Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Quản lý hàng hóa > Quản lý hàng hóa theo Serial/IMEI

Quản lý hàng hóa theo Serial/IMEI

1. Mục đích
Serial/IMEI là mã duy nhất để nhận diện một đơn vị hàng hóa riêng lẻ, được dùng cho hàng hóa có dịch vụ bảo hành sau bán.
2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện:
  • Trên trang WEB quản lý
Bước 1:
 Thiết lập những hàng hóa quản lý theo Serial/IMEI

Bước 2: Thực hiện nhập hàng/nhập kho hàng hóa (đã được thiết lập quản lý theo Serial/IMEI) để khai báo danh sách Serial/IMEI cửa hàng có, mỗi Serial/IMEI ngăn cách nhau bởi dấu phẩy

Bước 3Quản lý cửa hàng thực hiện nhập kho, xuất kho, chuyển kho hàng hóa theo Serial/IMEI
Bước 4: 
Quản lý cửa hàng có thể xem Danh sách hàng hóa theo Serial/IMEI trong phân hệ Báo cáo/Bán hàng

* Lưu ý:
- Hàng hóa quản lý theo Serial/IMEI khi xuất kho bắt buộc phải chọn Serial/IMEI.
- Mỗi Serial/IMEI là duy nhất.
- Chương trình chưa đáp ứng tính năng quét Serial/IMEI.
  • Trên phần mềm bán hàng PC
Màn hình bán hàng thường:
Bước 1: 
Chọn hàng hóa quản lý theo Serial/IMEI để thực hiện bán hàng. Chọn Serial/IMEI bằng cách click phải chuột vào hàng hóa, nhấn Đồng ý.

Màn hình bán hàng nhập nhanh (tính năng thử nghiệm):
- Nhấn vào ô Serial/IMEI

- Chọn Serial/IMEI

Bước 2: Thực hiện Thu tiền, hoàn thành như hóa đơn bình thường.
* Lưu ý:
- Các chức năng nhập bù, đổi trả hàng thực hiện chọn lô tương tự như màn hình bán hàng.
- Phần mềm chưa đáp ứng in hóa đơn có thông tin Serial/IMEI.
- Phần mềm chưa đáp ứng quét mã Serial/IMEI
- Chương trình chưa đáp ứng chọn đơn vị tính khi đổi trả hàng hóa theo hóa đơn. (Ví dụ: Cửa hàng có hàng hóa A quản lý theo Serial/IMEI, có đơn vị chuyển đổi Chục = 10 chiếc. Thu ngân thực hiện bán 1 chục hàng hóa A, nhập 10 Serial/IMEI. Sau đó, khi thực hiện đổi trả theo hóa đơn trên, thu ngân chưa thể chọn lại đơn vị tính là Chiếc để đổi trả 1 vài Serial/IMEI trong số 10 Serial/IMEI đã bán). Trong trường hợp này, thu ngân có thể sử dụng chức năng đối trả nhanh để thực hiện đổi trả.


Xem thêm