Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Hóa đơn điện tử > Kết nối MShopKeeper với meInvoice

Kết nối MShopKeeper với meInvoice

1. Mục đích
Giúp Quản lý cửa hàng/Kế toán kết nối phần mềm MShopKeeper với phần mềm meInvoice để có thể phát hành và gửi hóa đơn điện tử cho khách hàng ngay trên MShopKeeper.
2. Xem/hướng dẫn tải phim


Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các bước thực hiện
Sau khi đã có tài khoản meInvoice. 
1. Quản trị hệ thống đăng nhập vào MShopKeeper trên Web
2. Chọn Hóa đơn điện tử\Kết nối meInvoice.
3. Tại màn hình Kết nối meInvoice, nhập thông tin để thực hiện kết nối với meInvoice. (Mã số thuế, Tên đăng nhập, Mật khẩu là các thông tin mà người dùng đã khai báo khi mua meInvoice - đây cũng chính là thông tin để đăng nhập vào phần mềm meInvoice, tất cả các tài khoản đăng nhập được meInvoice thì đều thực hiện kết nối được)

4. Nhấn Kết nối.
5. Nếu máy tính chưa cài đặt công cụ MISA KYSO thì có thể tải bộ cài khi nhấn tại đây


6. Nhấn Tiếp tục.
7. Nếu tích chọn Tự động gửi hóa đơn cho khách hàng thì sẽ tự động gửi mail cho khách hàng khi thực hiện phát hành Hóa đơn điện tử.

8. Nhấn Hoàn thành.
Khi MShopKeeper kết nối thành công với meInvoice thì hiển thị màn hình Hoàn thành kết nối. Chủ cửa hàng thực hiện thiết lập lại mức thuế suất của cửa hàng, thiết lập tính thuế cho phí giao hàng, phí đổi trả.


9. Trường hợp quản lý cửa hàng không muốn kết nối MShopKeeper với phần mềm meInvoice nữa thì nhấn Ngắt kết nối; phần mềm sẽ ngắt kết nối giữa MShopKeeper với meInvoice.
10. Trường hợp cửa hàng muốn gia hạn phần mềm meInvoice, nhấn Gia hạn phần mềm.
3. Lưu ý
1. Điều kiện để kết nối thành công: Cửa hàng đã có thuê bao meInvoice.
Nếu cửa hàng chưa có thuê bao meInvoice, vui lòng vào website https://www.meinvoice.vn để mua thuê bao.
Xem hướng dẫn mua meInvoice tại đây.

2. Để nhân viên có thể làm việc với meInvoice thì Vai trò của nhân viên đó phải được tích chọn quyền làm việc với phân hệ Hóa đơn điện tử
. Quản lý cửa hàng có thể thêm quyền cho vai trò đó như sau:
  • Chọn Thiết lập/Quản lý vai trò
  • Chọn vai trò cần phân quyền làm việc với meInvoice, nhấn Sửa.
  • Chọn Phân quyền Hóa đơn điện tử.
  • Chọn phân quyền mà vai trò đó có thể làm việc với Hóa đơn điện tử.
  • Nhấn Lưu

3. Sau khi kết nối MShopKeeper với meInvoice, cửa hàng có thể phát hành hóa đơn điện tử khi khách có nhu cầu. Xem chi tiết hướng dẫn phát hành hóa đơn điện tử tại đây.

Xem thêm