Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Bán buôn > Thiết lập bảng giá bán buôn > Nhập khẩu danh sách hàng hóa khi thiết lập bảng giá

Nhập khẩu danh sách hàng hóa khi thiết lập bảng giá

Tại một số cửa hàng có áp dụng cả 2 hình thức bán buôn và bán lẻ. Với hình thức bán buôn, chủ cửa hàng áp dụng 1 bảng giá riêng và quản lý trên file excel. Quản lý có thể nhập khẩu bảng giá bán buôn vào chương trình theo hướng dẫn sau:
  • Tại màn hình Thêm mới/Sửa bảng giá, nhấn Nhập khẩu.

  • Nhấn tại đây để tải file excel nhập khẩu mẫu của chương trình.

  • Sao chép thông tin và giá bán hàng hóa từ file excel của cửa hàng tương ứng với từng cột trên file excel mẫu.

Lưu ý: Thông tin cột Mã SKUGiá mới là 2 thông tin bắt buộc nhập.
  • Sau khi nhập xong, thực hiện Lưu và đóng file.
  • Tại màn hình Nhập khẩu bảng giá, nhấn Chọn tệp nguồn để tải lên file excel vừa thiết lập.

  • Nhấn Tiếp tục.

  • Nhấn Hoàn thành. Khi đó, danh sách hàng hóa đã được tải lên chương trình.
Xem thêm