Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Tính năng mới > MShopKeeper > R2

R2

I. Web
1. Quản lý cửa hàng/kế toán muốn nhập khẩu danh sách hàng hóa khi nhập hàng
2. Quản lý cửa hàng muốn khi lập phiếu trả lại hàng mua từ phiếu nhập, không bị nhầm lẫn giữa 2 cách chọn (chọn trong combo và chọn trong form chọn), và muốn tìm kiếm theo hàng hóa để trả lại nhanh hơn
3. Quản lý cửa hàng/Kế toán muốn xuất khẩu các báo cáo trên phần mềm để gửi email báo cáo cho Chủ cửa hàng
4. Quản lý cửa hàng muốn nhập số dư ban đầu - Tiền mặt và Tiền gửi trước khi sử dụng phần mềm
5. Khi ghi nhận hóa đơn giao hàng, thu ngân muốn ghi nhận thông tin "Kênh bán hàng" để biết đơn hàng được tiếp nhận từ nguồn nào (Facebook, Shopee, Lazada...) và sau đó Quản lý cửa hàng có thể xem được báo cáo để đánh giá xem kênh bán hàng nào hiệu quả
6. Quản lý cửa hàng muốn in chứng từ để làm căn cứ luân chuyển giữa các bộ phận trong cửa hàng và lưu lại hồ sơ
II. PC/POS

1. Thu ngân muốn thêm nhanh khách hàng ở màn hình khuyến mại để không mất thao tác quay lại màn hình bán hàng
2. Khi ghi nhận hóa đơn giao hàng, thu ngân muốn ghi nhận thông tin "Kênh bán hàng" để biết đơn hàng được tiếp nhận từ nguồn nào (Facebook, Shopee, Lazada...) và sau đó Quản lý cửa hàng có thể xem được báo cáo để đánh giá xem kênh bán hàng nào hiệu quả
3. Quản lý cửa hàng muốn định dạng các thông tin trên tem hàng hóa để phù hợp với nhu cầu cửa hàng (như chữ lớn hơn, thay đổi vị trí các thông tin)

I. Cloud
1. Quản lý cửa hàng/kế toán muốn nhập khẩu danh sách hàng hóa khi nhập hàng
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R2, khi lập phiếu nhập hàng, quản lý có thể nhập nhanh hàng hóa bằng cách nhập khẩu từ file excel. Xem chi tiết tại đây.

Lưu ý: Phần mềm chỉ cho phép nhập khẩu những hàng hóa đã có trong danh mục. Với những hang hóa chưa có sẵn, cần thực hiện khai báo trên phần mềm. 

2. Quản lý cửa hàng muốn khi lập phiếu trả lại hàng mua từ phiếu nhập, không bị nhầm lẫn giữa 2 cách chọn (chọn trong combo và chọn trong form chọn), và muốn tìm kiếm theo hàng hóa để trả lại nhanh hơn
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R2, chương trình thay đổi giao diện màn hình Trả lại hàng mua, giúp quản lý không bị nhầm lẫn giữa 2 cách chọn (chọn trong combo và chọn trong form chọn)
Các bước thực hiện:
 • Trên màn hình Thêm mới Trả lại hàng mua, nhấn Chọn phiếu nhập hàng.

 • Chọn nhà cung cấp, phiếu nhập hàng có hàng hóa muốn trả lại.
 • Chọn khoảng thời gian nhập hàng.
 • Nhấn Lấy dữ liệu.

 • Tích chọn hàng hóa và nhập số lượng hàng hóa muốn trả lại.

 • Nhấn Đồng ý.


3. Quản lý cửa hàng/Kế toán muốn xuất khẩu các báo cáo trên phần mềm để gửi email báo cáo cho Chủ cửa hàng
Chi tiết thay đổi:
 Tại một số cửa hàng, Quản lý cửa hàng cần gửi báo cáo cho Chủ cửa hàng dưới dạng email có đính kèm file các báo cáo. Các báo cáo kế toán đính kèm khi gửi bao gồm: Báo cáo Bảng kê hóa đơn theo tuần, Báo cáo Quỹ tiền/Tình hình thu chi có số dư đầu ký cuối kỳ, Báo cáo Nhập xuất tồn kho. Kể từ phiên bản R2, chương trình cho phép xuất khẩu báo cáo để đáp ứng nhu cầu này.


