Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Hóa đơn điện tử > Mua phần mềm meInvoice

Mua phần mềm meInvoice

1. Mục đích
Giúp cửa hàng thực hiện đặt mua phần mềm hóa đơn điện tử meInvoice.vn
2. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các trường hợp nghiệp vụ
Chủ/Quản lý cửa hàng truy cập website https://meinvoice.vn để đặt mua phần mềm hóa đơn điện tử meInvoice.
Cửa hàng có thể đặt mua phần mềm theo 1 trong 2 trường hợp sau:
  • Trường hợp mua mới phần mềm.
  • Trường hợp gia hạn và mua thêm hóa đơn.
Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Xem thêm