Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Tính năng mới > MShopKeeper > R16

R16

I. Web
1. Quản lý chuỗi muốn nhanh chóng theo dõi và so sánh số lượng hàng hóa giữa các chi nhánh
2. Chuỗi cửa hàng không mua gói ChainStore, quản lý cửa hàng muốn thiết lập tính năng Không cho xuất quá số lượng tồn cho từng chi nhánh trong chuỗi để thu ngân không Xuất kho âm
3. Kế toán muốn thiết lập kho nhập hàng ngầm định để tiết kiệm thời gian thao tác
II. PC
1. Thu ngân muốn sử dụng điểm thẻ thành viên đã tích để thanh toán hóa đơn
III. Mobile
1. Quản lý cửa hàng muốn đáp ứng chức năng lập hóa đơn và tính tiền cho điên thoại
IV. 5Shop (Thí điểm với một số khách hàng)
1. Cửa hàng có sẵn Danh sách khách hàng từ phần mềm khác hoặc đang quản lý bên ngoài, quản lý cửa hàng muốn nhập khẩu danh sách đó vào 5Shop để sử dụng tính năng Quản lý thẻ thành viên
2. Quản lý muốn chuyển đổi bù những khách hàng chưa được chuyển đổi từ MShopKeeper sang phần mềm 5Shop
3. Cửa hàng muốn xuất khẩu danh sách khách hàng để chỉnh sửa lại để lưu trữ và quản lý


I. Web
1. Quản lý chuỗi muốn nhanh chóng theo dõi và so sánh số lượng hàng hóa giữa các chi nhánh
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R16, chương trình bổ sung báo cáo Số lượng tồn kho theo cửa hàng, giúp Quản lý/kế toán nhanh chóng theo dõi và so sánh được số lượng tồn gữa các chi nhánh trong chuỗi.
Các bước thực hiện: 
 • Trên báo cáo Kho, nhấn Chọn báo cáo.
 • Lựa chọn báo cáo Số lượng tồn kho theo cửa hàng.
 • Chương trình sẽ hiển thị số lượng tồn kho của hàng hóa theo từng chi nhánh. 
 • Có thể lọc để xem báo cáo theo các thời gian khác.


2. Chuỗi cửa hàng không mua gói ChainStore, quản lý cửa hàng muốn thiết lập tính năng Không cho xuất quá số lượng tồn cho từng chi nhánh trong chuỗi để thu ngân không Xuất kho âm
Chi tiết thay đổi: Hiện tại, thiết lập Không cho phép xuất kho quá số lượng tồn chỉ đáp ứng trên Chuỗi cửa hàng - dành cho các cửa hàng có mua gói ChainStore. Với các chuỗi cửa hàng không mua gói thì sẽ không thiết lập được.
Nhằm giúp các cửa hàng không mua gói ChainStore có thể thiết lập và tránh trường hợp xuất kho âm, Kể từ phiên bản R16, chương trình chuyển thiết lập này theo từng chi nhánh.
Các bước thực hiện:
 • Chọn chi nhánh không cho phép xuất kho âm, nhấn chọn Thiết lập\Mua hàng/Bán hàng.
 • Tại mục Kho, nhấn Sửa.
 • Tích chọn Không cho phép xuất kho

 • Nhấn Cất.

3. Kế toán muốn thiết lập kho nhập hàng ngầm định để tiết kiệm thời gian thao tác
Chi tiết thay đổi:
 Nhằm giúp kế toán tiết kiệm thời gian khi lập phiếu nhập hàng, nhập kho, kể từ phiên bản R16, chương trình bổ sung thiết lập, cho phép lựa chọn kho nhập hàng mặc định khi thiết lập kho.
Các bước thực hiện:
Thiết lập kho nhập hàng mặc định
 • Nhấn chọn Danh mục/Kho.
 • Nhấn chọn kho lưu trữ muốn thiết lập làm kho nhập hàng mặc định.
 • Tích chọn Kho nhập hàng mặc định. Nhấn Lưu.

Khi kế toán lập phiếu nhập hàng, nhập kho, chương trình sẽ mặc định kho vừa thiết lập là kho lưu trữ hàng hóa.


II. PC
1. Thu ngân muốn sử dụng điểm thẻ thành viên đã tích để thanh toán hóa đơn
Chi tiết thay đổi: Cửa hàng có sử dụng 5Shop để quản lý thẻ thành viên và xây dựng chính sách tích điểm, đổi điểm, kể từ phiên bản R16, với những khách hàng đã mua sắm và tích điểm tại cửa hàng, chương trình cho phép sử dụng điểm để thanh toán hóa đơn theo chính sách của cửa hàng.
Xem chi tiết tại đây.

III. Mobile
1. Quản lý cửa hàng muốn đáp ứng chức năng lập hóa đơn và tính tiền cho điên thoại
Chi tiết thay đổi
: Kể từ phiên bản R16, chương trình bổ sung ứng dụng MShopKeeper Bán hàng dành cho các thiết bị iPhone, đáp ứng cho các cửa hàng nhỏ, không trang bị máy tính, máy tính bảng.
Với thao tác đơn giản, dễ sử dụng, giúp quản lý, thu ngân cửa hàng nhanh chóng ghi nhận hàng hóa khách mua và tính tiền cho khách. Xem chi tiết tính năng tại đây
  

IV. 5Shop
5Shop chỉ thí điểm trên 1 số khách hàng. Nếu cửa hàng có nhu cầu sử dụng, vui lòng liên hệ MISA để được hỗ trợ.

1. Cửa hàng có sẵn Danh sách khách hàng từ phần mềm khác hoặc đang quản lý bên ngoài, quản lý cửa hàng muốn nhập khẩu danh sách đó vào 5Shop để sử dụng tính năng Quản lý thẻ thành viên
Chi tiết thay đổi:
Với những cửa hàng đã quản lý và tích điểm cho thành viên trên 1 hệ thống khác, kể từ phiên bản R16, chương trình cho phép quản lý nhập khẩu trực tiếp vào 5Shop, giúp dễ dàng quản lý và theo dõi trên 1 hệ thống duy nhất. Xem chi tiết tại đây.

2. Quản lý muốn chuyển đổi bù những khách hàng chưa được chuyển đổi từ MShopKeeper sang phần mềm 5Shop
Chi tiết thay đổi: 
Với các cửa hàng đã thực hiện chuyển đổi các thành viên từ MShopKeeper sang 5Shop, trường hợp nhân viên cửa hàng thêm khách hàng sau đó (trên máy tính bảng, nhập khẩu) thì những thành viên này sẽ không được chuyển sang, Quản lý cửa hàng sẽ cần cập nhật bù sau đó, gây mất thời gian. Kể từ phiên bản R16, chương trình cho phép quản lý thực hiện cập nhật bù những thành viên chưa thực hiện chuyển đổi. Xem chi tiết tại đây

3. Cửa hàng muốn xuất khẩu danh sách khách hàng để lưu trữ và quản lý.
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R16, chương trình cho phép xuất khẩu danh sách và điểm của thành viên trên 5Shop ra file excel.


Xem thêm