Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Tính năng mới > MShopKeeper > R12

R12

I. Web 
1. Chuỗi cửa hàng hiện tại chỉ có 1 chi nhánh và 1 kho tổng, dự định sẽ phát triển thêm các chi nhánh khác, Chủ cửa hàng muốn quản lý được kho tổng khi chỉ mới hoạt động 1 chi nhánh
2. Quản lý cửa hàng muốn so sánh được doanh thu, chi phí, lợi nhuận giữa tháng này với tháng trước để đánh giá được hiệu quả hoạt động của tháng, đồng thời tìm hiểu nguyên nhân nếu kết quả hoạt động thấp hơn tháng trước
3. Quản lý cửa hàng muốn in tem nhãn trên khổ giấy 75x22mm do loại giấy khổ 75x22mm phổ biến dễ mua hơn tại các cửa hàng bán giấy in tem
4. Đối với trường hợp hóa đơn giao hàng có thời gian lập và thu tiền thuộc 2 tháng khác nhau, quản lý chuỗi muốn doanh thu của đơn hàng được ghi nhận vào ngày thu tiền của tháng sau để không ảnh hưởng đến doanh thu đã chốt trước đó của cửa hàng/nhân viên
5. Quản lý cửa hàng muốn phần mềm không cho phép xuất kho âm hoặc có cảnh báo khi xuất kho âm để tránh việc kế toán chưa nhập chứng từ nhập kho vào mà thu ngân bán hàng thì kho bị âm dẫn đến giá trị xuất kho không đúng
6. Tại cửa hàng có số tháng sử dụng <= 6 tháng, Chủ cửa hàng muốn tự đặt mua thêm thiết bị tính tiền mà không cần phải liên hệ với nhân viên kinh doanh hỗ trợ
7. Tại chuỗi có nhiều thương hiệu đều bán các mặt hàng giống nhau, chỉ khác nhau về giá bán, quản lý chuỗi muốn in tem nhãn cho từng cửa hàng trong thương hiệu theo giá bán của thương hiệu đó
8. Quản lý cửa hàng muốn biết thông tin kích cỡ của từng khổ tem, hướng dẫn in tem nhãn cho từng mẫu tem để chủ động xử lý khi không in được tem/In lệch tem
9. Cho phép người dùng lựa chọn kết nối với đối tác giao hàng bằng tài khoản đăng nhập hoặc bằng Token (Thí điểm cho một số khách hàng)
II. PC/POS
1. Thu ngân muốn in mẫu đơn giao hàng khổ A5 theo mẫu đơn giao hàng của cửa hàng đang sử dụng để mẫu giao hàng cung cấp được đủ thông tin, đẹp và chuyên nghiệp hơn
2. Quản lý cửa hàng muốn in tem nhãn trên khổ giấy 75x22mm do loại giấy khổ 75x22mm phổ biến dễ mua hơn tại các cửa hàng bán giấy in tem
3. Quản lý cửa hàng muốn biết thông tin kích cỡ của từng khổ tem, hướng dẫn in tem nhãn cho từng mẫu tem để chủ động xử lý khi không in được tem/In lệch tem
III. Mobile
1. Trên ứng dụng quản lý, Quản lý cửa hàng muốn xem danh sách các hóa đơn đã thu trong ngày để theo dõi hoạt động của cửa hàng thuận tiện hơn
2. Trên ứng dụng quản lý, Quản lý cửa hàng muốn xem báo cáo nhanh và tiện hơn


I. Web 
1. Chuỗi cửa hàng hiện tại chỉ có 1 chi nhánh và 1 kho tổng, dự định sẽ phát triển thêm các chi nhánh khác, Chủ cửa hàng muốn quản lý được kho tổng khi chỉ mới hoạt động 1 chi nhánh
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R12, với các cửa hàng mua thuê bao sử dụng 1 chi nhánh, chương trình đáp ứng cho phép mua thêm gói Chain Store để sử dụng các nghiệp vụ Kho tổng.

2. Quản lý cửa hàng muốn so sánh được doanh thu, chi phí, lợi nhuận giữa tháng này với tháng trước để đánh giá được hiệu quả hoạt động của tháng, đồng thời tìm hiểu nguyên nhân nếu kết quả hoạt động thấp hơn tháng trước
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R12, chương trình bổ sung báo cáo Doanh thu, chi phí, lợi nhuận theo thời gian trên màn hình Tổng quan, giúp quản lý nhanh chóng so sánh được doanh thu, chi phí, lợi nhuân giữa các tháng với nhau, từ đó đánh giá được hiệu quả hoạt động của các tháng, từ đó điều chỉnh chiến lược kinh doanh để tăng doanh thu cửa hàng.
3. Quản lý cửa hàng muốn in tem nhãn trên khổ giấy 75x22mm do loại giấy khổ 75x22mm phổ biến dễ mua hơn tại các cửa hàng bán giấy in tem
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R12, chương trình đáp ứng khổ giấy in tem nhãn 75x22mm, giúp cửa hàng thuận tiện hơn trong việc in tem nhãn cho hàng hóa.
Các bước thực hiện: 
 • Trên màn hình In tem mã, quản lý có thể chọn in tem mã khổ giấy 75x22mm.

