Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Câu hỏi thường gặp > Mua hàng/Kho > Làm thế nào để nhập nhanh hàng hóa khi nhập hàng?

Làm thế nào để nhập nhanh hàng hóa khi nhập hàng?

Khi lập phiếu nhập hàng, quản lý có thể nhập nhanh bằng cách nhập khẩu từ file excel. Thực hiện theo 2 bước sau:
Bước 1: Chuẩn bị file excel danh sách hàng hóa
  • Trên màn hình Thêm mới Phiếu nhập hàng, nhấn Nhập khẩu.
  • Nhấn tại đây để tải về file excel mẫu của chương trình.

  • Khai báo hoặc sao chép thông tin hàng hóa mới nhập vào file excel.

Lưu ý: Phần mềm chỉ cho phép nhập khẩu những hàng hóa đã có trong danh mục. Với những hang hóa chưa có sẵn, cần thực hiện khai báo trên phần mềm. (Xem hướng dẫn khai báo hàng hóa tại đây)
  • Thực hiện lưu và đóng file.
Bước 2: Nhập khẩu file excel vào phần mềm
  • Tại màn hình Nhập khẩu hàng mua, nhấn Chọn tệp nguồn để tải lên file excel đã thiết lập.  • Nhấn Tiếp tục.

  • Nhấn Hoàn thành.
  • Hàng hóa nhập khẩu đã được thêm trên phiếu nhập.


Xem thêm