi đã chuyển đổi thẻ thành viên 5Shop sẽ không được quản lý theo mã thẻ cứng mà cửa hàng đã có trước đó. Kể từ R20.2, phần mềm đáp ứng mong muốn quản lý khách hàng theo đồng thời cả mã thẻ thành viên (thẻ cứng) và mã thẻ thành viên 5Shop.
Các bước thực hiện: 
 • Trên trang quản lý, Quản lý thêm khách hàng và nhập thông tin mã thẻ thành viên mà cửa hàng quản lý

 • Trên ứng dụng bán hàng PC, thu ngân thêm khách hàng và nhập thông tin mã thẻ thành viên (thẻ cứng) mà cửa hàng quản lý
 
 • Khi bán hàng thu ngân có thể tìm kiếm khách hàng theo mã thẻ thành viên bằng cách nhập mã thẻ vào ô tìm kiếm. Hoặc thu ngân có thể quét mã thẻ thành viên/mã thẻ thành viên 5Shop đã có trên cửa hàng để tìm kiếm khách hàng. Chương trình sẽ tích điểm cho khách hàng được chọn. Khi sử dụng điểm sẽ được trừ số điểm tích lũy của khách hàng đã chọn. 
Xem chi tiết tại đây.
3. Cải tiến một số tính năng 5Shop để tiện ích và dễ hiểu hơn với người dùng (thêm hướng dẫn sử dụng, thông báo rõ ràng khi có lỗi)
Chi tiết thay đổi:
Trước đây, phần mềm khi xóa khách hàng chưa phát sinh nhưng đã được chuyển đổi thẻ sang hệ thống 5Shop thì chương trình sẽ cảnh báo khách hàng đã có phát sinh và không cho xóa. Kể từ R20.2, khi xóa khách hàng chương trình sẽ cảnh báo và có hướng dẫn các trường hợp xóa không thành công. Ngoài ra trên trang quản lý 5Shop, khi chuyển đổi thành viên 5Shop chương trình sẽ thực hiện ngừng theo dõi các khách hàng bị trùng số điện thoại và cho phép quản lý được chọn khách hàng muốn giữ lại.
Kể từ phiên bản R20.2, khi sử dụng điểm để thanh toán hóa đơn, thu ngân không cần chờ khách hàng xác nhận điểm sử dụng, giúp thu ngân và khách hàng thanh toán được nhanh chóng, tiện lợi.
Các bước thực hiện:
 1. Trang web quản lý MShopKeeper, khi xóa khách hàng đã có phát sinh chương trình sẽ có hướng dẫn cho từng trường hợp không thành công
 2. Trang web quản lý 5Shop, khi quản lý thực hiện chuyển đổi thành viên chương trình sẽ xác minh thành viên bao gồm các trường hợp khách hàng bị trùng số điện thoại và số điện thoại không hợp lệ.Xem chi tiết tại đây
4. Phân quyền chi tiết cho chức năng xuất khẩu dữ liệu
Chi tiết thay đổi:
Trước đây, phần mềm chỉ cho nhân viên có quyền quản trị hệ thống được phép sử dụng. Kể từ R20.2, phần mềm cho phép thiết lập vai trò được sử dụng tính năng xuất khẩu dữ liệu.
Các bước thực hiện:
 • Chương trình mặc định các vai trò quản trị hệ thống, quản lý chuỗi được phép sử dụng tính năng xuất khẩu dữ liệu.
 • Ngoài vai trò quản trị hệ thống, chương trình cho phép thiết lập có hoặc không được sử dụng tính năng này trên Thiết lập/Quản lý vai trò.

5. Khi gia hạn/mua thêm ChainStore, khách hàng muốn có mô tả rõ ràng hơn để không bị xóa nhầm gói ChainStore, dẫn đến không sử dụng được nghiệp vụ
Chi tiết thay đổi:
Trước đây, khi thực hiện thay đổi thuê bao mà thuê bao hiện tại đang có gói Chain Store khách hàng thường nhầm lẫn loại bỏ gói Chain Store dẫn đến không tiếp tục được sử dụng nghiệp vụ quản lý chuỗi trong khi vẫn còn hạn gói nghiệp vụ Chain Store. Kể từ bản R20.2, phần mềm cập nhật mô tả rõ ràng hơn khi khách hàng loại bỏ gói Chain Store.


II. PC
1. Khi đổi trả nhanh cho khách, Thu ngân muốn sửa được giá đổi trả để đổi được cho khách theo đúng giá khách đã mua.
Chi tiết thay đổi: Trước đây, phần mềm không cho sửa đơn giá của hàng hóa trên màn hình Đổi trả nhanh, dẫn đến thu ngân không đổi được theo đúng giá đã bán cho khách hàng. Kể từ R20.2, phần mềm đáp ứng chức năng sửa đơn giá trên màn hình Đổi trả nhanh, giúp thu ngân có thể sửa lại giá hàng hóa theo đúng giá khách đã mua.
Các bước thực hiện: 
Những vai trò có quyền sửa đơn giá của hàng hóa trên màn hình Đổi trả nhanh: Quản trị hệ thống/Quản lý chuỗi/Quản lý cửa hàng/Điều chỉnh giá bán.
 • Ở màn Đổi trả nhanh, nhân viên có quyền điều chỉnh giá bán khi thực hiện đổi trả nhanh sẽ sửa được đơn giá của hàng hóa

 • Sau khi sửa lại đơn giá của hàng hóa, thực hiện hoàn thành hóa đơn đổi trả như bình thường. Chương trình sẽ ghi nhận đơn giá đã sửa cho hàng hóa đó.
2. Cải tiến một số tính năng 5Shop để tiện ích và dễ hiểu hơn với người dùng (thêm hướng dẫn sử dụng, thông báo rõ ràng khi có lỗi)
Chi tiết thay đổi: Trước đây, khi muốn sử dụng điểm để thanh toán khách hàng phải thực hiện xác nhận sử dụng điểm trên ứng dụng 5Shop. Kể từ R20.2, phần mềm đáp ứng tự động sử dụng điểm tích lũy của khách hàng để thanh toán hóa đơn.
Các bước thực hiện:
 • Trên ứng dụng bán hàng PC, thu ngân thanh toán hóa đơn cho khách hàng có thẻ tích điểm và đổi điểm 5Shop, nhập số điểm để thanh toán hóa đơn thì chương trình tự động giảm trừ số tiền phải thu khách hàng.
 
Xem thêm