Xem lại hướng dẫn in tem mã tại đây.

4. Đối với trường hợp hóa đơn giao hàng có thời gian lập và thu tiền thuộc 2 tháng khác nhau, quản lý chuỗi muốn doanh thu của đơn hàng được ghi nhận vào ngày thu tiền của tháng sau để không ảnh hưởng đến doanh thu đã chốt trước đó của cửa hàng/nhân viên
Chi tiết thay đổi:
Tại một số chuỗi cửa hàng có các hình thức thưởng khi chi nhánh đạt mức doanh thu của tháng, tuy nhiên sau khi đã chốt doanh thu vào ngày cuối tháng, với các hóa đơn lập tháng trước và thu tiền vào tháng sau, chương trình hiện tại vẫn ghi nhận khoản tiền này vào doanh thu tháng trước, gây ảnh hưởng đến doanh thu của nhân viên và cửa hàng, quản lý chuỗi cũng khó theo dõi được doanh thu toàn chuỗi. Kể từ phiên bản R12, để giải quyết tình trạng này, chương trình sẽ ghi nhận số tiền thu từ hóa đơn theo thời điểm thu tiền thành công, đảm bảo không ảnh hưởng đến doanh thu đã chốt tháng trước.

5. Quản lý cửa hàng muốn phần mềm không cho phép xuất kho âm hoặc có cảnh báo khi xuất kho âm để tránh việc kế toán chưa nhập chứng từ nhập kho vào mà thu ngân bán hàng thì kho bị âm dẫn đến giá trị xuất kho không đúng
Chi tiết thay đổi:
Tại một số cửa hàng, nhân viên thường quên lập phiếu nhập kho hàng hóa, dẫn đến khi bán hàng, số lượng hàng hóa trên kho sẽ bị âm, dẫn đến giá trị xuất kho không đúng. Kể từ phiên bản R12, chương trình bổ sung thiết lập Không cho phép xuất kho trong trường hợp xuất quá số lượng tồn, đảm bảo giá trị xuất kho luôn chính xác.
Các bước thực hiện:
 • Tại màn hình Thiết lập/Mua hàng bán hàng, trên danh mục Kho, nhấn Sửa.
 • Tích chọn Không cho phép xuất kho, nhấn Cất.

 • Khi thu ngân thực hiện thu tiền hóa đơn xuất quá số lượng hàng hóa tồn kho, chương trình sẽ hiển thị cảnh báo không cho phép thu tiền.

 • Hoặc khi kế toán thực hiện xuất kho hàng hóa quá số lượng, chương trình cũng sẽ không phép cất chứng từ.

Lưu ý: Với các chuỗi cửa hàng, chỉ có thể thực hiện thiết lập này trên chuỗi.

6. Tại cửa hàng có số tháng sử dụng <= 6 tháng, Chủ cửa hàng muốn tự đặt mua thêm thiết bị tính tiền mà không cần phải liên hệ với nhân viên kinh doanh hỗ trợ
Chi tiết thay đổi:
Hiện tại, với các thuê bao sử dụng còn thời gian sử dụng <= 6 tháng, khi thực hiện thay đổi giấy phép sử dụng chương trình bắt buộc chủ cửa hàng gia hạn thêm thời gian sử dụng, điều này gây khó khăn cho quản lý khi chỉ muốn mua thêm thiết bị tính tiền và không muốn gia hạn thêm thời gian. Kể từ phiên bản R12, chương trình cho phép quản lý mua thêm thiết bị với thời gian còn lại của thuê bao <= 6 tháng.

7. Tại chuỗi có nhiều thương hiệu đều bán các mặt hàng giống nhau, chỉ khác nhau về giá bán, quản lý chuỗi muốn in tem nhãn cho từng cửa hàng trong thương hiệu theo giá bán của thương hiệu đó
Chi tiết thay đổi:
Tại một số chuỗi cửa hàng, giá hàng hóa tùy theo chi nhánh sẽ có sự chênh lệch. Hiện tại, khi bán hàng, cửa hàng sẽ dùng các bảng giá cho các chi nhánh của mình, tuy nhiên trên tem nhãn dán trên hàng hóa thì chưa cho phép in giá bán theo từng bảng giá. Kể từ phiên bản R12, chương trình bổ sung thiết lập, cho phép quản lý lựa chọn bảng giá khi in tem hàng hóa.
Các bước thực hiện: 
 • Trên màn hình In tem mã, lựa chọn bảng giá muốn in tem.

 • Giá bán của hàng hóa sẽ cập được cập nhật theo bảng giá đã chọn.


