Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Câu hỏi thường gặp > Bán hàng > Quét mã vạch hàng hóa gặp lỗi đơ chương trình thì xử lý thế nào?

Quét mã vạch hàng hóa gặp lỗi đơ chương trình thì xử lý thế nào?

Trường hợp thu ngân quét mã vạch hàng hóa chương trình gặp lỗi bị đơ chương trình, có thể thiết lập quét mã vạch như sau:
  • Nhấn biểu tượng , chọn tab Thiết lập chung.
  • Bỏ tích chọn Tự động nhận mã vạch khi con trỏ chuột ở vị trí bất kỳ trên màn hình bán hàng và tư vấn bán hàng.

  • Khi quét mã vạch trên màn hình Bán hàng/Tư vấn bán hàng, đặt con trỏ chuột vào vị trí quét mã 


Xem thêm