Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Nộp báo cáo cho TTTM

Nộp báo cáo cho TTTM

Các cửa hàng hoạt động trong trung tâm thương mại theo hình thức chia sẻ doanh thu, cần báo cáo hoạt động kinh doanh hàng ngày cho trung tâm thương mại. Tính năng Nộp báo cáo cho trung tấm thương mại giúp việc báo cáo của cửa hàng được chính xác, thuận tiện, giảm thời gian công sức cho cả trung tâm thương mại và cửa hàng.


Xem thêm