Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Câu hỏi thường gặp > 5Shop > Nghiệp vụ thanh toán tiền cho khách khi sử dụng 5Shop

Nghiệp vụ thanh toán tiền cho khách khi sử dụng 5Shop

1. Mục đích
Giúp thu ngân ghi nhận thông tin và thanh toán hóa đơn cho khách trong trường hợp khách hàng sử dụng ứng dụng 5Shop.
2. Các bước thực hiện
Bước 1: Lập hóa đơn cho khách
Khi khách mua sắm tại cửa hàng, thu ngân cần lập hóa đơn cho khách. Tham khảo hướng dẫn tại đây
Bước 2: Thanh toán
THU NGÂN
Sau khi ghi nhận hàng hóa khách mua, thu ngân thực hiện thanh toán cho khách.
Lưu ý:
  • Thu ngân ghi nhận thông tin khách hàng sử dụng 5Shop để gửi hóa đơn cho khách thông qua ứng dụng. 
  • Thu ngân có thể hướng dẫn khách cài đặt, đăng nhập 5Shop Mobile và nhận hóa đơn trong trường hợp khách chưa sử dụng.
KHÁCH HÀNG
Sau khi thanh toán xong, hóa đơn mua hàng sẽ được gửi về cho khách qua ứng dụng 5Shop.
  • Khách hàng chọn tab Hóa đơn.
  • Sau đó nhấn chọn hóa đơn tương ứng để xem chi tiết hóa đơn.

Xem thêm