Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Câu hỏi thường gặp > Bán hàng > Làm thế nào để huỷ hoá đơn sai sau khi thu ngân đã đóng ca làm việc?

Làm thế nào để huỷ hoá đơn sai sau khi thu ngân đã đóng ca làm việc?

Đối với hoá đơn phát hiện bị lập sai sau khi ca làm việc của thu ngân đã đóng lại, quản lý cửa hàng có thể thực hiện huỷ theo hướng dẫn sau:
  • Nhấn Thiết lập/Huỷ hoá đơn.
  • Tại tab Hủy hóa đơn, tìm kiếm hóa đơn muốn hủy. Nhấn Tìm kiếm.

  • Nhấn vào số hóa đơn để xem lại chi tiết hóa đơn.  • Nhập lý do huỷ, nhấn Đồng ý.

  • Các hóa đơn đã hủy sẽ được quản lý tại tab Danh sách hóa đơn đã hủy.


Xem thêm