Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Tính năng mới > MShopKeeper > R10

R10

I. Web
1. Khi thêm nhanh hàng hóa trên phiếu nhập hàng, Quản lý cửa hàng muốn sau khi thêm xong 1 mặt hàng thì có thể chọn thêm tiếp mặt hàng khác mà không phải bấm vào nút Thêm trên màn hình nhập hàng để tiết kiệm thời gian nhập liệu
2. Quản lý cửa hàng muốn báo cáo công nợ đối tác giao hàng hiển thị rõ 2 khoản tiền: Đối tác nợ cửa hàng, Cửa hàng nợ đối tác để dễ dàng đối chiếu (Hiện khoản Đối tác nợ cửa hàng đang hiện số âm gây khó hiểu và không đồng nhất với Số dư đầu kỳ của đối tác giao
3. Khi xuất khẩu danh sách hàng hóa, Quản lý cửa hàng muốn chọn được một số hàng hóa chi tiết để xuất khẩu để làm danh sách nhập hàng (Hiện nay phần mềm chỉ cho phép chọn mẫu mã và xuất tất cả hàng hóa chi tiết trong mẫu mã, chưa cho phép chọn đến hàng hóa chi tiết)
4. Quản lý chuỗi cửa hàng muốn thiết lập các chương trình khuyến mại áp dụng cho toàn bộ chuỗi mà không cần mất công vào từng cửa hàng để thiết lập

II. PC/POS
1. Khi tính tiền, Thu ngân muốn biết doanh thu khách hàng đã mua tại cửa hàng để kiểm tra xem khách hàng có đủ điều kiện áp dụng khuyến mại hay không, từ đó áp dụng chương trình khuyến mại cho khách hàng hoặc tư vấn khách hàng mua thêm đồ để đạt được mức khuyến mại
2. Chủ cửa hàng muốn in hóa đơn thanh toán cho khách hàng mua buôn thì in cả thông tin công nợ của khách hàng đó để nhắc nhở khách hàng trả nợ và xác nhận lại số nợ đến khách hàng
3. Khi lấy hàng từ chi nhánh khác trong chuỗi, Thu ngân muốn ghi nhận ngay nghiệp vụ trên phần mềm để tồn kho hàng hóa được cập nhật kịp thời và Quản lý cửa hàng cũng không mất thời gian cập nhật bổ sung bù trên trang quản lý
III. Mobile
1. Khi tính tiền, Thu ngân muốn biết doanh thu khách hàng đã mua tại cửa hàng để kiểm tra xem khách hàng có đủ điều kiện áp dụng khuyến mại hay không, từ đó áp dụng chương trình khuyến mại cho khách hàng hoặc tư vấn khách hàng mua thêm đồ để đạt được mức khuyến mại
2. Chủ cửa hàng muốn in hóa đơn thanh toán cho khách hàng mua buôn thì in cả thông tin công nợ của khách hàng đó để nhắc nhở khách hàng trả nợ và xác nhận lại số nợ đến khách hàng
3. Khi lấy hàng từ chi nhánh khác trong chuỗi, Thu ngân muốn ghi nhận ngay nghiệp vụ trên phần mềm để tồn kho hàng hóa được cập nhật kịp thời và Quản lý cửa hàng cũng không mất thời gian cập nhật bổ sung bù trên trang quản lý

I. Web
1. Khi thêm nhanh hàng hóa trên phiếu nhập hàng, Quản lý cửa hàng muốn sau khi thêm xong 1 mặt hàng thì có thể chọn thêm tiếp mặt hàng khác mà không phải bấm vào nút Thêm trên màn hình nhập hàng để tiết kiệm thời gian nhập liệu
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R10, chương trình bổ sung chức năng Lưu và Thêm mới trên màn hình Thêm nhanh hàng hóa, giúp quản lý giảm thao tác khi muốn khai báo nhanh hàng hóa nhập mới.
Các bước thực hiện: 
 • Trên màn hình lập phiếu nhập hàng, nhấn biểu tượng  để thêm nhanh hàng hóa.

 • Chương trình bổ sung chức năng Lưu và thêm mới, giúp quản lý khai báo nhanh các hàng hóa khác.


