Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Quản lý chuỗi đại lý nhượng quyền

Quản lý chuỗi đại lý nhượng quyền

1. Mục đích:

Giúp chủ chuỗi đại lý nhượng quyền khai báo, quản lý danh sách hợp đồng đại lý nhượng quyền và theo dõi doanh thu của chuỗi đại lý nhượng quyền theo thời gian, mặt hàng. Từ đó, giúp chủ chuỗi đại lý nhượng quyền kiểm soát việc kinh doanh hàng hóa của các đại lý một cách thuận tiện, đơn giản. 

2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)Xem thêm