Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Tính năng mới > MShopKeeper > R14

R14

I. Web
1. Quản lý cửa hàng muốn phân quyền chi tiết cho nhân viên không được thêm sửa Danh mục, Số dư tồn kho ban đầu
2. Khi xuất kho điều chuyển hàng đến chi nhánh khác, Kế toán kho Tổng/Cửa hàng trưởng muốn có thể nhập khẩu được danh sách các hàng hóa cần điều chuyển từ file excel sẵn có theo kế hoạch đã lập mà không cần mất công sức nhập từng hàng hóa, dễ nhầm lẫn
3. Khi tính tiền, Thu ngân muốn chương trình tự động áp dụng các chương trình khuyến mại theo hạng thẻ/Nhóm khách hàng để không mất công sức theo dõi thông tin hạng thẻ/Nhóm của khách rồi tự chọn áp dụng chương trình khuyến mại tương ứng
4. Tại chuỗi có nhiều chi nhánh, mỗi chi nhánh bán theo 1 bảng giá nhất định, quản lý chuỗi muốn chọn được bảng giá bán hàng mặc định cho từng chi nhánh để Thu ngân không mất công sức chọn bảng giá khi bán hàng cho khách
5. Tại chuỗi dùng riêng danh mục, khi xuất kho điều chuyển hàng mới về từ kho Tổng về chi nhánh, quản lý chuỗi muốn xuất kho điều được ngay mà không phải mất công sức thêm lại hàng hóa đó vào danh mục hàng hóa của chi nhánh nhận điều chuyển
6. Trong trường hợp khách mua và khách nợ là 2 người khác nhau, Quản lý/Thu ngân muốn thông tin công nợ ghi rõ nợ của khách hàng nào để tránh nhầm lẫn
7. Khi kiểm kê kho, QLCH/Kế toán muốn biết đã kiểm kê được bao nhiêu hàng hóa, còn lại bao nhiêu hàng hóa chưa kiểm kê và những hàng hóa chưa kiểm kê đó cụ thể là hàng hóa nào để không kiểm kê sót
II. PC/POS
1. Trong trường hợp khách mua và khách nợ là 2 người khác nhau, Quản lý/Thu ngân muốn thông tin công nợ ghi rõ nợ của khách hàng nào để tránh nhầm lẫn
III. Mobile
1. Trong trường hợp khách mua và khách nợ là 2 người khác nhau, Quản lý/Thu ngân muốn thông tin công nợ ghi rõ nợ của khách hàng nào để tránh nhầm lẫn

I. Web
1. Quản lý cửa hàng muốn phân quyền chi tiết cho nhân viên không được thêm sửa Danh mục, Số dư tồn kho ban đầu
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R14, chương trình cho phép quản lý tùy chỉnh các quyền trên vai trò của nhân viên, đảm bảo nhân viên thực hiện đúng quyền hạn thực tế.
Các bước thực hiện: 
 • Nhấn Thiết lập/Quản lý vai trò.
 • Chọn vai trò muốn tùy chỉnh quyền, nhấn Sửa.

 • Tích chọn nếu muốn phân thêm quyền hoặc bỏ tích chọn nếu muốn loại bỏ quyền trên vai trò.
 • Ví dụ: Loại bỏ quyền thiết lập Ca làm việc, Thẻ ngân hàng, Kênh bán hàng trên vai trò Kế toán.

 • Nhấn Lưu.
2. Khi xuất kho điều chuyển hàng đến chi nhánh khác, Kế toán kho Tổng/Cửa hàng trưởng muốn có thể nhập khẩu được danh sách các hàng hóa cần điều chuyển từ file excel sẵn có theo kế hoạch đã lập mà không cần mất công sức nhập từng hàng hóa, dễ nhầm lẫn
Chi tiết thay đổi:
Tại các chuỗi cửa hàng, định kỳ kế toán kho tổng căn cứ vào kế hoạch từ quản lý để lập danh sách hàng hóa điều chuyển từ kho tổng đến các cửa hàng trong chuỗi. Tuy nhiên khi lập phiếu xuất kho điều chuyển trên chương trình cần chọn từng hàng hóa trên phiếu, gây mất tồn thời gian thao tác trên chương trình và dễ nhầm lẫn. Kể từ phiên bản R14, chương trình cho phép kế toán kho tổng nhập khẩu danh sách hàng hóa xuất kho khi lập phiếu xuất kho điều chuyển để đáp ứng nhu cầu trên. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

3. Khi tính tiền, Thu ngân muốn chương trình tự động áp dụng các chương trình khuyến mại theo hạng thẻ/Nhóm khách hàng để không mất công sức theo dõi thông tin hạng thẻ/Nhóm của khách rồi tự chọn áp dụng chương trình khuyến mại tương ứng
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R14, chương trình cho phép thiết lập áp dụng tự động đối với các chương trình khuyến mại theo hạng thẻ/nhóm khách hàng theo đúng chính sách của cửa hàng, giảm thời gian thao tác cho thu ngân khi bán hàng.
 • Trường hợp cửa hàng thiết lập chương trình khuyến mại áp dụng cho Nhóm khách hàng/Khách hàng có hạng thẻ, chương trình cho phép thiết lập Tự động áp dụng chương trình khuyến mại này khi tính tiền. • Khi thu ngân ghi nhận hóa đơn cho khách hàng, với những khách hàng được hưởng khuyến mại, chương trình sẽ tự động áp dụng cho khách.


