Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Bán hàng Online  > Facebook > Quản lý thông tin khách hàng

Quản lý thông tin khách hàng

1. Mục đích

Giúp cập nhật chính xác thông tin khách hàng, ghi nhận được lịch sử mua hàng của từng khách hàng để theo dõi và chăm sóc.
2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các bước thực hiện
3.1 Cập nhật thông tin khách hàng
- Thông tin khách hàng được chương trình tự động lấy từ Facebook.
- Trong quá trình trò chuyện từ khách hàng, có thể chỉnh sửa lại đúng với thực tế để tiện quản lý và chăm sóc.

  • Chương trình sẽ tự nhận số điện thoại khi khách hàng cung cấp, nhấn chọn vào thông tin số điện thoại, chọn Đưa vào Điện thoại nếu muốn cập nhật thông tin số điện thoại của khách hàng.

  • Với các thông tin Họ tên, Địa chỉ hay Ghi chú, thực hiện bôi đen nội dung, nhấn chuột phải và chọn các chức năng để cập nhật thông tin khách hàng.


 
- Hoặc có thể tự cập nhật tại mục Ghi chú
 Lưu ýThông tin khách hàng sau khi sửa sẽ được cập nhật trực tiếp sang danh mục khách hàng trên phần mềm MShopKeeper.

3.2 Theo dõi được lịch sử mua hàng của từng khách:
- Khi chọn 1 khách hàng trong danh sách hội thoại để xem chi tiết thông tin của 1 khách hàng, click sang tab Lịch sử mua hàng bên cạnh tab Ghi chú để xem được đầy đủ lịch sử mua hàng của khách hàng đó

    

- Bấm chọn vào 1 dòng đơn hàng trong lịch sử mua hàng để xem nhanh được danh sách hàng hóa có trong đơn hàng được chọn
  

- Bấm chọn vào mã đơn hàng trên lịch sửa mua hàng để xem được đầy đủ đơn hàng muốn xem

 


Xem thêm