Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Câu hỏi thường gặp > Quản lý hàng hóa > Hướng dẫn in tem chữ T

Hướng dẫn in tem chữ T

Để in tem chữ T trên chương trình, thực hiện như sau:
(Hiện tại, MShopKeeper hiện tại hỗ trợ người dùng in tem chữ T khổ giấy 40 x 11 mm)
 • Nhấn chọn Danh mục/In tem mã.
 • Chọn hàng hóa, nhập số lượng tem muốn in.
 • Tích chọn Tem chữ T (40x11mm/1.57x0.43inch).
 • Chọn mẫu tem muốn in.

 • Nhấn In tem.
 • Thực hiện thiết lập khổ giấy in tem:
  • Nhấn Thay đổi trên thông tin máy in đích.

  • Nhấn Quản lý.

  • Nhấn chuột phải vào máy in chọn Printing Preferences.

  • Thiết lập các thông tin như hình bên dưới.

 • Nhấn OK.
 • Đóng màn hình In.

 • Nhấn biểu tượng  để in lại.

Lưu ý: Bỏ tích chọn mục Tỷ lệ Vừa với trang.


Xem thêm