Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Bán hàng Online  > Facebook > Quản lý thiết lập tự động

Quản lý thiết lập tự động

1. Mục đích
- Giúp cửa hàng có thể thiết lập được các tính năng tự động như tự động ẩn bình luận, tự động thích bình luận, tự động trả lời khách hàng khi shop không online hoặc đang không hoạt động trong 1 khoảng thời gian nhất định để chăm sóc khách hàng được tốt hơn trong quá trình bán hàng
2. Các bước thực hiện
- Trên thanh chức năng của OCM chọn Thiết lập, click vào chức năng Quản lý thiết lập tự động

    

2.1 Tự động ẩn bình luận
- Trên màn hình chi tiết quản lý thiết lập tự động, Click vào các dòng thiết lập ẩn tự động mong muốn trên các page bán hàng đã kết nối bao gồm ẩn bình luận chứa số điện thoại, ẩn bình luận chứa các từ khóa hoặc thiết lập ẩn tất cả các bình luận

      

2.2 Tự động thích bình luận của khách hàng
- Khi click để bật thiết lập này thì tất cả các bình luận của khách hàng trên Page đã kết nối với OCM sẽ được tự động thích khi page trả lời bình luận của khách hàng đó

    

2.3 Tự động gắn tag hội thoại sau khi đã tạo đơn
- Sau khi bật tính năng này thì khi gửi đơn hàng cho cửa hàng, chương trình sẽ tự động gắn tag cho cuội hội thoại của khách hàng theo đúng tag đã được thiết lập trước đó trên màn hình Thiết lập/Tự động gắn tag hội thoại.
+ Vào menu Thiết lập/Tự động gắn tag hội thoại: Bật tính năng

    

+ Chọn tag muốn gắn tự động cho các cuộc hội thoại

    


2.4 Tự động gửi tin nhắn nhận hàng cho khách sau khi chốt đơn
- Sau khi bật tính năng này thì khi gửi đơn hàng cho cửa hàng, chương trình sẽ tự động gửi tin nhắn cho khách hàng theo đúng nội dung đã được nhập, thiết lập trước đó trên màn hình Thiết lập/Tự động gửi tin nhắn sau khi chốt đơn.
+ Vào menu Thiết lập/ Tự động gửi tin nhắn sau khi chốt đơn: Bật tính năng

    

+ Nhập nội dung tin nhắn muốn gửi

    

+ Thiết lập gửi thông tin đơn hàng (nếu có)

     

+ Nhấn   để xem trước giao diện của tin nhắn trên màn hình điện thoại

    

+ Nhấn Lưu để hoàn thành thiết lập
- Khi Nhân viên bán hàng chốt và Gửi đơn hàng, hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn theo mẫu soạn sẵn và biên lai cho khách hàng xác nhận.
- Biên lai sẽ được lưu lại trong phần tin nhắn và có thể xem lại vào những lần sau.

 
Xem thêm