4. Quản lý cửa hàng muốn nhập số dư ban đầu - Tiền mặt và Tiền gửi trước khi sử dụng phần mềm
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R2, quản lý cửa hàng có thể nhập được số dư ban đầu quỹ tiền mặt và tiền gửi của cửa hàng trên phần mềm, giúp cho việc quản lý quỹ tiền chính xác hơn.
Các bước thực hiện:

 • Vào Thiết lập, tại mục Số dư ban đầu, nhấn chọn Quỹ tiền.
 • Nhấn Nhập số dư.
 • Nhập số dư ban đầu quỹ tiền mặt và quỹ tiền gửi.

 • Nhấn Lưu.

5. Khi ghi nhận hóa đơn giao hàng, thu ngân muốn ghi nhận thông tin "Kênh bán hàng" để biết đơn hàng được tiếp nhận từ nguồn nào (Facebook, Shopee, Lazada...) và sau đó Quản lý cửa hàng có thể xem được báo cáo để đánh giá xem kênh bán hàng nào hiệu quả
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R2, bổ sung chức năng Kênh bán hàng, cho phép quản lý ghi nhận các kênh bán hàng (Facebook, Lazada, Shopee,...) để từ đó đánh giá kênh bán hàng nào đem lại hiệu quả cho cửa hàng hơn.
Các bước thực hiện:
 • Vào Danh mục\Kênh bán hàng. Chương trình đã khai báo sẵn các kênh bán hàng phổ biến hiện nay.
 • Để thêm Kênh bán hàng mới, nhấn Thêm mới.
 • Khai báo kênh bán hàng.

 • Nhấn Lưu.
 • Khi thu ngân lập đơn giao hàng cho khách sẽ chọn kênh bán hàng tương ứng (nếu có)


6. Quản lý cửa hàng muốn in chứng từ để làm căn cứ luân chuyển giữa các bộ phận trong cửa hàng và lưu lại hồ sơ
Chi tiết thay đổi:
Tại một số cửa hàng, quản lý có nhu cầu in các chứng từ để làm căn cứ luân chuyển giữa các bộ phận trong cửa hàng và để lưu lại vào hồ sơ. Ví dụ sau khi nhập hàng, nhân viên mua hàng sẽ chuyển hàng hóa cùng phiếu nhập cho bộ phận kho, phiếu nhập là căn cứ để bộ phận kho kiểm tra và nhập hàng hóa vào trong kho.
Các bước thực hiện:
 • Khi xem các chứng từ Mua hàng, Kho, Quỹ tiền mặt, Quỹ tiền gửi, nhấn In để thực hiện In chứng từ.
II. PC - Bán hàng
1. Thu ngân muốn thêm nhanh khách hàng ở màn hình khuyến mại để không mất thao tác quay lại màn hình bán hàng
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R2, phần mềm cho phép thu ngân ghi nhận nhanh được thông tin khách hàng khi chọn chương trình khuyến mại.


2. Khi ghi nhận hóa đơn giao hàng, thu ngân muốn ghi nhận thông tin "Kênh bán hàng" để biết đơn hàng được tiếp nhận từ nguồn nào (Facebook, Shopee, Lazada...) và sau đó Quản lý cửa hàng có thể xem được báo cáo để đánh giá xem kênh bán hàng nào hiệu quả
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R2, bổ sung chức năng Kênh bán hàng, cho phép thu ngân khi lập phiếu giao hàng ghi nhận các kênh bán hàng (Facebook, Lazada, Shopee,...) để từ đó đánh giá kênh bán hàng nào đem lại hiệu quả cho cửa hàng hơn.


3. Quản lý cửa hàng muốn định dạng các thông tin trên tem hàng hóa để phù hợp với nhu cầu cửa hàng (như chữ lớn hơn, thay đổi vị trí các thông tin)
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R2, phần mềm cho phép quản lý tùy chỉnh mẫu in tem mã để phù hợp với nhu cầu của cửa hàng.
Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Xem thêm