Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Hóa đơn điện tử > Phát hành hóa đơn điện tử trên PC

Phát hành hóa đơn điện tử trên PC

1. Mục đích:
Cửa hàng sử dụng meInvoice để xuất hóa đơn điện tử, khi bán hàng mà khách hàng có nhu cầu lấy hóa đơn GTGT, thu ngân cửa hàng có thể xuất hóa đơn GTGT điện tử ngay trên phần mềm MShopKeeper mà không cần nhập liệu lại trên meInvoice. Đồng thời, khách hàng sẽ nhận được ngay hóa đơn GTGT điện tử qua email mà không cần mất công chờ đợi.
2. Xem/hướng dẫn tải phim

 


Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các bước thực hiện:
Bước 1: Thu ngân tạo hóa đơn bán hàng, nếu khách hàng có nhu cầu lấy hóa đơn GTGT điện tử, ở màn hình thu tiền thu ngân tích chọn Khách lấy HĐĐT meInvoice.

Bước 2: Thực hiện nhập thông tin xuất hóa đơn điện tử. Bỏ chọn Xuất hóa đơn ngay thì phần mềm chỉ lưu lại thông tin mà không phát hành hóa đơn điện tử.
Bước 3: Nhấn Lưu lại
Bước 4: Nhấn Hoàn thành hóa đơn, chọn chứng thư số để phát hành hóa đơn điện tử.

Bước 5: Nhấn OK


3. Lưu ý:
1. Hóa đơn điện tử chỉ phát hành được nếu thỏa mãn các điều kiện:
  • Đã cài đặt MISA KYSO, 
  • Có USB ký số 
  • Có kết nối internet.
2. Không thể phát hành hóa đơn điện tử cho hóa đơn đổi trả không mua thêm.
3. Với hóa đơn đổi trả có mua thêm, phần mềm sẽ phát hành hóa đơn điện tử cho giá trị hàng hóa mua thêm.
4. Các hóa đơn MShopKeeper đã phát hành hóa đơn điện tử thì không thể sửa hoặc xóa. Nếu có sai sót, thu ngân cần hủy hóa đơn cũ và lập hóa đơn mới, rồi phát hành hóa đơn điện tử cho hóa đơn mới.
5. Ở màn Sổ giao hàng và Danh sách hóa đơn, phần mềm bổ sung tiện ích cho phép thu ngân thực hiện phát hành hóa đơn điện tử cho các hóa đơn đã thanh toán hoặc hóa đơn giao hàng hoàn thành Đồng thời, phần mềm cũng cho phép thu ngân xem lại được các hóa đơn điện tử đã xuất.Xem thêm