Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Các thiết lập khác > Thiết lập thiết bị tính tiền cho thu ngân > Loại bỏ thiết bị bán hàng

Loại bỏ thiết bị bán hàng

1. Mục đích
Giúp quản lý cửa hàng loại bỏ thiết bị bán hàng trong trường hợp không sử dụng.
2. Các bước thực hiện
1. Trên trang Quản lý, nhấn chọn Thuê bao/Quản lý thiết bị bán hàng.
2. Nhấn Loại bỏ tương ứng với thông tin thiết bị thu ngân sử dụng trên máy cũ.

3. Nhấn để xác nhận loại bỏ thiết bị.

4. Nhập mật khẩu tài khoản và nhấn Xác nhận.


3. Lưu ý:

1. Trong trường hợp muốn cấp lại thiết bị bán hàng cho thu ngân, thực hiện đăng nhập và đăng ký lại thiết bị bán hàng trên máy thu ngân. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Xem thêm