4. Tại chuỗi có nhiều chi nhánh, mỗi chi nhánh bán theo 1 bảng giá nhất định, quản lý chuỗi muốn chọn được bảng giá bán hàng mặc định cho từng chi nhánh để Thu ngân không mất công sức chọn bảng giá khi bán hàng cho khách
Chi tiết thay đổi
: Tại một số chuỗi cửa hàng, giá bán của hàng hóa tại các chi nhánh sẽ có chênh lệch. Quản lý chuỗi sẽ lập các bảng giá theo từng chi nhánh để thu ngân tại các cửa hàng áp dụng riêng khi tính tiền cho khách. Để giảm thời gian thao tác cho thu ngân, kể từ phiên bản R14, chương trình bổ sung thiết lập, cho phép quản lý lựa chọn bảng giá mặc đinh của cửa hàng.
Các bước thực hiện: 
 • Trên thông tin bảng giá tại của cửa hàng, tích chọn Sử dụng làm bảng giá bán hàng mặc định.

 • Trên màn hình Bán hàng của thu ngân, chương trình sẽ mặc định bảng giá khi ghi nhận hóa đơn cho khách.5. Tại chuỗi dùng riêng danh mục, khi xuất kho điều chuyển hàng mới về từ kho Tổng về chi nhánh, quản lý chuỗi muốn xuất kho điều chuyển được ngay mà không phải mất công sức thêm lại hàng hóa đó vào danh mục hàng hóa của chi nhánh nhận điều chuyển
Chi tiết thay đổi:
Tại một số chuỗi cửa hàng, do hàng hóa tại các chi nhánh bán khác nhau nên cửa hàng thiết lập dùng riêng danh mục. Tuy nhiên, khi có nhu cầu điều chuyển hàng hóa giữa các chuỗi, với những hàng hóa dùng riêng, quản lý phải mất thời gian khai báo mới có thể lập được phiếu điều chuyển. Kể từ phiên bản R14, chương trình đáp ứng cho phép quản lý thêm nhanh hàng hóa khi nhập kho điều chuyển hàng hóa dùng riêng, không mất thời gian thêm hàng hóa tại các chi nhánh.
Các bước thực hiện:
 • Kế toán cửa hàng A lập phiếu xuất kho điều chuyển hàng hóa sang cửa hàng B.

 • Kế toán cửa hàng B lập phiếu nhập kho điều chuyển, chọn chứng từ điều chuyển từ cửa hàng A.


 • Chương trình sẽ hiển thị các hàng hóa dùng riêng chưa có trong danh mục hàng hóa cửa hàng B, nhấn Đồng ý để thêm nhanh hàng hóa. • Tại Danh mục/Hàng hóa, chương trình sẽ tự động sinh danh sách hàng hóa vừa nhập kho.


6. Trong trường hợp khách mua và khách nợ là 2 người khác nhau, Quản lý/Thu ngân muốn thông tin công nợ ghi rõ nợ của khách hàng nào để tránh nhầm lẫn
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R14, chương trình hiển thị thông tin khách nợ trên các báo cáo chi tiết hóa đơn, giúp quản lý nắm được thông tin công nợ của khách trong trường hợp người mua và khách nợ là 2 người khác nhau


7. Khi kiểm kê kho, QLCH/Kế toán muốn biết đã kiểm kê được bao nhiêu hàng hóa, còn lại bao nhiêu hàng hóa chưa kiểm kê và những hàng hóa chưa kiểm kê đó cụ thể là hàng hóa nào để không kiểm kê sót
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R14, trên phiếu kiểm kê kho, chương trình bổ sung thông tin Số dòng, Tổng số lượng hàng hóa theo sổ, Tổng số lượng hàng hóa kiểm kê, Tổng chênh lệch, giúp quản lý theo dõi và so sánh được số lượng hàng hóa kiểm kê, từ đó tránh việc kiểm kê sót, thiếu.


II. PC/POS
1. Trong trường hợp khách mua và khách nợ là 2 người khác nhau, Quản lý/Thu ngân muốn thông tin công nợ ghi rõ nợ của khách hàng nào để tránh nhầm lẫn
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R14, chương trình hiển thị thông tin khách nợ trên hóa đơn và chi tiết hóa đơn trên phần mềm, giúp thu ngân nắm được thông tin công nợ của khách trong trường hợp người mua và khách nợ là 2 người khác nhau


III. Mobile
1. Trong trường hợp khách mua và khách nợ là 2 người khác nhau, Quản lý/Thu ngân muốn thông tin công nợ ghi rõ nợ của khách hàng nào để tránh nhầm lẫn
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R14, chương trình hiển thị thông tin khách nợ trên hóa đơn và chi tiết hóa đơn trên phần mềm, giúp thu ngân nắm được thông tin công nợ của khách trong trường hợp người mua và khách nợ là 2 người khác nhau


Xem thêm