2. Quản lý cửa hàng muốn báo cáo công nợ đối tác giao hàng hiển thị rõ 2 khoản tiền: Đối tác nợ cửa hàng, Cửa hàng nợ đối tác để dễ dàng đối chiếu (Hiện khoản Đối tác nợ cửa hàng đang hiện số âm gây khó hiểu và không đồng nhất với Số dư đầu kỳ của đối tác giao
Chi tiết thay đổi:
 Kể từ phiên bản R10, thay đổi mẫu báo cáo Công nợ đối tác giao hàng, hiển thị rõ 2 khoản tiền: Đối tác nợ cửa hàng Cửa hàng nợ đối tác, giúp quản lý dễ theo dõi và đối chiếu khi xem báo cáo


3. Khi xuất khẩu danh sách hàng hóa, Quản lý cửa hàng muốn chọn được một số hàng hóa chi tiết để xuất khẩu để làm danh sách nhập hàng (Hiện nay phần mềm chỉ cho phép chọn mẫu mã và xuất tất cả hàng hóa chi tiết trong mẫu mã, chưa cho phép chọn đến hàng hóa chi tiết)
Chi tiết thay đổi:
Dựa trên tình hình kinh doanh của cửa hàng, quản lý sẽ thực hiện lập phiếu nhập các hàng hóa bán chạy. Do số hàng hóa nhập lớn, quản lý sẽ xuất khẩu danh sách hàng hóa để làm danh sách nhập khẩu khi nhập hàng. Tuy nhiên, phần mềm chỉ cho phép quản lý xuất khẩu mẫu hàng mà không thực hiện chọn được hàng hóa chi tiết, gây mất nhiều thời gian. Kể từ phiên bản R10, chương trình cho phép quản lý lựa chọn hàng hóa chi tiết để xuất khẩu, đáp ứng nhu cầu trên.
Các bước thực hiện:
 • Trên màn hình danh sách hàng hóa, nhấn Xuất khẩu/Hàng hóa được chọn.

 • Tích chọn các hàng hóa muốn xuất khẩu.
 • Nhấn Xuất khẩu.
4. Quản lý chuỗi cửa hàng muốn thiết lập các chương trình khuyến mại áp dụng cho toàn bộ chuỗi mà không cần mất công vào từng cửa hàng để thiết lập
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R10, chương trình cho phép quản lý khai báo khuyến mại áp dụng cho toàn bộ chuỗi mà không cần mất công vào từng cửa hàng để thiết lập.
Các bước thực hiện:
 • Khi khai báo chương trình khuyến mại trên chuỗi cửa hàng, quản lý có thể áp dụng khuyến mại cho toàn chuỗi hoặc chọn các cửa hàng muốn áp dụng.
II. PC/POS
1. Khi tính tiền, Thu ngân muốn biết doanh thu khách hàng đã mua tại cửa hàng để kiểm tra xem khách hàng có đủ điều kiện áp dụng khuyến mại hay không, từ đó áp dụng chương trình khuyến mại cho khách hàng hoặc tư vấn khách hàng mua thêm đồ để đạt được mức khuyến mại
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R10, chương trình cho phép thu ngân xem được tổng tiền khách đã mua tại cửa hàng, từ đó quyết định xem khách có đủ điều kiện áp dụng chương trình khuyến mại hay không.
Các bước thực hiện:
 • Quản lý cửa hàng thiết lập Cho phép thu ngân xem doanh thu khách hàng tại phần Thiết lập hệ thống/Mua hàng/Bán hàng.

 • Thu ngân sau khi ghi nhận thông tin khách có thể xem được tổng doanh thu của khách hàng.


2. Chủ cửa hàng muốn in hóa đơn thanh toán cho khách hàng mua buôn thì in cả thông tin công nợ của khách hàng đó để nhắc nhở khách hàng trả nợ và xác nhận lại số nợ đến khách hàng
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R10, chương trình đáp ứng hiển thị thông tin công nợ khách hàng trên hóa đơn thanh toán, giúp khách hàng nắm được số tiền công nợ với cửa hàng
Các bước thực hiện:
 • Trên trang web quản lý, quản lý cửa hàng thực hiện thiết lập Hiển thị công nợ khách hàng trên hóa đơn.