8. Quản lý cửa hàng muốn biết thông tin kích cỡ của từng khổ tem, hướng dẫn in tem nhãn cho từng mẫu tem để chủ động xử lý khi không in được tem/In lệch tem
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R12, chương trình bổ sung thiết lập Tùy chỉnh giấy in trên màn hình in tem, giúp quản lý có thể xem được thông tin kích cỡ của khổ tem và tùy chỉnh lại trong trường hợp khổ giấy in của cửa hàng khác mẫu mặc định trên chương trình.
 • Ngoài ra, khi in tem trên khổ giấy A4, A5, chương trình thay đổi cách sắp xếp tem trên mẫu từ ngang sang dọc.
Phiên bản cũ - sắp xếp theo chiều ngang

Phiên bản mới - sắp xếp theo chiều dọc

9. Cho phép người dùng lựa chọn kết nối với đối tác giao hàng bằng tài khoản đăng nhập hoặc bằng Token (Thí điểm cho một số khách hàng)
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R12, chương trình đáp ứng phương thức kết nối bằng Token khi kết nối đối với 2 đơn vị giao hàng - Giao hàng nhanh, Giao hàng tiết kiệm, giúp quản lý cửa hàng yên tâm hơn khi sử dụng chương trình.
Các bước thực hiện:
1. Lấy Token đối tác giao hàng. Xem chi tiết tại đây.
2. Thực hiện kết nối bằng Token trên chương trình.
 • Nhấn chọn Danh mục/Đối tác giao hàng.
 • Trên thông tin đối tác Giao hàng nhanh và Giao hàng tiết kiệm, nhấn Kết nối tương ứng với đơn vị đã đăng ký tài khoản trước đó.

 • Tích chọn Kết nối bằng Token.
 • Nhập thông tin Token, nhấn Kết nối.


II. PC/POS
1. Thu ngân muốn in mẫu đơn giao hàng khổ A5 theo mẫu đơn giao hàng của cửa hàng đang sử dụng để mẫu giao hàng cung cấp được đủ thông tin, đẹp và chuyên nghiệp hơn
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R12, chương trình bổ sung mẫu in đơn giao hàng khổ A5, giúp cửa hàng in theo đúng mẫu đang sử dụng.
Các bước thực hiện:
 • Tại màn hình Thiết lập/Máy in và mẫu in, nhấn Tùy chỉnh mẫu in trên danh mục Thiết lập máy in và mẫu in giao hàng.

 • Chọn khổ giấy A5.

 • Thực hiện tùy chỉnh mẫu in giao hàng về các thông tin chung và nội dung trên mẫu in.

 • Nhấn Đồng ý.

2. Quản lý cửa hàng muốn in tem nhãn trên khổ giấy 75x22mm do loại giấy khổ 75x22mm phổ biến dễ mua hơn tại các cửa hàng bán giấy in tem
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R12, chương trình đáp ứng khổ giấy in tem nhãn 75x22mm, giúp cửa hàng thuận tiện hơn trong việc in tem nhãn cho hàng hóa.
Các bước thực hiện: 
 • Trên công cụ MShopKeeper Import, tại màn hình In tem mã, quản lý có thể chọn in tem mã khổ giấy 75x22mm.

Xem lại hướng dẫn in tem mã tại đây.

3. Quản lý cửa hàng muốn biết thông tin kích cỡ của từng khổ tem, hướng dẫn in tem nhãn cho từng mẫu tem để chủ động xử lý khi không in được tem/In lệch tem
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R12, trên công cụ MShopKeeper chương trình bổ sung thiết lập Tùy chỉnh giấy in, giúp quản lý có thể xem được thông tin kích cỡ của khổ tem và tùy chỉnh lại trong trường hợp khổ giấy in của cửa hàng khác mẫu mặc định trên chương trình.

III. Mobile
1. Trên ứng dụng quản lý, Quản lý cửa hàng muốn xem danh sách các hóa đơn đã thu trong ngày để theo dõi hoạt động của cửa hàng thuận tiện hơn

Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R12, chương trình bổ sung màn hình Hóa đơn, giúp quản lý theo dõi được danh sách các hóa đơn đã thu tiền, đã hủy, ghi nợ trong ngày.

 • Nhấn chọn tab Hóa đơn, chương trình đã hiển thị danh sách toàn bộ hóa đơn đã thu trong ngày.

 • Nhấn chọn thông tin hóa đơn để xem chi tiết.

 • Ngoài ra, quản lý có thể xem lại danh sách hóa đơn ngày hôm trước hoặc xem toàn bộ hóa đơn đã thu trong tuần.


 


2. Trên ứng dụng quản lý, Quản lý cửa hàng muốn xem báo cáo nhanh và tiện hơn
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R12, chương trình thay đổi giao diện ứng dụng MShopKeeper Quản lý, giúp quản lý cửa hàng xem báo cáo nhanh chóng và tiện hơn.
 

 

Xem thêm