Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Quản lý khách hàng bằng thẻ thành viên

Quản lý khách hàng bằng thẻ thành viên

5Shop triển khai thí điểm cho 1 số khách hàng. Nếu cửa hàng có nhu cầu sử dụng, vui lòng liên hệ MISA để được hỗ trợ

5Shop
là nền tảng được tích hợp với phần mềm MShopKeeper với các tính năng ưu việt:

GIÚP CỬA HÀNG

    Thẻ thành viên
 • Quản lý danh sách khách hàng: thêm/sửa/xóa thông tin khách hàng
 • Tích điểm dựa trên chi tiêu của khách hàng
 • Nâng/hạ hạng thẻ khách hàng
 • Cho phép khách hàng sử dụng điểm để thanh toán
 • Thiết lập chương trình ưu đãi theo hạng thẻ


    Mã ưu đãi
 • Phát hành/ tặng mã ưu đãi đến khách hàng
 • Quản lý tình hình sử dụng mã ưu đãi

GIÚP KHÁCH HÀNG

    Thẻ thành viên
 • Sử dụng duy nhất 1 thẻ điện tử thay cho tất cả thẻ cứng
 • Nhận hóa đơn từ cửa hàng
 • Xem được số điểm đã tích lũy tại các cửa hàng
 • Sử dụng điểm để thanh toán hóa đơn khi mua hàng

    Mã ưu đãi
 • Nhận và sử dụng mã ưu đãi khi thanh toán hóa đơn tại cửa hàng

Chi tiết:
Quản lý thẻ thành viên
Phát hành mã ưu đãi