Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Câu hỏi thường gặp > Mua hàng/Kho > Quét mã vạch khi kiểm kê kho thế nào?

Quét mã vạch khi kiểm kê kho thế nào?

Trường hợp cửa hàng sử dụng máy quét mã vạch kiểm kê kho hàng hóa, thực hiện theo hướng dẫn sau:
  • Tại màn hình Kiểm kê kho, tích chọn Quét mã vạch.

  • Thực hiện quét mã các hàng hóa kiểm kê.

  • Với các hàng hóa cùng mã, chương trình sẽ tự tăng số lượng kiểm kê tương ứng với số lần quét.

  • Trường hợp hàng hóa có số lượng tồn lớn, thực hiện đếm số hàng hóa còn lại, sau đó nhập vào ô số lượng và nhấn Enter
  • Chương trình sẽ tính tổng hàng hóa kiểm kê bằng số lượng hàng hóa đã quét cộng số lượng vừa nhập.Lưu ý: Chương trình hỗ trợ tốt nhất cho máy quét mã vạch có dây kết nối cổng usb.

Xem thêm