Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Câu hỏi thường gặp > 5Shop > Nghiệp vụ quản lý thẻ thành viên, tích điểm và sử dụng điểm khi thanh toán

Nghiệp vụ quản lý thẻ thành viên, tích điểm và sử dụng điểm khi thanh toán

1. Mục đích
Giúp thu ngân ghi nhận thông tin khách hàng, thêm khách là thành viên cửa hàng hay ghi nhận số điểm khách tích được theo mỗi hóa đơn dựa trên chính sách của cửa hàng.
2. Các bước thực hiện
KHÁCH HÀNG:
 • Sau khi mua sắm tại cửa hàng, trong quá trình thanh toán, khách hàng cung cấp mã thẻ thành viên trên 5Shop (Tab Thành viên) và thu ngân ghi nhận lại thông tin.
  • Nhấn biểu tượng  để lấy mã thẻ thành viên.
  • Cung cấp mã thẻ thành viên cho thu ngân.

 • Trường hợp khách chưa cài đặt ứng dụng 5Shop, thu ngân/nhân viên cửa hàng có thể gửi đường link và hướng dẫn khách cài đặt ứng dụng.
THU NGÂN
 • Thu ngân cửa hàng nhập mã thẻ thành viên của khách tại ô thông tin và nhấn chọn. 

 • Nếu cửa hàng có sử dụng máy quét mã vạch, chọn biểu tượng  để thực để quét mã trực tiếp.

 • Trường hợp khách hàng là thành viên của cửa hàng, phần mềm sẽ tự động ghi nhận thông tin khách.
  • Nếu khách muốn sử dụng điểm để thanh toán, thu ngân nhấn chọn tên khách, chương trình sẽ hiển thị thông tin hạng thẻ, số điểm của khách hàng. 
  • Nhấn Sử dụng điểm, sau đó nhập số điểm khách hàng muốn sử dụng và nhấn Xác nhận.

  • Khi đó, hệ thông sẽ gửi thông báo yêu cầu xác nhận điểm đến khách hàng qua ứng dụng 5Shop. Khách hàng nhấn biểu tượng  để xác nhận sử dụng điểm. 

  • Khi đó, số điểm của khách sẽ được ghi nhận trên hóa đơn, Thu ngân thực hiện xác nhận và thanh toán hóa đơn cho khách. (Lưu ý: Lúc này, khách hàng vẫn cần mở màn hình xác nhận sử dụng điểm)

 • Trường hợp khách hàng chưa là thành viên cửa hàng, chương trình sẽ hiển thị màn hình Thêm thành viên, thu ngân ghi nhận đầy đủ thông tin khách hàng:

 • Nếu cửa hàng có cấp thẻ mặc định cho khách hàng mới, khách sẽ tự động được thêm là thành viên cửa hàng và được tích điểm theo chính sách của cửa hàng.
 • Nếu cửa hàng không cấp thẻ mặc định cho thành viên mới, thì chương trình chỉ ghi nhận lại thông tin khách hàng, khách chưa được tích điểm hay hưởng ưu đãi theo chính sách của cửa hàng. Quản lý có thể cấp thẻ thành viên cho khách sau đó. Xem chi tiết tại đây.
 • Khi khách hàng đã tích lũy đủ điểm và đạt mức nâng hạng thẻ theo chính sách của cửa hàng, thu ngân có thể thực hiện nâng hạng thẻ cho khách hàng. Lưu ý: Trước đó, quản lý cần thiết lập Cho phép thu ngân cấp/đổi thẻ thành viên cho khách hàng trong mục Thiết lập\Mua hàng/Bán hàng. Xem chi tiết thiết lập tại đây.


 QUẢN LÝ

Tùy theo chính sách thẻ thành viên của cửa hàng, quản lý có thể xem lại thông tin, tổng chi tiêu của khách hàng để: 
 • Cấp thẻ thành viên cho khách hàng.
 • Nâng hạng thẻ khách hàng.
 • Cộng điểm cho khách hàng.
Xem chi tiết tại đây.

Xem thêm