Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Hóa đơn điện tử > Phát hành hóa đơn điện tử trên WEB

Phát hành hóa đơn điện tử trên WEB

 

1. Mục đích:
Cửa hàng sử dụng meInvoice để xuất hóa đơn điện tử, khi bán hàng mà khách hàng có nhu cầu lấy hóa đơn GTGT, kế toán cửa hàng có thể xuất hóa đơn GTGT điện tử ngay trên phần mềm MShopKeeper mà không cần nhập liệu lại trên meInvoice. Đồng thời, khách hàng sẽ nhận được ngay hóa đơn GTGT điện tử qua email mà không cần mất công chờ đợi.
2. Xem/hướng dẫn tải phim

 


Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các bước thực hiện:

Bước 1: Truy cập vào phân hệ 
Hóa đơn điện tử/Danh sách hóa đơn, tab Hóa đơn chưa phát hành là danh sách các hóa đơn chưa được phát hành hóa đơn điện tử

Kế toán
 thực hiện xuất hóa đơn GTGT điện tử bằng cách tích chọn hóa đơn:
 • Đối với hóa đơn chưa có thông tin người nhận, kế toán nhấn biểu tượng  để nhập thông tin mã số thuế, tên đơn vị, tên người nhận, email của người nhận và chọn mẫu hóa đơn, ký hiệu mẫu.

 • Đối với hóa đơn đã có thông tin người nhận, kế toán chỉ cần nhấn nút Phát hành hóa đơn ĐT hoặc biểu tượng , chọn mẫu hóa đơn, ký hiệu số.

Sau đó, nhấn Phát hành để phát hành hóa đơn điện tử. Ngoài ra, Thu ngân được phân quyền có thể thực hiện phát hành hóa đơn điện tử trên PC, chi tiết xem tại đây.
Lưu ý:
 • Kế toán có thể chọn một hoặc nhiều hóa đơn để phát hành các hóa đơn điện tử tương ứng.
 • Nhấn biểu tượng  để xem trước nội dung của hóa đơn điện tử.
Bước 2: Gửi hóa đơn điện tử cho khách hàng.
 • Kế toán vào Hóa đơn/Danh sách hóa đơn, chọn tab Hóa đơn đã phát hành là danh sách hóa đơn đã phát hành hóa đơn điện tử sang meInvoice.

 • Chọn hóa đơn điện tử đã phát hành cần gửi email cho khách hàng.

 • Nhấn vào biểu tượng lá thư, kiểm tra lại thông tin khách hàng trước khi gửi


 • Nhấn Đồng ý để gửi cho khách hàng.
3. Lưu ý:
1. Điều kiện để phát hành hóa đơn điện tử trên MShopKeeper thành công:
 • Cửa hàng đã thực hiện kết nối phần mềm MShopKeeper và phần mềm meInvoice. Xem hướng dẫn kết nối tại đây.
 • Cửa hàng đã đăng ký và thông báo phát hành hóa đơn trên meInvoice. Xem hướng dẫn tại đây. 
 • Máy tính sử dụng để phát hành hóa đơn phải cài công cụ MISA Ký Số. Vui lòng tải công cụ tại đây và thực hiện cài đặt. Xem hướng dẫn tại đây. 
 • Máy tính phải được cắm USB có chứa chứng thư số (lưu ý Mã số thuế trên chứng thư số phải khớp với mã số thuế đã đăng ký mua meInvoice).
 • Vui lòng sử dụng trình duyệt Chrome hoặc Cốc Cốc để thực hiện phát hành hóa đơn điện tử. 
2. Những hóa đơn sau sẽ không thể phát hành hóa đơn điện tử: 
 • Hóa đơn lưu tạm, 
 • Hóa đơn bị hủy, 
 • Hóa đơn giao hàng chuyển hoàn, 
 • Hóa đơn giao hàng thất bại, 
 • Hóa đơn đổi trả không mua thêm.
3. Đối với hóa đơn phát hành lỗi, kế toán có thể chọn hóa đơn, sau đó nhấn nút Phát hành lại HĐ điện tử để phát hành lại
4. Để xem hướng dẫn quản lý danh sách hóa đơn, vui lòng xem hướng dẫn
tại đây.


Xem thêm