Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Hướng dẫn đặt mua MShopKeeper > Gia hạn, nâng cấp thuê bao

Gia hạn, nâng cấp thuê bao

1. Mục đích
Giúp quản lý cửa hàng thực hiện gia hạn, nâng cấp thuê bao sử dụng.
2. Các bước thực hiện
Để gia hạn, nâng cấp thuê bao sử dụng, thực hiện như sau:
1. Trên trang web Quản lý, nhấn Thuê bao/Thay đổi giấy phép.

Thực hiện theo 3 bước sau:
1. Chọn sản phẩm
2. Xác nhận đơn hàng
3. Thanh toán
Chi tiết như sau:
Bước 1: Chọn sản phẩm
1. Tùy theo nhu cầu thực tế, thực hiện gia hạn, nâng cấp thuê bao theo một trong các trường hợp sau:
Trường hợp 1: Mua thêm thời gian sử dụng
 • Nhập thời gian sử dụng tại thông tin Gia hạn thêm.

Trường hợp 2: Thay đổi gói sản phẩm sử dụng
 • Nhấn chọn thông tin gói thuê bao đang sử dụng.

 • Chọn gói thuê bao khác.

Trường hợp 3: Thay đổi số lượng chi nhánh/thiết bị sử dụng
 • Nhập số lượng chi nhánh/thiết bị sử dụng với thông tin tương ứng.

Trường hợp 4: Mua thêm gói Chain Store
 • Nhấn chọn gói Chain Store để mua thêm trong trường hợp muốn thực hiện các nghiệp vụ chuỗi: Quản lý kho, mua hàng toàn chuỗi, điều chuyển hàng hóa giữa các chi nhánh.

Trường hợp 5: Mua thêm nghiệp vụ OCM

 • Nhấn chọn gói Social và/hoặc gói Ecommerce để mua thêm trong trường hợp muốn thực hiện nghiệp vụ bán hàng đa kênh: Bán hàng trên mạng xã hội, bán hàng trên sàn thương mại điện tử.

Trường hợp 6: Mua thêm thời gian sử dụng nghiệp vụ OCM

 • Nhập số lượng thời gian gia hạn gói Social và/hoặc Ecommerce để mua thêm thời gian sử dụng nghiệp vụ bán hàng đa kênh: Bán hàng trên mạng xã hội, bán hàng trên sàn thương mại điện tử.

Lưu ý: Thời gian giấy phép sử dụng gói Social hoặc Ecommerce phải nhỏ hơn hoặc bằng thời gian giấy phép sử dụng gói sản phẩm MShopKeeper (Professional hoặc Starter).

Trường hợp 7: Mua thêm gói đào tạo
 • Để được đào tạo sử dụng phần mềm, có thể mua thêm tại mục Gợi ý mua thêm gói Đào tạo.

Lưu ý: Cửa hàng bắt buộc phải gia hạn, mua thêm thời gian sử dụng trong các trường hợp:
 • Thời gian sử dụng chính thức nhỏ hơn hoặc bằng 6 tháng.
 • Hạ gói sản phẩm từ Professional xuống Starter.
 • Giảm số lượng chi nhánh.
 • Giảm số lượng thiết bị.
 • Bỏ nghiệp vụ Chain Store.
2. Nhấn Tiếp tục.
Bước 2: Xác nhận đơn hàng
1. Nhập bổ sung các thông tin về cửa hàng/quán, phục vụ cho việc liên hệ và cấp hóa đơn tài chính. 
2. Thông tin giao hàng đã được hệ thống tự động lấy lên theo thông tin đã khai báo tại phần Thiết lập/Thông tin chung.
3. Thông tin cấp hóa đơn tài chính được lấy theo Thông tin giao hàng thông qua việc tích chọn chức năng Sao chép từ thông tin giao hàng.

Lưu ý: Trường hợp cửa hàng/quán được hưởng chính sách khuyến mại giảm giá, thì nhập thêm thông tin mã giảm giá do nhân viên kinh doanh MISA cung cấp và nhấn Áp dụng.
5. Nhấn Xác nhận đơn hàng để chuyển sang bước tiếp theo.
Bước 3: Thanh toán
1. Cho phép xem lại tổng hợp thông tin đơn đặt hàng trước khi thanh toán đồng thời lựa chọn phương thức thanh toán.
2. Hiện nay, phần mềm Quản lý cửa hàng thời trang MShopKeeper hỗ trợ những phương thức thanh toán:
1. Thanh toán bằng thẻ ATM
2. Thanh toán bằng thẻ tín dụng
3. Thanh toán bằng ví điện tử
4. Thanh toán qua Paypal
5. Thanh toán bằng tiền mặt/chuyển khoản
Xem chi tiết cách thức thực hiện các phương thức thanh toán tại đây.
3. Lựa chọn phương thức thanh toán (Ví dụ: Chọn Thanh toán bằng thẻ ATM và chọn ngân hàng thanh toán, nếu chọn phương thức thanh toán này thì yêu cầu thẻ ATM phải sử dụng thêm dịch vụ Internet Banking hoặc dịch vụ thanh toán trực tuyến tại ngân hàng).

4. Nhấn Tiếp tục.
5. Nhập thông tin về thẻ dùng để thanh toán.
6. Nhấn Thanh toán, hệ thống sẽ gửi thư thông báo đặt mua thành công tới khách hàng. Đồng thời chuyển thông tin thanh toán của khách hàng tới công ty MISA.

Nếu gặp vướng mắc trong quá trình đặt mua sản phẩm, vui lòng liên hệ trực tiếp với MISA theo thông tin tại đây.

Xem thêm