Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Bán hàng Online  > Facebook > Gộp Fanpage

Gộp Fanpage

1. Mục đích
Giúp Quản lý cửa hàng gộp chung các Fanpage để tiện trong việc phân công nhân viên chăm sóc hội thoại, việc theo dõi và quản lý sẽ đơn giản hơn đối với những Fanpage kinh doanh cùng mặt hàng. 
2. Các bước thực hiện
Sau khi đã kết nối Fanpage Facebook với phần mềm OCM và sử dụng một thời gian, trong trường hợp muốn gộp Fanpage để tiện theo dõi, thực hiện như sau:
- Trên phần mềm OCM, nhấn Thiết lập
- Tại mục Quản lý Fanpage, chọn tab Gộp Fanpage
  
- Nhấn Chọn Fanpage muốn gộp
 
-
Đặt tên cho nhóm Fanpage sẽ gộp. Trong trường hợp không nhập tên, tên nhóm được gộp sẽ hiển thị đủ các tên nhóm thành phần.
 
- Tích chọn các Fanpage muốn gộp, nhấn Đồng ý để hoàn thành thao tác gộp Fanpage
  
- Có thể sửa/xóa với các nhóm Fanpage đã gộp
 
- Khi chăm sóc khách hàng, nhóm Fanpage đã gộp sẽ được hiển thị ảnh đại diện là ảnh ghép bao gồm ảnh đại diện của các Fanpage thành phần
 

Xem thêm