Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Quản lý hàng hóa > Quản lý hàng hóa theo Lô/Hạn sử dụng

Quản lý hàng hóa theo Lô/Hạn sử dụng

1. Mục đích
Sử dụng cho các hàng hóa nhập với số lượng lớn để kiểm soát hàng hóa, chất lượng, hạn sử dụng, xác định hàng hóa bị lỗi theo lô.
2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
 

3. Các bước thực hiện:
  • Trên trang WEB quản lý:
Bước 1:
 Thiết lập những hàng hóa quản lý theo Lô/Hạn sử dụng

Bước 2: Thực hiện khai báo Lô hàng.
Cách 1: Truy cập phân hệ Danh mục/Lô hàng, thực hiện thêm mới Lô hàng

Quản lý cửa hàng có thể thêm hàng hóa (đã được thiết lập quản lý theo Lô/Hạn sử dụng ở bước 1) vào Lô hàng

Cách 2: Thêm nhanh Lô hàng trên phiếu nhập hàng/nhập kho.
Chọn hàng hóa (đã được thiết lập quản lý theo Lô/Hạn sử dụng ở bước 1) vào phiếu nhập hàng/nhập kho. Sau đó nhấn chọn icon [+] để thêm mới lô hàng


Bước 3: Quản lý cửa hàng thực hiện nhập kho, xuất kho, chuyển kho hàng hóa theo lô/hạn sử dụng.
Bước 4: Quản lý cửa hàng có thể xem báo cáo Tổng hợp nhập xuất tồn kho theo lô và báo cáo Tồn kho theo hạn sử dụng trong phân hệ Báo cáo/Kho

* Lưu ý:
- Lô mặc định trong danh mục Lô hàng là lô chương trình tự sinh không thể sửa/xóa. 
- Khi nhập hàng/nhập kho, những hàng hóa quản lý theo Lô/hạn sử dụng mà không nhập thông tin Lô hàng, chỉ nhập Hạn sử dụng sẽ được tự động thêm vào Lô mặc định.
Khi nhập hàng/nhập kho/xuất kho, những hàng hóa quản lý theo Lô/hạn sử dụng thì bắt buộc phải nhập thông tin hạn sử dụng.
- Khi thực hiện xuất kho hoặc xuất kho bán hàng, chương trình sẽ tự động gợi ý Lô hàng có hạn sử dụng gần nhất, quản lý cửa hàng có thể chọn lại Lô hàng/hạn sử dụng nếu muốn.
- Chương trình chưa đáp ứng in/xuất khẩu các chứng từ có thông tin Số lô/hạn sử dụng.
- Chương trình bổ sung thiết lập Xuất kho quá số lượng tồn theo lô, quản lý cửa hàng có thể thiết lập theo ý muốn, tương tự thiết lập Xuất kho quá số lượng tồn.
- Trên phiếu nhập hàng, sau khi chọn hàng hóa, ở cột số lô, chương trình chỉ load lên những lô chứa hàng hóa đang chọn. Quản lý cửa hàng có thể chọn Lô chưa chứa hàng hóa đang chọn bằng cách nhấn vào icon  ở cột Số lô. Sau đó nhập hạn sử dụng để thêm hàng hóa với hạn sử dụng mới vào Lô hàng.
- Chương trình bổ sung tính năng kiểm kê kho theo Lô hàng.


- Quản lý cửa hàng có thể xem Tổng hợp tồn kho theo lô ở phân hệ Kho

  • Trên phần mềm bán hàng PC
Màn hình bán hàng thường:
Bước 1: 
Chọn hàng hóa quản lý theo lô để thực hiện bán hàng. Phần mềm tự động gợi ý lô có hạn sử dụng gần nhất cho thu ngân.

  • Thu ngân có thể chọn lại Lô/hạn sử dụng khác bằng cách click chuột vào lô hàng

  • Xóa trắng Số lô/hạn sử dụng sau đó nhấn Đồng ý nếu muốn bán hàng hóa không theo lô

Màn hình bán hàng nhập nhanh (tính năng thử nghiệm):

Bước 2: Thực hiện Thu tiền, hoàn thành như hóa đơn bình thường.
Lưu ý:
- Các chức năng nhập bù, đổi trả hàng thực hiện chọn lô tương tự như màn hình bán hàng.
- Phần mềm chưa đáp ứng in hóa đơn có thông tin Lô/Hạn sử dụng.

Xem thêm