Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Câu hỏi thường gặp > Bán hàng > Làm thế nào để nhập nhanh hàng hóa khi khai báo CTKM giảm giá hàng hóa?

Làm thế nào để nhập nhanh hàng hóa khi khai báo CTKM giảm giá hàng hóa?

Trường hợp cửa hàng thiết lập chương trình khuyến mại giảm giá hàng hóa, với số lượng mặt hàng khuyến mại lớn, cửa hàng có thể nhập khẩu danh sách hàng hóa vào chương trình. Chi tiết các bước thực hiện như sau:
  • Tại màn hình khuyến mại giảm giá hàng hóa, thực hiện khai báo các thông tin về chương trình khuyến mại.
  • Tại mục Giảm giá, tích chọn Giảm giáThiết lập giảm giá theo %, theo số tiền hoặc Đồng giá.

  • Nhấn Nhập khẩu.

  • Nhấn tại đây để tải về file excel mẫu của chương trình.

  • Nhập danh sách hàng hóa khuyến mại vào file excel vừa tải. Sau đó lưu và đóng file.

  • Tại màn hình Nhập khẩu hàng giảm giá, nhấn Chọn tệp nguồn để tải lên file excel vừa thiết lập.

  • Nhấn Tiếp tục.

  • Nhấn Hoàn thành.

  • Nhấn Lưu.


Xem thêm