 • Khi thu ngân in hóa đơn cho khách, trên hóa đơn sẽ hiển thị công nợ của khách hàng.
3. Khi lấy hàng từ chi nhánh khác trong chuỗi, Thu ngân muốn ghi nhận ngay nghiệp vụ trên phần mềm để tồn kho hàng hóa được cập nhật kịp thời và Quản lý cửa hàng cũng không mất thời gian cập nhật bổ sung bù trên trang quản lý
Chi tiết thay đổi: Thực tế tại một số chuỗi cửa hàng, khi khách hỏi mua hàng hóa và chi nhánh hiện tại đang hết hàng, thu ngân sẽ kiểm tra trên hệ thống xem chi nhánh nào còn hàng để chuyển về cho khách. Tuy nhiên hiện tại, công việc này phải thực hiện trên giấy và chuyển lại cho quản lý lập phiếu sau đó. Kể từ phiên bản R10, chương trình đáp ứng tính năng Lập phiếu điều chuyển trên phần mềm PC Bán hàng, giúp thu ngân có thể lập phiếu điều chuyển để quản lý không mất thời gian lập bù trên chương trình.
Tình huống: Cửa hàng 1 đang hết hàng, thu ngân tại cửa hàng 1 sẽ gửi yêu cầu điều chuyển sang Cửa hàng 2 để lấy hàng.
Các bước thực hiện:
Thu ngân Cửa hàng 1:
 • Nhấn biểu tượng , chọn Yêu cầu điều chuyển.
 • Tại tab Yêu cầu gửi đi, nhấn Thêm yêu cầu điều chuyển.

 • Chọn cửa hàng muốn lấy hàng trên mục Điều chuyển từ.
 • Chọn danh sách hàng hóa, số lượng hàng hóa muốn yêu cầu.

 • Nhấn Gửi yêu cầu. Chương trình sẽ tự động sinh Lệnh điều chuyển trên trang web Quản lý cửa hàng 2.

Lưu ý: Có thể lập nhanh phiếu Yêu cầu điều chuyển khi kiểm tra số lượng hàng tồn kho bằng cách:
 • Trên danh sách chuỗi cửa hàng, chọn cửa hàng muốn lấy hàng.
 • Nhấn biểu tượng  và chọn Yêu cầu điều chuyển. Chương trình sẽ tự động chọn cửa hàng điều chuyển và chọn hàng hóa muốn lấy hàng.
Thu ngân Cửa hàng 2:
Thu ngân Cửa hàng 2 sẽ nhận được Yêu cầu điều chuyển từ Cửa hàng 1, thực hiện xác nhận đồng ý điều chuyển như sau:
 • Nhấn biểu tượng , chọn Yêu cầu điều chuyển.
 • Tại tab Yêu cầu đã nhận, nhấn chọn yêu cầu điều chuyển từ Cửa hàng 1.

 • Nhấn Đồng ý để xác nhận.

 • Chương trình sẽ tự động sinh phiếu xuất kho hàng hóa điều chuyển trên trang web Quản lý.

Thu ngân Cửa hàng 1: 
Sau khi thu ngân Cửa hàng 2 xác nhận đồng ý điều chuyển, thực hiện:
 • Nhấn biểu tượng , chọn Yêu cầu điều chuyển.
 • Tại tab Yêu cầu gửi đi, nhấn chọn Yêu cầu điều chuyển đã lập trước đó.

 • Nhấn Nhập kho trên yêu cầu điều chuyển để xác nhận.

 • Chương trình sẽ tự động sinh phiếu nhập kho trên trang web Quản lý.

Lưu ý: Chỉ có thu ngân được quản lý phân quyền Thu ngân kiêm điều chuyển mới thực hiện được chức năng này.

III. Mobile
1. Khi tính tiền, Thu ngân muốn biết doanh thu khách hàng đã mua tại cửa hàng để kiểm tra xem khách hàng có đủ điều kiện áp dụng khuyến mại hay không, từ đó áp dụng chương trình khuyến mại cho khách hàng hoặc tư vấn khách hàng mua thêm đồ để đạt được mức khuyến mại
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R10, chương trình cho phép thu ngân xem được tổng tiền khách đã mua tại cửa hàng, từ đó quyết định xem khách có đủ điều kiện áp dụng chương trình khuyến mại hay không.
Các bước thực hiện:
 • Trên trang web quản lý, quản lý cửa hàng thực hiện thiết lập Cho phép thu ngân xem doanh thu khách hàng.

 • Khi thu ngân chọn thông tin khách hàng trên màn hình Bán hàng, thu ngân có thể xem được tổng tiền khách đã mua tại cửa hàng.


