Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Kế toán > Kết nối phần mềm AMIS.VN - Kế toán

Kết nối phần mềm AMIS.VN - Kế toán

Để thực hiện theo dõi doanh thu, lập báo cáo, in sổ sách theo quy định pháp luật về công tác kế toán, Kế toán của cửa hàng có thể chuyển dữ liệu bán hàng từ phần mềm MshopKeeper sang phần mềm kế toán một cách dễ dàng, tiết kiệm thời gian và công sức nhập liệu chứng từ.

Các bước cần thực hiện đối với cửa hàng chưa sử dụng phần mềm kế toán AMIS.VN:

  • Bước 1: AMIS.VN tạo tài khoản phân quyền kết nối với MShopKeeper. Xem chi tiết tại đây.
  • Bước 2: Tài khoản được phân quyền trên AMIS.VN (được tạo ở bước 1) kết nối với MShopKeeper trên phân hệ Kế toán của MShopKeeper. Xem chi tiết tại đây.
  • Bước 3: Tài khoản kết nối thực hiện chuyển dữ liệu chứng từ bán hàng, kho - mua hàng, thu - chi từ MShopKeeper sang AMIS.VN. Xem chi tiết tại đây.

Lưu ý: Với các cửa hàng chưa sử dụng phần mềm kế toán AMIS.VN của MISA thì mua phần mềm bằng cách nhấn Đăng ký ngay trên màn hình kết nối AMIS.VN).


Xem thêm