Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Câu hỏi thường gặp > Bán hàng > Khắc phục lỗi không quét được mã vạch hàng hóa, hiển thị kí tự đặc biệt

Khắc phục lỗi không quét được mã vạch hàng hóa, hiển thị kí tự đặc biệt

Tình trạng: Thu ngân sử dụng PC/POS quét mã vạch cho hàng hóa thì không thực hiện quét mã được và chương trình có hiện mã vạch hàng hóa là dòng kí tự đặc biệt.

Nguyên nhân: Do thiết bị của thu ngân chạy trên Win 10 và sử dụng bàn phím tiếng Việt mặc định (Lỗi Window).

Khắc phục: Chọn sang bàn phím tiếng Anh.

Xem thêm