2. Chủ cửa hàng muốn in hóa đơn thanh toán cho khách hàng mua buôn thì in cả thông tin công nợ của khách hàng đó để nhắc nhở khách hàng trả nợ và xác nhận lại số nợ đến khách hàng
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R10, chương trình đáp ứng hiển thị thông tin công nợ khách hàng trên hóa đơn thanh toán, giúp khách hàng nắm được số tiền công nợ với cửa hàng
Các bước thực hiện:
 • Trên trang web quản lý, quản lý cửa hàng thực hiện thiết lập Hiển thị công nợ khách hàng trên hóa đơn.

 • Khi thu ngân in hóa đơn cho khách, trên hóa đơn sẽ hiển thị công nợ của khách hàng.


3. Khi lấy hàng từ chi nhánh khác trong chuỗi, Thu ngân muốn ghi nhận ngay nghiệp vụ trên phần mềm để tồn kho hàng hóa được cập nhật kịp thời và Quản lý cửa hàng cũng không mất thời gian cập nhật bổ sung bù trên trang quản lý

Chi tiết thay đổi: Thực tế tại một số chuỗi cửa hàng, khi khách hỏi mua hàng hóa và chi nhánh hiện tại đang hết hàng, thu ngân sẽ kiểm tra trên hệ thống xem chi nhánh nào còn hàng để chuyển về cho khách. Tuy nhiên hiện tại, công việc này phải thực hiện trên giấy và chuyển lại cho quản lý lập phiếu sau đó. Kể từ phiên bản R10, chương trình đáp ứng tính năng Lập phiếu điều chuyển trên phần mềm PC Bán hàng, giúp thu ngân có thể lập phiếu điều chuyển để quản lý không mất thời gian lập bù trên chương trình.
Tình huống: Cửa hàng 1 đang hết hàng, thu ngân tại cửa hàng 1 sẽ gửi yêu cầu điều chuyển sang Cửa hàng 2 để lấy hàng.
Các bước thực hiện:
Thu ngân Cửa hàng 1:
 • Nhấn biểu tượng , chọn Yêu cầu điều chuyển.
 • Nhấn Thêm yêu cầu điều chuyển.

 • Chọn cửa hàng muốn lấy hàng trên mục Điều chuyển từ.
 • Chọn danh sách hàng hóa, số lượng hàng hóa muốn yêu cầu.

 • Nhấn Gửi yêu cầu. Chương trình sẽ tự động sinh Lệnh điều chuyển trên trang web Quản lý cửa hàng 2.

Lưu ý: Có thể lập nhanh phiếu Yêu cầu điều chuyển khi kiểm tra số lượng hàng tồn kho bằng cách:
 • Trên danh sách chuỗi cửa hàng, chọn cửa hàng muốn lấy hàng.
 • Nhấn biểu tượng  và chọn Yêu cầu điều chuyển. Chương trình sẽ tự động chọn cửa hàng điều chuyển và chọn hàng hóa muốn lấy hàng.
Thu ngân Cửa hàng 2:
Thu ngân Cửa hàng 2 sẽ nhận được Yêu cầu điều chuyển từ Cửa hàng 1, thực hiện xác nhận đồng ý điều chuyển như sau:
 • Nhấn biểu tượng , chọn Yêu cầu điều chuyển.
 • Tại tab Yêu cầu đã nhận, nhấn chọn yêu cầu điều chuyển từ Cửa hàng 1.

 • Nhấn Đồng ý để xác nhận.

 • Chương trình sẽ tự động sinh phiếu xuất kho hàng hóa điều chuyển trên trang web Quản lý.

Thu ngân Cửa hàng 1: 
Sau khi thu ngân Cửa hàng 2 xác nhận đồng ý điều chuyển, thực hiện:
 • Nhấn biểu tượng , chọn Yêu cầu điều chuyển.
 • Tại tab Yêu cầu gửi đi, nhấn chọn Yêu cầu điều chuyển đã lập trước đó.

 • Nhấn Nhập kho trên yêu cầu điều chuyển để xác nhận.

 • Chương trình sẽ tự động sinh phiếu nhập kho trên trang web Quản lý.

Lưu ý: Chỉ có thu ngân được quản lý phân quyền Thu ngân kiêm điều chuyển mới thực hiện được chức năng này.

Xem thêm