Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Câu hỏi thường gặp > Quản lý hàng hóa > Không xóa được danh mục khách hàng khi đã có phát sinh?

Không xóa được danh mục khách hàng khi đã có phát sinh?

Khi danh mục khách hàng đã có phát sinh, chương trình không cho phép xóa danh mục Khách hàng.
Một số trường hợp phát sinh của danh mục Khách hàng:
  1. Cửa hàng đã quản lý thành viên bằng 5Shop và đã thực hiện chuyển đổi dữ liệu khách hàng sang thành viên 5Shop
  2. Khách hàng đã thực hiện mua hàng của cửa hàng, có phát sinh hóa đơn (kể cả hóa đơn hủy hoặc hóa đơn chưa thanh toán)
  3. Khách hàng đã thực hiện nộp tiền, nhận tiền từ cửa hàng, có phát sinh phiếu thu, phiếu chi tiền mặt hoặc tiền gửi.
Trường hợp 1 và 2, cửa hàng muốn xóa khách hàng thì cần sử dụng chức năng Xóa dữ liệu cửa hàng hoặc Xóa dữ liệu dùng thử.
Trường hợp 3, cửa hàng cần xóa các phiếu thu, chi tiền của khách hàng đó trước khi xóa khách hàng.
Để không hiển thị các khách hàng này khi thu tiền bán hàng, khi lập phiếu thu, chi thì cửa hàng có thể ngừng theo dõi khách hàng trên danh mục Khách hàng.


Xem thêm