Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Câu hỏi thường gặp > Bán hàng > Làm thế nào để hủy hóa đơn lập sai?

Làm thế nào để hủy hóa đơn lập sai?

Trong quá trình làm việc thu ngân có lúc lập sai hóa đơn cho khách hàng do tính nhầm tiền, kiểm đồ sai, ghi sai order,... 
Để hủy hóa đơn sai, thực hiện các thao tác sau:
  • Nhấn biểu tượng , chọn Danh sách hóa đơn.
  • Nháy đúp chuột vào hóa đơn muốn sửa lại. Có thể tìm kiếm hóa đơn theo thông tin số hóa đơn, thông tin khách hàng hoặc ngày lập hóa đơn.

  • Nhấn Hủy hóa đơn.

  • Khai báo lý do hủy hóa đơn.
  • Nhấn Hủy hóa đơn.
Xem thêm